Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Salih TUĞ :

09 Mayıs 1970 – 13 Şubat 1971

 

Dr. Mustafa KAFALI :

09 Mayıs 1970 – 13 Şubat 1971

 

Doç. Dr. Mazhar ÖZMAN :

13 Şubat 1971 – 28 Nisan 1973

28 Nisan 1973 – 21 Haziran 1975

21 Haziran 1975 – 09 Haziran 1977

 

Yurdakul DAĞOĞLU :

13 Şubat 1971 – 28 Nisan 1973

 

Ergun GÖZE :

13 Şubat 1971 – 28 Nisan 1973

 

Nahit Rıfkı DİNÇER :

13 Şubat 1971 – 28 Nisan 1973

28 Nisan 1973 – 21 Haziran 1975

 

İsmail Hakkı UĞUR :

21 Haziran 1975 – 09 Haziran 1977

 

Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM :

09 Haziran !977 – 09 Haziran 1979

Prof. Dr. Cevat BABUNA :

09 Haziran 1977 – 09 Haziran1979

 

Gürbüz AZAK :

09 Haziran 1979 – 29 Haziran 1981

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

 

Doç. Dr. Tevfik ERTÜZÜN :

09 Haziran 1979 – 29 Haziran 1981

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

 

Hulûsi ÇETİNOĞLU :

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

 

Doç. Dr. Fevzi SAMUK :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

 

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

 

Doç. Dr. Abdülkadir DONUK :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

 

Prof. Dr. Süleyman YALÇIN :

29 Haziran 1988 – 30 Ocak 1990

 

Dr. Metin Eriş :

29 Haziran 1988 – 27 Aralık 1988

 

Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN :

03 Ocak1989 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 2002 – 13 Kasım 2002

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

 

Doç. Dr. Necat BİRİNCİ :

16 Mart 1990 – 23 Haziran 1990

 

Altan DELİORMAN :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

 

Celal ÖZDEMİR :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

 

Sami YAVRUCUK :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

 

Yakan CUMALIOĞLU :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

Prof. Dr. Sabri SÜMER :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

 

Yrd. Doç. Dr. Burhan BALOĞLU :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran1998

 

Av. Mustafa KURAN :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

 

  1. Yüksel ŞENOL :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

 

Ergun GENÇEREN :

27 Haziran 1998 –  09 Aralık 1998

 

Ramazan KIRKIK :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

24 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

28 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. Haşmet BAŞAR :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

 

Dr. Yaşar AKDOĞAN :

09 Aralık 1998 – 24 Aralık 2000

 

Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

 

Prof. Dr. Ömer A. AKSU :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Demir İNAL :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

 

Dr. Yusuf AKÇA :

24 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 06 Şubat 2006

 

Erdoğan ASLIYÜCE :

24 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

 

Süleyman ULUOCAK :

13 Aralık 2002 – 26 Haziran 2004

06 Şubat 2006 – 24 Haziran 2006

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Dr. Muhsin KADIOĞLU :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

 

  1. Esat GÜÇHAN :

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

 

Dr. Sakin ÖNER :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Ernail KOÇ :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Av. Mustafa ÖZKURT :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Ahmet TEKİN :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Ünal SENGİR :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Ahmet ORHAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Dr. Zülfikar ÖZKAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Av. Mürsel ASLAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

 

Prof. Dr. Sevil SARGIN :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

  1. Numan BAŞAK :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Dr. Hasan GÜNAYDIN :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

 

Fahri YAĞLI :

18 Haziran 2016 –

 

Hüseyin TAVUKÇU :

18 Haziran 2016 –

 

Denetim Kurulu Üyeleri

 

Av. Sait BİLGİÇ :

09 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

 

Dr. Metin ERİŞ :

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

 

Hakkı Cengiz ALPAY :

09 Haziran 1979 – 29 Haziran 1981

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

 

Gültekin SAMANCI :

09 Haziran 1979 – 29 Haziran 1981

29 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

 

Dr. Özcan BOLCAN :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

 

Erk YURTSEVER :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

 

Süleyman BOZKURT :

29 Haziran 1988 –  23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

 

Av. Mehmet ÇAKIRCA :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

 

Abdullah CELEP :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran !992

 

Necabettin ERGENEKON :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

 

  1. Yüksel ŞENOL :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

 

Murtaza KILIÇARSLAN :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

14 Haziran 2014 – 16 Haziran 2016

 

Ünal SENGİR :

29 Haziran 1996 – 26 Haziran 1998

26 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 29 Haziran 2006

29 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

 

Ertuğrul ERDEN :

29 Haziran 1996 – 26 Haziran 1998

26 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 29 Haziran 2006

29 Haziran 2006 -28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 16 Haziran 2016

Dr. Ali SIRTLI :

26 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 16 Haziran 2016