Kas 19

AB Rüyasının Sabahı…

mustafa_erkalProf.Dr.Mustafa E. ERKAL

AB macerası çok üzücü, itibar kırıcı ve hiç de hoş olmayan acı örneklerle doludur. Türkiye’de birçok kesim haysiyetli ve itibarlı bir aday üye olmamamız için ellerinden geleni yaptılar. Pazarlık gücümüzü kırdılar. Sırtımızı önce NATO’ya, daha sonra da AB’ye dayadık mı her sorunun anında çözüleceğini zannettiler. Milliyetçi çizgiden uzak olanlar dolayısıyla Türkiye Avrupa’da kendisine layık olmayan muamelelerle karşı karşıya kaldı. Ülkemizde bol bol kendilerini sömürge müfettişi zannedenleri ağırladık durduk.

            AB-Türkiye ilişkilerinin geldiği ve getirildiği nokta bizim yıllardır ısrarla söylediğimiz bir gerçeği haklı kılıyor: AB Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Gerçeklerden uzak olanlar AB üyeliğini Yunanistan ve Portekiz’den farklı görmediler. Oysa tamamen farklı bir muamele ile karşı karşıya kaldık. Türkiye’ye AB ortalamasının 1/3 oranında gelişmişsiniz, gelir dağılımı ve bölgesel az gelişmişlik önemli boyutlarda, sizi üye alıp bölge kalkınma sorunlarınızı fonlarla destekleyemeyiz diyenler başkalarına farklı davrandılar. Son yıllarda Yunanistan’daki krizi bile çözmekten uzak kaldılar.

Ara 06

Susmak Teslimiyettir

sakinhocaSakin ÖNER

Türkiye içte; bölücü terör örgütünün kanlı cinayetleri, ekonomimizi hızla çift basamaklı enflasyona götüren döviz kurundaki artışlar ve baştakiler tarafından devamlı dinamitlenen milli birliğimizle sıkıntılı ve tehlikeli bir süreçten geçiyor. Türkiye dışta ise, Suriye’de tamamen, Irak’ta kısmen savaşın içinde, oralardan da şehitlerimiz gelmeye başladı. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bu ağır iç ve dış şartlar içinde Başkanlık sistemine geçmeye çalışmak, yersiz, zamansız ve tehlikelidir.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Başkan adayının bile  Başkanlık konusunu gündemden çıkardığı bir ortamda, Sayın Devlet Bahçeli’nin ani bir atakla bu konuyu Türkiye’nin gündeme sokmasına hala bir anlam veremiyorum. Bu konu eğer siyasi bir tuzaksa, bu zaten hem Türkiye’nin içinden geçtiği kritik sürece, hem de siyasi etiğe uygun değildir. Bu süreçte yapılması gereken, ülkenin bu süreçten en az zararla geçmesi için siyasi iktidara yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Milletin iç ve dış tehlike ve tehditler karşısında ne yapacağını şaşırdığı bir ortamda, bu konunun milliyetçi bir parti tarafından gündeme getirilmesi akıl ve mantıkla izah edilemez. Çünkü her Türk milliyetçisi bilir ki, Sayın Bahçeli’nin yıllarca belirttiği gibi, Başkanlık sistemi bölücü terör örgütünün ajandasındadır ve ülkeyi bölünmeye götürecek en önemli adımdır.

Ara 06

Hoşafın Yağı Mı, Biyolojik Saat mi?

alptekin-cevherliAlptekin CEVHERLİ

Devr-i Osmanlı’da huzurun bozulduğu devletin duraklama dönemine girdiği yıllarda yeniçeri isyanlarıyla o paşanın kellesini, bu vezirin azlini istedikleri gibi aldıkları bir dönemde mevcut padişah vefat etmiş.

Yerine gelen genç padişah da gayet halis bir niyetle askerle de arayı iyi tutmak için Yeniçeri ocağını ziyaret edip asker kullarımla beraber karavanalarından bir yemek yiyeyim demiş.

Ara 04

Türk’ün Ağzına Bal Çalmak !

özcan beyÖzcan PEHLİVANOĞLU

Milli şairimiz merhum Mehmet Akif, Türk milletini İstiklal Mücadelesi’ne razı etmek için gittiği Kastamonu’da 19 Kasım 1920 tarihinde şöyle der: “Milletler topla, tüfekle, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düştüğü zaman yıkılır.” Bu ifade doğru değilmidir?

Eğer buna doğru diyorsak; hem kendi halimize hem de etrafa, çok dikkatlice bakmamız gerekir.

Ara 04

Aklını Arayan Adam

mustafaozkurtAv. Mustafa ÖZKURT

Tarih bilgisi; bize geçmişten yer ve zaman çerçevesinde gelen ve onları sebep, sonuç ilişkisi içerisinde anlayıp, yorumlayarak geleceğimizi düzenlemeye yarayan bulgu ve bilgilerden oluşur.

Öyleki fizik, kimya, biyoloji, tıp bilimleri doğrudan tarih bilgisi ile alakası olmadığı görülse de müspet bilimler dediğimiz  bunları daha iyi çözümleyebilmemiz ve yeni keşiflerin önünün açılması  için fizik, kimya biliminin, tıbbın gelişim tarihini bilmekte yarar vardır.                                                     Tarih biliminden doğru yararlanabilmek için, bize aktarılan bilgilerin ifsat edilmemiş olması gerekir. Bize ulaşan bilgilerin objektif olarak önümüze geldiğinde bir tarih biliminden bahsedilebilinir. Aksi halde bilimsel bir tarihten bahsetmek mümkün değildir.                                                                      Tıpkı yanlış temel üzerine yapılan bir yapı nasıl er geç zararları ile karşılaşırsak, yanlış bilgilerde insanı hüsrana uğratır. Burada bize bilgi aktaranların “ilim namusu” taşıması gerektiği karşımıza çıkmaktadır. Zaafları çok olan insanın az da olsa namuslu davranması mümkün değildir.                                  Geleceği ve geleceğini inşa etmek isteyen insanın tarih bilgisine ihtiyacı vardır. Tarih şuuruna sahip siyasetçi veya devlet adamlarının yaptıklarında doğru ve başarılı olduklarını zaman bize göstermektedir. Günü kurtarmak için bazı mevzileri ele geçiren komutanın kalıcı bir zaferinden bahsedilemez.

Ara 04

Gazi Mustafa Kemal Ve Şişlinin Lütfi Efendi

emrahbekciEmrah BEKÇİ

Bu dünyadan büyük insanlarda geçer. Buradaki ‘büyük’ sözü ne yaş, nede cüsseden bahistir. Bazı insanlar vardır ki yaşadığı dönemin ruhuna adını kazımıştır.

Kayseri ve İstanbul bu asil vatan evlatlarının yaşadığı ve cismi hayatlarını tamamladıkları bir memlekettir. Kayseri’yi tanımadan, yani tarihini kültürünü bilmeden Anadolu’nun diğer vilayetlerini anlamak tam manası ile mümkün değildir.

Ara 04

Durmuş Yılmaz’dan Manşetlik Bilgiler

ruhittinsonmezRuhittin SÖNMEZ

Merkez Bankası E. Başkanı, ekonomist, bürokrat ve siyasetçi Durmuş Yılmaz 26 Kasım Cumartesi günü Kocaeli’de idi. Kocaeli Aydınlar Ocağı olarak düzenlediğimiz toplantıda çok önemli bilgiler verdi.

Durmuş Yılmaz Cumhuriyet tarihimizin en başarılı Merkez Başkanı. Görev yaptığı sırada 2009 yılında Euromoney Dergisi tarafından “Yılın Merkez Bankası Başkanı” unvanının verildiği bir değerimiz.

Ara 04

Aydınlar Ocakları 44. Şurası ve Sivas

ozkurtAv. Mustafa ÖZKURT

Aydınlar Ocaklarının yılda iki defa tertiplediği şura toplantılarından 44. Üncüsünü Sivas Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde Sivas İlimizde 28/30 Ekim 2016 tarihleri arasında 29 Ocağın katılımıyla  Sivas Büyük Otel’de gerçekleştirdi.

Aydınlar Ocakları şuraları genellikle, ülkemizin ve Türk dünyasının milli ve manevî varlığını ilgilendiren iç ve dış olayların irdelendiği ve bu konularda çeşitli tebliğlerin sunulup, çözüm önerilerinin tartışıldığı, elde edilen bilgiler doğrultusunda bir “Sonuç Bildirisi”  ile aziz Türk Milleti ve onun geleceği nesillere aktarılmasını amaçlayan iç politika üstü kültürel faaliyetlerdendir.

Kas 23

ABD’nin Oyunları ve Şanghay Alternatifi

ozcanhoca_400x400Özcan YENİÇERİ

Irak’a müdahale etti, uçuşa yasak bölge ilan etti ve ardından Irak’ın kuzeyinde yeni bir devlet inşa etti. Suriye’ye PKK-PYD eliyle müdahale etti. IŞİD’i bölgeyi dizayn etmek için kullandı. PYD ile Suriye’nin kuzeyinde iş tuttu ve kanton üstüne kanton ilan ettirdi. Türkiye kendi aleyhine, müttefiki ve stratejik ortağı olan ABD’nin oyununu gördü. Bunun üzerine CIA Türkiye’ye karşı PKK’yı harekete geçirdi. Sonuç alamadı. Bunun üzerine ABD elinin altında tuttuğu yabancılaşmış yerlileri darbe için 15 Temmuzda harekete geçirdi.

Oyun içinde oyun!