x

CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KURULU’NUN 8 MAYIS 2020 TARİHLİ AÇIKLAMASI ÜZERİNE

 

                Küresel güç ve bloklarla önü açılmış milli devletlerin mücadelesinin öne çıktığı; önü açılmış milli devletlere çeşitli tuzakların kurulduğu bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir ortamda metinde yer alan “Türkiye toplumu” ifadesi yanlış olduğu kadar belirsizdir. Türkiye bir coğrafi ve siyasi kavramdır. Bu coğrafya üzerinde yüzyıllardır yaşayan, coğrafyaya damgasını vuran ve egemen kültür olan Türk kültür ve kimliğini dışlama çabası olarak anlaşılabilecek bir ifade kabul edilemez. Bunun doğrusu Türk toplumu ve Türk Milletidir. Türkiye toplumu kavramı genelde aşırı sol ideolojik çevrelerce tasvip görmektedir.

                Türk devletinin kurucu unsuru Türkler ve kendilerini Türk olarak hissedenlerce, emperyalist güçleri Anadolu’dan birlikte atmış olanlarca kurulmuş milli bir devlettir. Milli Mücadele Anadolu’da etnik devletçikler federasyonu kurulsun diye yapılmamıştır. Aksi olsaydı; Sevr Antlaşmasına uyulur; Milli Mücadeleye de ihtiyaç kalmazdı.

                Anadolu bir etnik gruplar federasyonu olmamış; yeni Türk devletini benimsemeyenlerin bir kısmı ülkeyi terk etmiş, yakın gördükleri ülkelere gitmişler veya bu gibi ülkelerin kurucu unsurları arasında yer almışlardır. Bir kısmı ise, vatanı işgal edenlerle iş birliği yapmaktan çekinmemiş ve milli mücadeleye karşı faaliyet göstermişlerdir.

                Etnik grupların varlığı milli kimlikle rakip değildir. Anayasalarımızda ırkçı ve ötekileştirici bir anlayışla kimse dışlanmamış, milli kimlikle kucaklanmıştır. Etnik kimlikler siyasi tanıma şeklinde değil; kültürel olarak düşünülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ayırt etmeksizin herkesi kapsar. Aksi bir görüş, Sayın Cumhurbaşkanında ifade ettiği gibi tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı ile çelişir. Çok kültürlülük ile bu durum karıştırılmamalıdır. Çok kültürlülük, Batılı bazı ülkelerin de artık şikayetçi olduğu bir konudur, bir sorundur ve çok seslilik değildir. Milli devletler federal yapıda da olsalar milli kimlikle ifade edilirler. Anadolu’da milletleşme sürecinde mesafe almış bir kalabalık değil; millet yaşamaktadır. Zaman zaman da millet olduğunu daha iyi fark etmektedir. Türk kimliği anayasal vatandaşlık ifade eder. Bunun için biyolojik gerekçelere ihtiyaç da yoktur.

                Türkiye’de en azından son 20 senedir yapılan araştırmalar göz önüne alınmadan kaynağı belirsiz bilgilere dayalı sözde sosyolojik yorumlara gidilmesi ve hüküm verilmesi, hüküm verenlerin bulunduğu makam ile bağdaşmaz. Büyük çoğunluğu oluşturan ve milli kimliği ifade eden Türk kimliğini etnik seviyeye indirmek Türkiye Cumhuriyeti’ne küreselci bir bakış tarzıdır. Türkiye’ye karşı bu tür hesapları yapanlar fazlasıyla vardır. En son 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal teşebbüsü ile bu saldırı bertaraf edilmiştir.

                Anadili Türkçe olanlar, anadili Türkçe olmamasına rağmen, kendilerini Türk Milletine mensup hissettikleri için milli kimliğe sahip çıkanların oranı hiçbir araştırmada %50 ve altında çıkmamıştır. Komisyonunuz çok mütevazi bir oran düşünmüş olsa gerektir.

                Seçmeni etnik bölümlere ayırıp değerlendirmek yanlıştır. Etnik olarak düşünülen oylar farklı bir siyasi partilere gidebilir. Tercih biyolojik kıstasları aşmaktadır. Bundan dolayı homojen bir “Kürt seçmen” ve “Kürt partisi”nden bahsedilemez. Aksini ifade etmek yasal olarak eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını etnik ayırımcılığa tabi tutmaya zorlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk Milleti denir.” İfadesi öğretici ve yol göstericidir. Türküm diyene sen değilsin deme alışkanlığımız da yoktur.

                Netice olarak; Türkiye Cumhuriyeti birbiri ile rakip ve mücadele etmesi gerekenlerin bulunduğu bir etnik havuz değildir. Yapılan açıklama yürürlükte olan Anayasamıza da aykırıdır. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun söz konusu açıklamasının tekrar gözden geçirilmesi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirici bir çizgiye çekilmesi uygun olacaktır.                                                                                                                       

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZİ

Vefat Eden Aydınlar Ocağı Üyeleri

İbrahim KAFESOĞLU
Ekrem Hakkı AYVERDİ
Ziyaettin Fahri FINDIKOĞLU
Nihat Sami BANARLI
Said BİLGİÇ
FethiGEMUHLUOĞLU
Ayhan SONGAR
Muharrem ERGİN
Ahmet KABAKLI
Muharrem MİRABOĞLU
Nahit Rıfkı DİNÇER
Faruk Kadri TİMURTAŞ
İsmail Hakkı UĞUR
Tahsin BANGUOĞLU
Fevzi SEVGİLİ
Nuri KARAHÖYÜKLÜ
Enver YAKUBOĞLU
Mehmet KAPLAN
Erol GÜNGÖR
Mehmet ERÖZ
Recep DOKSAT
Kerim ODER
K. Armağan TEKİN
Erdoğan Ferit KOYAŞ
Özcan BOLCAN
Eymen TOPBAŞ
Hakkı Cengiz ALPAY
Özcan TUNA
Nâmık AYVALIOĞLU
Selâhattin SAVCI
Hakkı Dursun YILDIZ
Seyfettin MANİSALIGİL
İsmail Hakkı YILANLIOĞLU
Turhan ÜÇOK
Güngör SAVAŞ
Nevzat SİLAHŞÖR
Hulûsi ÇETİNOĞLU
Ahmet İMAN
Refik ÖZDEK
Sami KARAMISIR
Tarlan SAMANCI
İsa Yusuf ALPTEKİN
Tevfik ERTÜZÜN
Müstecip ÜLKÜSAL
Muzaffer ERİŞ
Ekrem Kadri UNAT
Faruk SÜMER
Necmettin HACIEMİNOĞLU
Cavit AYDIN
M.Sıraç DEDE
İsmet MİROĞLU
Nurettin ERGÜCÜ
Mustafa AKIN
Fahrettin TOSUN
Oğuz ÖZBEK
Feyzullah DEĞERLİ
Yusuf TÜREL
Mehmet UZUN
Süleyman KARATAŞ
Nuri EROĞAN
İsmail Hakkı ŞENGÜLER
Alaaddin ERTÜZÜN
Sabahaddin TOPBAŞ
Mehmet HALAÇOĞLU
M.Cahit ATASOY
Gültekin SAMANCI
Necmettin İŞLİ
A.Atilla SALİHOĞULLARI
Kemal PERK
Haşmet BAŞAR
Bayram CAMCI
Cevdet DADAŞ
Mustafa KÖSEOĞLU
Mehmet GÜLER
Kamil ÖZTÜRK
Amiran Kurtkan BİLGİSEVEN
Hayati GÜLER
Servet MAHİROĞULLARI
Emrehan KÜEY
Ömer HACIAHMETOĞLU
Reyhan SONGAR
İlhan ARAS,
Ismail KANYILMAZ
Ali Öner BİLİCİ
İsmet KARAOĞLU
Sabahattin ZAİM
Ali İhsan GENCER
Hulusi ALTINYURT
Dilaver CEBECİ
Necati Asım USLU
Asaf ATASEVEN
Ömer KASIMOĞLU
Kemal ÇAPRAZ
M. Süreyya ŞAHİN
M.Sami ERDEM
Mustafa ŞEN
Dursun KESKİNKILIÇ
Ergun GÖZE
Hasan Tahsin UĞUR
Abdülkadir YAŞAR
Reha Oğuz TÜRKKAN
Hüseyin KALKAN
Refet KÖRÜKLÜ
A.Mazhar BAYTAZ
Celalettin KARAATLI
Müslim FİNCAN
Sabri ÜLKER
Altan DELİORMAN
Turan YAZGAN
Oktay ASLANAPA
Mustafa ÖNCEL
Celâl ÖZDEMİR
Sami YAVRUCUK
M. Kemal CABİOĞLU
DuraliAYAROĞLU
M. Zeki KARAHAN
M. Turgut ÖZTAŞKIN
Necati ÜSTÜNDAĞ
Hakkı TURCAN
Fevzi SAMUK
Nevzat YALÇINTAŞ
Ali Osman ÖZCAN
Altemur KILIÇ
Mehmet Rahmi BİLGE
Süleyman YALÇIN
Erk YURTSEVER
Nihat GÜRER
Nihat KEKLİK
Sinan YILDIZ