14 Nisan 2024

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ( Kuruluşundan bugüne )

Doç. Dr. Salih TUĞ :

09 Mayıs 1970 – 13 Şubat 1971

Dr. Mustafa KAFALI :

09 Mayıs 1970 – 13 Şubat 1971

Doç. Dr. Mazhar ÖZMAN :

13 Şubat 1971 – 28 Nisan 1973

28 Nisan 1973 – 21 Haziran 1975

21 Haziran 1975 – 09 Haziran 1977

Yurdakul DAĞOĞLU :

13 Şubat 1971 – 28 Nisan 1973

Ergun GÖZE :

13 Şubat 1971 – 28 Nisan 1973

Nahit Rıfkı DİNÇER :

13 Şubat 1971 – 28 Nisan 1973

28 Nisan 1973 – 21 Haziran 1975

İsmail Hakkı UĞUR :

21 Haziran 1975 – 09 Haziran 1977

Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM :

09 Haziran !977 – 09 Haziran 1979

Prof. Dr. Cevat BABUNA :

09 Haziran 1977 – 09 Haziran1979

Gürbüz AZAK :

09 Haziran 1979 – 29 Haziran 1981

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

Doç. Dr. Tevfik ERTÜZÜN :

09 Haziran 1979 – 29 Haziran 1981

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

Hulûsi ÇETİNOĞLU :

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

Doç. Dr. Fevzi SAMUK :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

Doç. Dr. Abdülkadir DONUK :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

Prof. Dr. Süleyman YALÇIN :

29 Haziran 1988 – 30 Ocak 1990

Dr. Metin Eriş :

29 Haziran 1988 – 27 Aralık 1988

Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN :

03 Ocak1989 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 2002 – 13 Kasım 2002

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

Doç. Dr. Necat BİRİNCİ :

16 Mart 1990 – 23 Haziran 1990

Altan DELİORMAN :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

Celal ÖZDEMİR :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

Sami YAVRUCUK :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

Yakan CUMALIOĞLU :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

Prof. Dr. Sabri SÜMER :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

 Dr. Burhan BALOĞLU :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran1998

Av. Mustafa KURAN :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

M. Yüksel ŞENOL :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

Ergun GENÇEREN :

27 Haziran 1998 –  09 Aralık 1998

Ramazan KIRKIK :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

24 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

28 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Prof. Dr. Haşmet BAŞAR :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

Dr. Yaşar AKDOĞAN :

09 Aralık 1998 – 24 Aralık 2000

Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

Prof. Dr. Ömer A. AKSU :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Demir İNAL :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

Dr. Yusuf AKÇA :

24 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 06 Şubat 2006

Erdoğan ASLIYÜCE :

24 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

Süleyman ULUOCAK :

13 Aralık 2002 – 26 Haziran 2004

06 Şubat 2006 – 24 Haziran 2006

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

Dr. Muhsin KADIOĞLU :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

M. Esat GÜÇHAN :

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

Dr. Sakin ÖNER :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

09 Ekim 2021 –

Ernail KOÇ :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

09 Ekim 2021 –

Av. Mustafa ÖZKURT :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Ahmet TEKİN :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 02 Eylul 2020

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Ünal SENGİR :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Ahmet ORHAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Dr. Zülfikar ÖZKAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Av. Mürsel ASLAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Prof. Dr. Sevil SARGIN :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

M. Numan BAŞAK :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Dr. Hasan GÜNAYDIN :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Fahri YAĞLI :

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Hüseyin TAVUKÇU :

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Ahmet ÇELİK :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Ali ARMAĞAN :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Av. Hakan YALÇIN :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Ahmet ASLAN :

02 Eylül 2020 – 09 Ekim 2021

Dr. Zeki SEVEROĞLU :

09 Ekim 2021 –

Hikmet KAPLAN :

09 Ekim 2021 –

Dr. Şahin CEYLANLI :

09 Ekim 2021 –

Dr. M. Vedat ERYETİŞ :

09 Ekim 2021 –

DENETİM KURULU ÜYELERİ ( Kuruluşunda  bugüne )

Av. Sait BİLGİÇ :

09 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

Dr. Metin ERİŞ :

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

Hakkı Cengiz ALPAY :

09 Haziran 1979 – 29 Haziran 1981

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

Gültekin SAMANCI :

09 Haziran 1979 – 29 Haziran 1981

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

Dr. Özcan BOLCAN :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

Erk YURTSEVER :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

Süleyman BOZKURT :

29 Haziran 1988 –  23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

Av. Mehmet ÇAKIRCA :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

Abdullah CELEP :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran !992

Necabettin ERGENEKON :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

M. Yüksel ŞENOL :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

Murtaza KILIÇARSLAN :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Ünal SENGİR :

29 Haziran 1996 – 26 Haziran 1998

26 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 29 Haziran 2006

29 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

Ertuğrul ERDEN :

29 Haziran 1996 – 26 Haziran 1998

26 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 29 Haziran 2006

29 Haziran 2006 -28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Dr. Ali SIRTLI :

26 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER:

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

09 Ekim 2021 –

Av. Alibey KESKİN :

09 Ekim 2021 –