İlim – İstişare Kurulu Üyeleri

 

Prof. Dr. Tahsin BANGUOĞLU :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

 

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

 

Ahmet KABAKLI :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 -26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

 

Prof. Dr. Recep DOKSAT :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

 

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

 

Prof. Dr. Muharrem ERGİN :

30 Nisan 1981 – 04 Nisan 1984

23 Haziran 1990 – 25 Haziran1992

 

Ekrem Hakkı AYVERDİ :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

 

Prof. Dr. Süleyman YALÇIN :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

 

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

 

Prof. Dr. Ayhan SONGAR :

04 Nisan !984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

 

Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

 

Prof. Dr. Salih TUĞ :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

 

Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 29 Haziran 1994

 

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

 

Altan DELİORMAN :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

 

Prof. Dr. Tevfik ERTÜZÜN :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1986

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1988

 

Prof. Dr. Cevat BABUNA :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

 

Prof. Dr. Turan YAZGAN :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

 

Prof. Dr. Asaf ATASEVEN :

26 Haziran 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1998 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

 

Hulûsi ÇETİNOĞLU :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

 

Prof. Dr. Reşat İNAN :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

 

Prof. Dr. Ömer A. AKSU :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

29 Haziran 1996 – 24 Haziran 2000

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

14 Haziran 2014 -18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

 

Ahmet Aydın BOLAK :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

 

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Gültekin SAMANCI :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992- 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

 

Prof. Dr. Reha O. TÜRKKAN :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

 

Prof. Dr. Hakkı Dursun YILDIZ :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

 

Prof. Dr. Sacit ADALI :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

 

Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

 

Erk YURTSEVER :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

 

Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

 

Prof. Dr. Abdülkadir DONUK :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran  1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

 

Av. Yusuf TÜREL :

25 Haziran !992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

 

Av. Celâl ÖZDEMİR :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

 

Yrd. Doç. Dr. Dilaver CEBECİ :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

 

Prof. Dr. Ali ÖZEK :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

 

Prof. Dr. Yümni SEZEN :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 -29 Haziran 2002

29 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Haşmet BAŞAR :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

 

Üstün İNANÇ :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

 

Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

29 Haziran  2002 – 26 Haziran 2004

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

 

Dr. Nefi DEMİRCİ :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Yakan CUMALIOĞLU :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

 

Prof. Dr. Burhan KUZU :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

 

Rasim CİNİSLİ :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

 

Av. M. Fazlı AKKAYA :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

 

Prof. Dr. Ali Osman ÖZCAN :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

 

Mehmet ATEŞOĞLU :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

 

Dr. Sakin ÖNER :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

 

Sami YAVRUCUK :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

 

Kemal ÇAPRAZ :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

 

Oğuz ÇETİNOĞLU :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

 

Mehmet Şadi POLAT :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran  2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Dr. Ahmet İNAN :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

 

Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Prof. Dr. Sabri SÜMER :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

  1. Esat GÜÇHAN :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

 

  1. Kemal CABİOĞLU :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

 

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ :

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

14 Haziran 2014 -18 Haziran 2016

 

Hızırbek GAYRETULLAH :

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

 

Erdoğan ASLIYÜCE :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Dr. Muhsin KADIOĞLU :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

 

Ramazan KIRKIK :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Osman Nuri GÜRSOY :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Hayrettin NUHOĞLU :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Av. Özcan PEHLİVANOĞLU :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Selami KURAN :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Ekrem ÖZER :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN :

23 Haziran 2012 -14 Haziran 2014

 

Fahri YAĞLI :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Ali ARMAĞAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Aytaç TAŞYÜREK :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Salih ÖZPİDECİLER :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Doç. Dr. Osman SEZGİN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Aytekin YILDIRIM :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

  1. Edip TEKKOL :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Dr. Uğur İlham EROĞLU :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Doç. Dr. Sevil SARGIN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

M.Zeki KARAHAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Ahmet TEKİN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Kemal Kamil KÖNE :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Ergun GENÇEREN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Dr. Behçet KARA :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Mehmet SARAY :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Ahmet ÇELİK :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Hüseyin TAVUKÇU :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Metin ÖZKAN :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Mustafa İME :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016