22 Haziran 2024

Açık Oturumlar

“ Türkiye’de Hukuk Dışı Akımlarda Yeni İstikametler “  !5 Kasım 1972   İSTANBUL

“ Türkiye’de Fikir ve İfade Hürriyeti “  16 Şubat 1974   İSTANBUL

“ Türkiye’de Enflasyonist  Baskı ve Ekonominin Seyri “  30 Mart 1974   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Dış Politikasında Yeni İstikametler “  27 Nisan 1974   İSTANBUL

“ Türkiye’de Din ve Laiklik “  18 Mayıs 1974   İSTANBUL

“ Halk Söktörü “  29 Mayıs 1974   İSTANBUL

“ Maarifimizde Din Eğitimi “  11 Ocak 1975   İSTANBUL

“ Türkiye’de Sendikacılık Meseleleri “  29 Mart 1975   İSTANBUL

“ Türk Dış Politikasında Yeni Değerler “  20 Aralık 1975   İSTANBUL

“ Milli Eğitimin Temel İlkeleri “  24 Ocak 1976   İSTANBUL

“ Türkiye’de Sanayileşme  ve Ücret Politikası “  21 Şubat 1976   İSTANBUL

“ Türk Tiyatrosunun Bugünü ve Yarını “  28 Şubat 1876   İSTANBUL

“ İslam Ülkeleri Arası İktisat ve Sanayi Kongreleri “  03 Nisan 1976   İSTANBUL

“ Türk Üniversitelerinin İlmi Seviyelerinin Güçlendirilmesi “  08 Mayıs 1976   İSTANBUL

“ Tarihin Akışı İçinde Türk’ün Yeri ve Vazifesi “  11 Şubat 1977   İSTANBUL

“ Anadolu’nun Türkleşmesi “ 08 Nisan 1978   İSTANBUL

“ Türkiye Açısından AET “  15 Nisan 1978   İSTANBUL

“ Marksist  Diyalektik ve Estetik “  29 Nisan 1978   İSTANBUL

“ Türkiye’de Milli İrade ve İşleyişi “ 21 Ekim 1978   İSTANBUL

“ Türkiye’de  Anarşinin Kaynakları ve Hedefleri “  18 Kasım 1978   İSTANBUL

“ Üniversiteler Yasa Tasarısı “  17 Aralık 1978   İSTANBUL

“ Dünü, Bugünü ve Yarını ile Türk Devleti “  08 Aralık 1979   İSTANBUL

“ Afganistan Olayları ve Türkiye “  02 Şubat 1980   İSTANBUL

“ Ermeni Meselesi ve Terör “  25 Nisan 1981   İSTANBUL

“ Toplumumuzu Tehdit Eden Zararlı Alışkanlıklar “  30 Nisan 1983   İSTANBUL

“ Dün ve Bugün Türk-Yunan İlişkileri ve Adalar Denizi “  16 Şubat 1985   İSTANBUL

“ Çanakkale’nin  Türk Tarihindeki Yeri “  17 Mart 1985   ÇANAKKALE

“ Çanakkale Deniz Savaşları “  18 Mart 1985   ÇANAKKALE

“ Türk Milletinin İçtimai, Manevi Değerleri ve Dünya Görüşü “  02 Nisan 1985   İSTANBUL

“ Tarihte ve Bugün Türk Aydını, Meseleleri ve Mesuliyetleri “  07 Aralık 1985   İSTANBUL

“ Türk Milleti’nde Devlet Anlayışının Dünü ve Bugünü “  15 Kasım 1985   TEKİRDAĞ

“ Dış Türkler Meselemiz ve Komşu Ülkelerdeki Türkler “ 25 Ocak 1986   İSTANBUL

“ Müstehcenliğin Anatomisi “  08 Şubat 1986   İSTANBUL

“ İslam Düşünce Sisteminde Kelam, Fıkıh ve Tasavvuf İlişkisi “  01 Mart 1986   İSTANBUL

“ Dünya’da ve Türkiye’de Nüfus ve Aile Planlaması “  08 Mart 1986   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Başlıca Meseleleri “  29 Mart 1986   BURSA

“ Türk Gençliği ve Eğitimi “ 12 Nisan 1986   TRABZON

“ Çanakkale Şehitleri ve Şehitliklerimiz “ 25 Ekim 1986   ÇANAKKALE

“ Şehitlikten Ne Anlıyoruz ? “  26 Ekim 1986   ÇANAKKALE

“ 24 Ocak Kararları ve Para Politikası “  24 Ocak 1987   İSTANBUL

“ Demokrasi ve İnsan Hürriyeti “  07 Şubat 1987   İSTANBUL

“ Din ve Vicdan Hürriyeti “  14 Şubat 1987   İSTANBUL

“ Türkiye’de Sosyo-Kültürel Meseleler “  28 Şubat 1987   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Basın Meselesi “  21 Mart 1987   İSTANBUL

“ Dış Türklerden Türkiye’ye Bakış “  11 Nisan 1987   İSTANBUL

“ Dünya’da ve Türkiye’de Masonluk “  18 Nisan 1987   İSTANBUL

“ Türkiye Üzerinde Eskimeyen Emeller “  08 Temmuz 1987   İSTANBUL

“ 21. Yüzyıla Girerken Günümüzün Türk Aydını “  10 Ekim 1987   İSTANBUL

“ Ana Dilimiz Türkçe “  31 ekim 1978   İSTANBUL

“ Dış Menşeli Sosyal Cemiyetler “  21 Kasım 1987   İSTANBUL

“ Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Meseleleri “  19 Aralık 1987   İSTANBUL

“ Tarih Boyunca Türk’ün Gördüğü Zulüm “  06 Şubat !988   İSTANBUL

“ Ekonomi ve Milli Kültür “  13 Şubat 1988   ANKARA

“ Yabancı Dil Öğreniminim Türk Tefekkürüne Tesiri “  20 Şubat 1998   İSTANBUL

“ Basın Çıkmazı “  02 Nisan 1988   ANKARA

“ İktisat ve Kültür “  10 Nisan 1988   İSTANBUL

“ Eğitim Sistemimizde Yüksek Öğretimimiz “  04 Haziran 1988   İSTANBUL

“ TRT ve Milli Kültürümüz “  22 Ekim 1988   İSTANBUL

“ GAP ve GAP’ın Doğuracağı Sonuçlar “  15 Ekim 1988   İSTANBUL

“ Karabağ’da Neler Oluyor ? “  29 Ekim 1988   İSTANBUL

“ Azeri-Ermeni Çatışması ve Sovyetlerde Milliyetler Meselesi “  30 Ekim 1988   İSTANBUL

“ Nüfus Planlaması ve Türkiye’nin Gerçekleri “  05 Kasım 1988   İSTANBUL

“ 1. Gençlik Şurasının Ardından “  12 Kasım 1988   İSTANBUL

“ Kıbrıs’da Son Gelişmeler ve Ada’nın Geleceği “  19 Kasım 1988   İSTANBUL

“ Türk Ekonomisinde Dış Borç ve Döviz Dengesi “  26 Kasım 1988   İSTANBUL

“ Günümüzde Musikimizin Meseleleri “  10 Aralık 1988   İSTANBUL

“ 21. Asra Girerken Türkiye’de Çağdaşlaşma, Domokrasi ve İnsan Hakları “  17 Aralık1988   İSTANBUL

“ Avrupa Topluluğu ve Türkiye “  24 Aralık 1988   İSTANBUL

“ Din Kültürü ve Ahlak Derslerinin Eğitim Sistemi İçindeki Yeri “  07 Ocak 1989   İSTANBUL

“ Din Eğitimi ve Hizmetlerinin Türkiye’deki Hukuki Dayanakları ve Avrupa Topluluğu İçinde Alacağı     Muhtemel Şekil “  14 Ocak 1989   İSTANBUL

“ Batı Trakya Gerçeği ve İnsan Hakları “  21 Ocak 1989   İSTANBUL

“ Muhafazakarlık Nedir Ne Değildir ? “  28 Ocak 1989   İSTANBUL

“ Türkiye’de Şehirleşme ve Çevre Sorunları “  11 Şubat 1989   İSTANBUL

“ Milli Kültürümüzün Bugünkü Meseleleri “  19 Şubat 1989   İSTANBUL

“ Türk Basınında Yeni Gelişmeler “  11 Mart 1989   İSTANBUL

“ Edebiyatımızdaki Yeni Gelişmeler “  04 Mart 1989   İSTANBUL

“ Çanakkale Zaferi’nin Günümüzdeki Anlamı “  18 Mart 1989   İSTANBUL

“ Ziya Gökalp’ten Bugüne “  25 Mart 1989   İSTANBUL

“ Tam Üyelik Müracaatının 2. Yılında AT’ye Yeni Bir Bakış “  15 Nisan 1989   İSTANBUL

“ Sovyet Rusya’daki Değişmeler ve Türklerin Geleceği “  24 Haziran 1989   İSTANBUL

“ Milli Kültürümüzün Bugünkü Meseleleri “  03 Haziran 1989   İSTANBUL

“ Bulgaristan’daki Türk Varlığı ve Geleceği “  24 Haziran 1989   İSTANBUL

“ Ekonomide Özelleştirme “  04 Kasım 1989   İSTANBUL

“ 150. Yılında Tanzimat ve Doğurduğu Sonuçlar  ( 1 ) “  18 Kasım 1989   İSTANBUL

“ AT ve Türkiye İlişkileri “   25 Kasım 1989   İSTANBUL

“ 150. Yılında Tanzimat ve Doğurduğu Sonuçlar ( 2 ) “  02 Aralık 1989   İSTANBUL

“ Millet Gerçeği ve İslamiyet “  09 Aralık 1980   İSTANBUL

“ AT ve Türkiye İlişkileri “  17 Aralık 1989   BURSA

“ Güneydoğu Anadolu’nun Dil ve Folklör Özellikleri “  06 Ocak 1990   İSTANBUL

“ Doğu Blokundaki Değişmeler ve Türk Dünyası “  13 Ocak 1990   İSTANBUL

“ Türk-Yunan Münasebetleri ve Ayasofya Meselesi “  20 Ocak 1990   İSTANBUL

“ AT’nun Cevabı ve Yeni Alternatifler “  03 Şubat 1990   İSTANBUL

“ Batı Trakya ve Bulgaristan Türklüğünün Bugünkü Meseleleri “  17 Şubat 1990   İSTANBUL

“ Milli Siyasetimiz Üzerine Görüşler “  10 Mart 1990   İSTANBUL

“ Kerkük’te Olanlar ve Dış Politikamız “  17 Mart 1990   İSTANBUL

“ Ailenin Korunması ve Büyüğe Saygı “  24 Mart 1990   İSTANBUL

“ İslâm Düşüncesi “  31 Mart 1990   İSTANBUL

“ İslâm ve Demokrasi “  07 Nisan 1990   İSTANBUL

“ Türkiye’de Milli Bütünlüğümüzün Temelleri “  10 Nisan 1990   BURSA

“ Son Gelişmeler Işığında Türkiye “  15 Nisan 1990   İSTANBUL

“ Gençliğin Meseleleri ve Çözüm Yolları “  12 Mayıs 1990   İSTANBUL

“ Sovyet Rusya’daki Türk Cumhuriyetlerinin Geleceği “  06 Ekim 1990   İSTANBUL

“ Körfez Krizi ve Muhtemel Sonuçları “  20 Ekim 1990   İSTANBUL

“ Aile ve Kadın Meselesinin Bugünü ve Geleceği “  27 Ekim 1990   İSTANBUL

“ Yabancı Dille Eğitim ve Öğretim Meselesi “  03 Kasım 1990   İSTANBUL

“ Basında Yabancılaşma Gayretleri “  17 Kasım 1990   İSTANBUL

“ Din ve Vicdan Hürriyeti “  24 Kasım 1990   İSTANBUL

“ Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik “  01 Aralık 1990   İSTANBUL

“ Başkanlık Sistemi ve Anayasa Değişikliği “  08 Aralık 1990   İSTANBUL

“ Milli Sinema Hareketi “  15 Aralık 1990   İSTANBUL

“ Mahalli İdare Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği “  22 Aralık 1990   İSTANBUL

“ Türkçenin Bugünkü Meseleleri “  29 Aralık 1990   İSTANBUL

“ İslâmiyet ve Millet Gerçeği “  05 Ocak 1991   İSTANBUL

“ Türk Ailesi ve Meseleleri “  26 Ocak 1991   İSTANBUL

“ Yunus Emre ve Hümanist Yakıştırması “  16 Şubat 1991   İSTANBUL

“ İslâm ve İlim “  16 Mart 1991   İSTANBUL

“ Türk Dili ve Milli Bütünlüğümüz “  06 Nisan 1991   İSTANBUL

“ Kültür Hayatımızdaki Çelişkiler “  27 Nisan 1991   İSTANBUL

“ Son Gelişmeler Işığında Batı Trakya ve Kerkük Gerçeği “  04 Mayıs 1991   İSTANBUL

“ Çanakkale Muharebeleri ve Zaferi “  09 Ağustos 1991   ÇANAKKALE

“ Sovyetlerdeki Türk Cumhuriyetlerinin Son Durumu “  26 Ekim 1991   İSTANBUL

“ Orta Öğretimin Çözüm Bekleyen Meseleleri “  07 Aralık 1991   İSTANBUL

“ Türk Cumhuriyetlerinde Yeniden Yapılanma ve Dış Politikamız “  25 Ocak 1992   İSTANBUL

“ Milli Kültür Politikasındaki Yanlışlar “  14 Mart 1992   İSTANBUL

“ Günümüzde Türk Topluluklarına Yapılan Soykırımlar “  16 Mayıs 1992   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları “  10 Ekim 1992

“ Kıbrıs’ta Çözüm Arayışları “  17 Ekim 1992   İSTANBUL

“ Günümüzde Gençlik ve Meseleleri “  14 Kasım 1992  İSTANBUL

“ Laiklik “  28 Kasım 1992   İSTANBUL

“ Değişen Dünya Şartları ve Türkiye “  05 Aralık 1992   İSTANBUL

“ Türkiye’ye Yönelik Tehditler ve Çözümler “  19 Aralık 1992   İSTANBUL

“ 1992 Sonunda Türk Ekonomisi “  26 Aralık 1992   İSTANBUL

“ TV Kanallarının Toplum Üzerindeki Tahribatı “  30 Ocak 1993   İSTANBUL

“ Üniversitelerin Geleceği ve Yeni Üniversiteler Kanunu “  13 Şubat 1993   BURSA

“ Kıbrıs’tan Taviz Verilemez “  27 Şubat 1993   İSTANBUL

“ Nasıl Bir Anayasa ? “  24 Nisan 1993   İSTANBUL

“ Dış Politikamızda Yeni İstikametler “  13 Kasım 1993   İSTANBUL

“ Erozyon ve Çölleşme “  27 Kasım 1993   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Bütünlüğü “  30 Kasım 1993   İSTANBUL

“ Türkiye, Orta Doğu ve Su Meselesi “  25 Aralık 1993   İSTANBUL

“ Şark Meselesi ve Türkiye’nin Önündeki Tuzaklar “  19 Şubat 1994   İSTANBUL

“ İslâmiyet ve Milliyetçilik “  26 Mart 1994   İSTANBUL

“ Türkiye’de ve Türk Dünyası’nda Nüfus Meselesi “  30 Nisan 1994   İSTANBUL

“ Yunan Emelleri ve Ayasofya “  14 Mayıs 1994   İSTANBUL

“ Kültürel Kimlik ve Türk Kimliği “  26 Kasım 1994   İSTANBUL

“ Karabük ve Ereğli’de Neler Oluyor ? “  17 Aralık 1994   İSTANBUL

“ Türkiye’ye Dışarıdan Yönelen Tehditler ( 1 ) “  21 Ocak 1995   İSTANBUL

“ Türkiye’ye Dışarıdan Yönelen Tehditler ( 2 ) “  25 Şubat 1995   İSTANBUL

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve Kıbrıs Gerçeği “  29 Nisan 1995   İSTANBUL

“ Güneydoğu Gerçeği ve Bazı Sapmalar “  28 Ekim 1995   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Önemli Bazı Meseleleri “  04 Kasım 1995   KOCAELİ

“ 21. Asra Girerken Çağdaşlaşma, Demokrasi ve İnsan Hakları “  02 Aralık 1995   İSTANBUL

“ Kırım Türklerinin Yaşama Mücadelesi “  09 Mart 1996   İSTANBUL

“ Habitat 2 ve Şehirleşmede Çarpık Yapılaşma “  13 Nisan 1996   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Önemli Meseleleri “  11 Mayıs 1996   KONYA

“ Gençlik ve Uyuşturucu “  16 Kasım 1996   ALANYA

“ Kuzey Irak’ta Son Gelişmeler ve Türkmen Gerçeği “  30 Kasım 1996   İSTANBUL

“ Kültürel Kimlik Krizi ve Türkiye Gerçeği “  18 Ocak 1997   İSTANBUL

“ Doğu Türkistan Olayları ve Çin “  29 Mart 1997   İSTANBUL

“ İslâm ve Demokrasi “  12 Nisan 1997   İSTANBUL

“ Değişen Dünya Şartlarında Milli Siyasetimiz “  10 Mayıs 1997   İSTANBUL

“ Yeni Bir Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Önemli Meseleleri “  24 Mayıs 1997   MUSTAFA KEMALPAŞA

“ 21. Asra Girerken Türkiye “  04 Ekim 1997   SİVAS

“ Demokrasi ve Hukuk Devleti “  22 Kasım 1977   BALIKESİR

“ 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Önemli Meseleleri “  02 Mayıs 1998   İSTANBUL

“ Türkiye Demokrasinin Neresinde ? “  16 Mayıs 1998   İSTANBUL

“ Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye’nin Meseleleri “  18 Ekim 1998   MANİSA

“ Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Batı Trakya Türklüğü “  27 Şubat 1999   İSTANBUL

“ Türkiye-Orta Doğu İlişkileri ve Kuzey Irak Tuzağı “  03 Nisan 1999   İSTANBUL

“ Suriye-Türkiye İlişkileri ve Suriye’nin Etnik Yapısı “  15 Mayıs 1999   İSTANBUL

“ Fetih ve Önemi “  29 Mayıs 1999   SAKARYA

“ 700. Kuruluş Yıldönümünde Osmanlı Devleti “  20 Kasım 1999   BURSA

“ Türkler’de Hoşgörü ve İnsan Hakları “  24 Kasım 1999   BALIKESİR

“ Türkiye’de Yüksek Öğrenimin Meseleleri “  05 Şubat 2000   İSTANBUL

“ Nasıl Bir Anayasa ? “  11 Mart 2000   İSTANBUL

“ Bölücülük ve Terör “  29 Nisan 2000   İSTANBUL

“ 2000’li Yıllarda Nasıl Bir Türkiye ? “  18 Kasım 2000   ORDU

“ AB-Türkiye İlişkileri ve Katılım Ortaklığı Belgesi “  24 Mart 2001   İSTANBUL

“ 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Meseleleri “  05 Mayıs 2001   İSTANBUL

“ Ermeni Meselesi “  28 Nisan 2001   İSTANBUL

“ 78. Yılında Cumhuriyetimiz “  28 Ekim 2001   SİVAS

“ Misyonerlik Faaliyetlerinin İçyüzü “  26 Ocak 2002   İSTANBUL

“ İktisadi Krizden Çıkışta Siyasi Partilerin Görüşleri “  02 Mart 2002   İSTANBUİ

“ AB-Türkiye İlişkileri ve Küreselleşme “  13 Nisan 2002   İSTANBUL

“ 19 Mayıs Işığında Türkiye “  18 Mayıs 2002   SAMSUN

“ AB-Kıbrıs ve Türkiye İlişkileri “  21 Aralık 2002   İSTANBUL

“ Kıbrıs ve Irak’taki Son Gelişmeler “  29 Mart 2003   İSTANBUL

“ Kıbrıs, Irak’taki Son Gelişmeler ve Ortadoğu “  08 Nisan 2003   TEKİRDAĞ

“ Her Yerde Türkçeye Saygı “  26 Nisan 2003   İSTANBUL

“ Kuzey Irak ve Orta Doğu “ 25 Ekim 2003   İSTANBUL

“ 2004 Yılına Girerken Türkiye’nin Dış Politikası “  27 Aralık 2003   İSTANBUL

“ Büyük Orta Doğu Projesi ve Türkiye “  21 Mayıs 2004   TRABZON

“ 17 Aralık Sonrası AB Kıskacında Türkiye “  15 Ocak 2005   İSTANBUL

“ Misyonerliğin Arkasındaki Gerçekler “  26 Şubat 2005   İSTANBUL

“ Ermeni Sorunu Nedir ve Nasıl Çözülür ? “  20 Nisan 2005   İSTANBUL

“ Türkiye Üzerinde Oynanan Oyunlar “  14 Mayıs 2005   İSTANBUL

“ Dinler Arası Diyalog Tartışmaları “  25 Haziran 2005   İSTANBUL

“ AB-Türkiye İlişkilerinde Gelinen Son Nokta “  10 Aralık 2005   İSTANBUL

“ Türk Kimliği ve Milli Bütünlüğümüz “  21 Ocak 2006   İSTANBUL

“ Türk Ekonomisi Nereye Gidiyor ? “  25 Şubat 2006   İSTANBUL

“ Türk Siyasetinde Sorunlar ve Çıkış Yolları “  25 Mart 2006   İSTANBUL

“ Türkiye’de Terör “  29 Nisan 2006   İSTANBUL

“ Türkiye ve Dünya’daki Gelişmeler “  04 Kasım 2006   ADANA

“  Çukurova’nın Sorunları “  05 Kasım 2006   ADANA

“ 2007 Başlarında Türkiye “  24 Şubat 2007   İSTANBUL

“ Orta Doğu ve Türkiye “  17 Mart 2007   İSTANBUL

“ Türk Kimliği ve Milliyetçilik “  14 Nisan 2007   İSTANBUL

“ Nasıl Bir Anayasa ? “  10 Kasım 2007   İSTANBUL

“ Türkiye’de Terör “  15 Aralık 2007   İSTANBUL

“ Demokrasi ve Sivil Toplum Gerçeği “  23 Şubat 2008   İSTANBUL

“ 38. Yılında Aydınlar Ocağı “  17 Mayıs 2008   İSTANBUL

“ Demokrasi ve Sivil Toplum Gerçeği “  24 Mayıs 2008   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Önemli Meseleleri “  14 Kasım 2008   SAKARYA

“ Yükselen Değer Milliyetçilik “  24 Ocak 2009   İSTANBUL

“ Türk’e Yöneltilen Soykırımlar “  21 Şubat 2009   İSTANBUL

“ Kamplaştırılan Türkiye’de Aydınlara Düşen Görevler “  21 Mart 2009   İSTANBUL

“ Doğu Anadolu’da Emperyalizmin Tuzakları “  30 Ekim 2009   TEKİRDAĞ

“ Muhafazakarlık ve Küreselleşme “  26 Aralık 2009   İSTANBUL

“ Dinler Arası Diyalog Tartışmaları “  27 Şubat 2010   İSTANBUL

“ Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor ? “  27 Mart 2010   İSTANBUL

“ Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Ermeni Açılımı “  24 Nisan 2010   İSTANBUL

“ Türkiye’nin Önemli Meseleleri “  28 Mayıs 2010   MALATYA

“ Din ve Siyaset İlişkisi “  22 Ekim 2010   SİNOP

“ 87 Yılında Cumhuriyetimiz ve Türkiye “  27 Kasım 2010   İSTANBUL

“ Türkiye Demokrasinin Neresinde ? “  08 Ocak 2011   İSTANBUL

“ İstiklal Marşımızın Kabulü ve Çanakkale Zaferi’nin Bugünkü Anlamı “  12 Mart 2011   İSTANBUL

“ Dil ve Milli Bütünlük “  11 Nisan 2011   İSTANBUL

“ Orta Doğu Gerçeği ve Suriye’deki Gelişmeler “  28 Ocak 2012   İSTANBUL

“ Nasıl Bir Anayasa ? “  31 Mart 2012   İSTANBUL

“ 2000’li Yıllarda Ermeni Sorununu Düşünmek “  21 Nisan 2012   İSTANBUL

“ Anayasa Çalışmalarına Milli Bakış “  16 Kasım 2012   BURSA

“ Balkan Savaşlarının 100. Yılı “  22 Aralık 2012   İSTANBUL

“ Orta Doğu Gerçeği ve Suriye’nin Geleceği “  26 Ocak 2013    İSTANBUL

“ Türk’e Yapılan Soykırımlar “  23 Şubat 2013   İSTANBUL

“ Demokrasi, Milli Devlet ve Etnik Sorun “  30 Mart 2013   İSTANBUL

“ Anayasa ve Başkanlık Sistemi “  27 Nisan 2013   İSTANBUL

“ Kosova’nın Sorunları “  29 Mayıs-03 Haziran 2013   PRİZREN 

“ 2014 Başlarında Türkiye Ekonomisi “  25 Ocak 2014   İSTANBUL

“ Devleti Kuran İrade ve Saptırma Gayretleri “  15 Şubat 2014   SAKARYA

“ 1. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümünde Ermeni Sorunu “  19 Nisan 2014   İSTANBUL

“ Orta Doğu’da Son Gelişmeler “  14 Kasım 2014   ADANA

“ Ermeni Meselesi “  23 Kasım 2014   İSTANBUL

“  Demokrasi ve Sivil Toplum Gerçeği “  07 Aralık 2014   İSTANBUL

“ İstiklal Marşının Kabulü ve Yorumu “  21 Aralık 2014   İSTANBUL

“ Kuzey Irak’ta Neler Oluyor ? “  06 Ocak 2015   İSTANBUL

“ Rauf Denktaş’ı Anma ve Kıbrıs’taki Son Gelişmeler “  28 Ocak 2017   İSTANBUL