Kurullar

(Haziran 2018- Haziran 2020)

25. Dönem Yönetim Kurulu:

Genel Başkan: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Genel Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Sakin ÖNER
Genel Başkan Yardımcısı: Hikmet  İŞMAN
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Sevil SARGIN
Genel Sekreter: Süleyman ULUOCAK
Genel Sekreter Yardımcısı: Ernail KOÇ
Genel Sayman: Ünal SENGİR
Üye: Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Üye: Hüseyin TAVUKÇU
Üye: Av. Mustafa ÖZKURT
Üye: Fahri YAĞLI
Üye: Ahmet ÇELİK
Üye: Ahmet ORHAN
Üye: Ali ARMAĞAN
Üye: Av. Hakan YALÇIN
Müdür: Dr. Şahin CEYLANLI

YEDEKLER
Ahmet ARSLAN
Av. Şekip MEHAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ziya KÜÇÜK
Metin ÖZKAN
Mesut GÜNATA
Ali SEZGİN
Fethi Alikoç
Halim TERZİ
M. Muman BAŞAK
Dr. Behçet KARA
Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU
Hikmet KAPLAN
Abdurrahman KÜLÜNK
Av. Ahmet SERBES

Dr. Halit Gökalp KÜÇÜK

  1. Dönem Denetim Kurulu:

Dr. Ali SIRTLI
Murtaza KILIÇARSLAN
Ertuğrul ERDEN
YEDEKLER
Turgut ERGİN
Nizamettin ARAS

Serbar Sertaç ALADAĞ

  1. Dönem İlim – İstişare Kurulu :

Dr. Nefi DEMİRCİ
Prof. Dr. Yümni SEZEN
Yakan CUMALIOĞLU
Prof. Dr Ahmet M. GÖKÇEN
Erdoğan ASLIYÜCE
Aytaç TAŞYÜREK
Prof. Dr. Sabri SÜMER
M. Edip TEKKOL
Prof. Dr. M. Sait GÖNEN
Prof. Dr. Hacı DURAN
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Prof. Dr. Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS
Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK
Prof. rÖmer A. AKSU
Hayrettin NUHOĞLU
Prof. Dr. Hasan SERDAROĞLU
Cevat SARAÇ
Yrd. Doç. Dr. Zülfikar ÖZKAN
Ramazan KIRKIK
Aynur SAYDAM
Remzi KOZAL
Av. Özcan PEHLİVANOĞLUİ
Av. Pakize ÖZBENLİ

Dr. Ahmet İNAN

Dr. Cevdet AŞKIN

Dr. Cüneyt MENGÜ

 

(Haziran 2016- Haziran 2018)

24. Dönem Yönetim Kurulu:

Genel Başkan: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN
Genel Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Sakin ÖNER
Genel Sekreter: Süleyman ULUOCAK
Genel Sekreter Yardımcısı: Ernail KOÇ
Genel Sayman: Hikmet İŞMAN
Üye: Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Üye: Prof. Dr. Sevil SARGIN
Üye: Ramazan KIRKIK
Üye: Av. Mustafa ÖZKURT
Üye: Ünal SENGİR
Üye: Ahmet ORHAN
Üye: Fahri YAĞLI
Üye: Hüseyin TAVUKÇU
Müdür: Dr. Şahin CEYLANLI

YEDEKLER
Metin ÖZKAN
Ahmet ARSLAN
Mustafa AKYÜZ
M. Beşir DEDE
Numan BAŞAK
Abdurrahman KÜLÜNK
Av. Şekip MEHAN
Av. Ahmet SERBES
Halim TERZİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ziya KÜÇÜK
Av. Hakan YALÇIN
Salih BAYIR
Fethi ALİKOÇ
Ali SEZGİN
Ali Kemal GÜL

24. Dönem Denetim Kurulu:

Ertuğrul ERDEN
Dr. Ali SIRTLI
Murtaza KILIÇARSLAN
YEDEKLER
Av.Alibey KESKİN
Turgut ERGİN
Faysal ATMACA

24. Dönem İlim – İstişare Kurulu :

Prof. Dr. Yümni SEZEN
Dr. Nefi DEMİRCİ
Yakan CUMALIOĞLU
Ali ARMAĞAN
Aytaç TAŞYÜREK
Hayrettin NUHOĞLU
Erdoğan ASLIYÜCE
Prof. Dr. Orhan GEDİKLİ
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU
Dr. Behçet KARA
Prof. Dr. Sabri SÜMER
Prof. Dr. M. Sait GÖNEN
Ahmet ÇELİK
Muhsin KOÇ
Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS
Yrd. Doç. Dr. Zülfikar ÖZKAN
Osman Nuri GÜRSOY
Prof. Dr. Ömer A. AKSU
Av. Mürsel ASLAN
Dr. Ahmet İNAN
M. Edip TEKKOL
M. Esat GÜÇHAN
Dr. Uğur İlham EROĞLU
Kudret FİKİRLİ
K. Kamil KÖNE

(Haziran 2014- Haziran 2016)

23. Dönem Yönetim Kurulu:

Genel Başkan: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL

Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN
Genel Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Sakin ÖNER
Genel Sekreter: Süleyman ULUOCAK
Genel Sekreter Yardımcısı: Ernail KOÇ
Genel Sayman: Hikmet İŞMAN
Üye: Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Üye: Prof. Dr. Sevil SARGIN
Üye: Ramazan KIRKIK
Üye: Av. Mustafa ÖZKURT
Üye: Ünal SENGİR
Üye: Ahmet ORHAN
Üye: M.Numan BAŞAK
Üye: Dr. Hasan GÜNAYDIN
Müdür: Dr. Şahin CEYLANLI

YEDEKLER

Ahmet ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Zülfikar ÖZKAN
Av. Mürsel ASLAN
Durali AYAROĞLU
Mustafa AKYÜZ
Dr. Yusuf AKÇA
Av. Ahmet SERBES
Salih BAYIR
M. Beşir DEDE
Abdurrahman KÜLÜNK
Fahri ÇETİN
Fethi ALİKOÇ
AV. Şekip MEHAN
Ali Kemal GÜL
Mesut GÜNATA

23. Dönem Denetim Kurulu:

 

Ertuğrul ERDEN
Dr. Ali SIRTLI
Murtaza KILIÇARSLAN

YEDEKLER

Turgut ERGİN
AV. Alibey KESKİN
Faysal ATMACA

23. Dönem İlim – İstişare Kurulu :

Prof. Dr. Yümni SEZEN

Dr. Nefi DEMİRCİ
Erdoğan ASLIYÜCE
Prof. Dr. Sabri SÜMER
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU
Yakan CUMALIOĞLU
Prof. Dr. Mehmet Metin KARAÖRS
Prof. Dr. Ömer A. AKSU
Ali ARMAĞAN
Hayrettin NUHOĞLU
Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Dr. Behçet KARA
Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ
M. Esat GÜÇHAN
Aytaç TAŞYÜREK
Metin ÖZKAN
Dr. Ahmet İNAN
Prof. Dr. Mehmet SARAY
Prof. Dr. Mustafa İME
M. Zeki KARAHA
Ekrem ÖZER
M. Edip TEKKOL
Hüseyin TAVUKÇU

Ahmet ÇELİK

Dr. Mustafa KARAGÖZ

 

(Haziran 2012- Haziran 2014)

22. Dönem Yönetİm Kurulu

Genel Başkan: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN
Genel Başkan Yardımcısı: Dr. Sakin ÖNER
Genel Sekreter: Süleyman ULUOCAK
Genel Sekreter Yardımcısı: Ernail KOÇ
Genel Sayman: Hikmet İŞMAN
Üye: Prof. Dr. Ömer A. AKSU
Üye:Av. Mustafa ÖZKURT
Üye: Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Üye: Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS
Üye: Ünal SENGİR
Üye: Ahmet ORHAN
Üye: Dr. Av. Zülfikar ÖZKAN
Üye: Av. Mürsel ASLAN
Müdür: Dr. Şahin CEYLANLI

YEDEKLER

Yard. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU
M. Beşir DEDE
Mustafa AKYÜZ
Mesut GÜNATA
Ahmet ARSLAN
Nazif ÇETİN
Faysal ATMACA
Bünyamin AKSUNGUR
Abdurrahman KÜLÜNK
Fethi ALİKOÇ
Av. Ahmet SERBES
Av. Şekip MEHAN
Yaşar KARAHAN
Özcan ÖZSOY
Durali AYAROĞLU

22. Dönem Denetİm Kurulu

Ertuğrul ERDEN
Dr. Ali SIRTLI
Yard. Doç. Dr. Kutluk K. SÜMER

YEDEKLER

Murteza KILIÇARSLAN
Turgut ERGİN
Ali Kemal GÜL

22. Dönem İlİm – İstİşare Kurulu

Prof. Dr. Turan YAZGAN
Prof. Dr. Oktay Aslanapa
Prof. Dr. Yümni SEZEN
Prof. Dr. Sabri SÜMER
Hayrettin NUHOĞLU
Prof. Dr. Musa TAŞDELEN
Dr. Nefi DEMİRCİ
Fahri YAĞLI
Erdoğan ASLIYÜCE
Ali ARMAĞAN
M. Esat GÜÇHAN
Aytaç TAŞYÜREK
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU
Ramazan KIRKIK
Salih ÖZPİDECİLER
Ekrem ÖZER
Doç. Dr. Osman SEZGİN
Aytekin YILDIRIM
M. Edip TEKKOL
Dr. Uğur İlhan EROĞLU
Doç. Dr. Sevil SARGIN
M. Zeki KARAHAN
Ergun GENÇEREN
Kemal Kamil KÖNE
Ahmet TEKİN

22. Dönem Dİvan

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN
Dr. Sakin ÖNER
Süleyman ULUOCAK
Ernai KOÇ
Hikmet İŞMAN
Prof. Dr. Ömer A. AKSU
Av. Mustafa ÖZKURT
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS
Ünal SENGİR
Ahmet ORHAN
Dr. Av. Zülfikar ÖZKAN
Av. Mürsel ASLAN
Dr. Şahin CEYLANLI
Ertuğrul ERDEN
Dr. Ali SIRTLI
Yard. Doç. Dr. Kutluk K. SÜMER
Prof. Dr. Turan YAZGAN
Prof. Dr. Oktay ASLANAPA
Prof. Dr. Yümni SEZEN
Prof. Dr. Sabri SÜMER
Hayrettin NUHOĞLU
Prof. Dr. Musa TAŞDELEN
Dr. Nefi DEMİRCİ
Fahri YAĞLI
Erdoğan ASLIYÜCE
Ali ARMAĞAN
M. Esat GÜÇHAN
Aytaç TAŞYÜREK
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU
Ramazan KIRKIK
Salih ÖZPİDECİLER
Ekrem ÖZER
Doç. Dr. Osman SEZGİN
Aytekin YILDIRIM
M. Edip TEKKOL
Dr. Uğur İlham EROĞLU
Doç. Dr. Sevil SARGIN
M. Zeki KARAHAN
Ergun GENÇEREN
Kemal Kamil KÖNE
Ahmet TEKİN

(Haziran 2010- Haziran 2012)

21. Dönem Yönetİm Kurulu

Genel Başkan:Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Genel Başkan Yardımcısı:Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Genel Sekreter:Süleyman ULUOCAK
Muhasip (Sayman):Hikmet İŞMAN
Veznedar:Dr. Hasan GÜNAYDIN
Üye:Dr. Sakin ÖNER
Üye:Ernail KOÇ
Üye:Av. Mustafa ÖZKURT
Üye:Ahmet TEKİN
Müdür:Dr. Şahin CEYLANLI

21. Dönem Denetİm Kurulu

Ünal SENGİR
Dr. Ali SIRTLI
Ertuğrul ERDEN

21. Dönem İlİm-İstİşare Kurulu

Prof. Dr. Turan YAZGAN
Dr. Nefi DEMİRCİ
Prof. Dr. Yümni SEZEN
Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN
Mehmet Şadi POLAT
Hayrettin NUHOĞLU
Prof. Dr. Sabri SÜMER
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Osman Nuri GÜRSOY
Erdoğan ASLIYÜCE
Ramazan KIRKIK
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU
Prof. Dr. Ömer A. AKSU
Prof. Dr. Selami KURAN
Ekrem ÖZER

21. Dönem Dİvan

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Süleyman ULUOCAK
Hikmet İŞMAN
Dr. Hasan GÜNAYDIN
Dr. Sakin ÖNER
Ernail KOÇ
Av. Mustafa ÖZKURT
Ahmet TEKİN
Dr. Şahin CEYLANLI
Ünal SENGİR
Dr. Ali SIRTLI
Ertuğrul ERDEN
Prof. Dr. Turan YAZGAN
Dr. Nefi DEMİRCİ
Prof. Dr. Yümni SEZEN
Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN
Mehmet Şadi POLAT
Hayrettin NUHOĞLU
Prof. Dr. Sabri SÜMER
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK
Osman Nuri GÜRSOY
Erdoğan ASLIYÜCE
Ramazan KIRKIK
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU
Prof. Dr. Ömer A. AKSU
Prof. Dr. Selami KURAN
Ekrem ÖZER