27 Şubat 2024

İLİM – İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Tahsin BANGUOĞLU :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

Ahmet KABAKLI :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 -26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

Prof. Dr. Recep DOKSAT :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

Prof. Dr. Muharrem ERGİN :

30 Nisan 1981 – 04 Nisan 1984

23 Haziran 1990 – 25 Haziran1992

Ekrem Hakkı AYVERDİ :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

Prof. Dr. Süleyman YALÇIN :

30 Haziran 1981 – 04 Nisan 1984

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

Prof. Dr. Ayhan SONGAR :

04 Nisan !984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM :

04 Nisan 1984 – 26 Nisan 1986

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

Prof. Dr. Salih TUĞ :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 29 Haziran 1994

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

Altan DELİORMAN :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

Prof. Dr. Tevfik ERTÜZÜN :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1986

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1988

Prof. Dr. Cevat BABUNA :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

Prof. Dr. Turan YAZGAN :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

Prof. Dr. Asaf ATASEVEN :

26 Haziran 1986 – 29 Haziran 1988

29 Haziran 1998 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

Hulûsi ÇETİNOĞLU :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

Prof. Dr. Reşat İNAN :

26 Nisan 1986 – 29 Haziran 1988

Prof. Dr. Ömer A. AKSU :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

29 Haziran 1996 – 24 Haziran 2000

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

14 Haziran 2014 -18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

Ahmet Aydın BOLAK :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Gültekin SAMANCI :

29 Haziran 1988 – 23 Haziran 1990

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

25 Haziran 1992- 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

Prof. Dr. Reha O. TÜRKKAN :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

Prof. Dr. Hakkı Dursun YILDIZ :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

Prof. Dr. Sacit ADALI :

23 Haziran 1990 – 25 Haziran 1992

Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

Erk YURTSEVER :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

Prof. Dr. Abdülkadir DONUK :

25 Haziran 1992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran  1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

Av. Yusuf TÜREL :

25 Haziran !992 – 25 Haziran 1994

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

Av. Celâl ÖZDEMİR :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

Yrd. Doç. Dr. Dilaver CEBECİ :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

Prof. Dr. Ali ÖZEK :

25 Haziran 1994 – 29 Haziran 1996

Prof. Dr. Yümni SEZEN :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 -29 Haziran 2002

29 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. Haşmet BAŞAR :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

Üstün İNANÇ :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK :

29 Haziran 1996 – 27 Haziran 1998

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

29 Haziran  2002 – 26 Haziran 2004

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

30 Haziran 2018 –  09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Dr. Nefi DEMİRCİ :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Yakan CUMALIOĞLU :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

Prof. Dr. Burhan KUZU :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

Rasim CİNİSLİ :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

Av. M. Fazlı AKKAYA :

27 Haziran 1998 – 24 Haziran 2000

Prof. Dr. Ali Osman ÖZCAN :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

Mehmet ATEŞOĞLU :

24 Haziran 2000 – 29 Haziran 2002

Dr. Sakin ÖNER :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

Sami YAVRUCUK :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

Kemal ÇAPRAZ :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

Oğuz ÇETİNOĞLU :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

Mehmet Şadi POLAT :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran  2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

Dr. Ahmet İNAN :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU :

29 Haziran 2002 – 26 Haziran 2004

Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. Sabri SÜMER :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

M. Esat GÜÇHAN :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

M. Kemal CABİOĞLU :

26 Haziran 2004 – 24 Haziran 2006

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ :

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

14 Haziran 2014 -18 Haziran 2016

Hızırbek GAYRETULLAH :

24 Haziran 2006 – 28 Haziran 2008

Erdoğan ASLIYÜCE :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Dr. Muhsin KADIOĞLU :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

Ramazan KIRKIK :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

Osman Nuri GÜRSOY :

28 Haziran 2008 – 26 Haziran 2010

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Hayrettin NUHOĞLU :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Av. Özcan PEHLİVANOĞLU :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Prof. Dr. Selami KURAN :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

Ekrem ÖZER :

26 Haziran 2010 – 23 Haziran 2012

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN :

23 Haziran 2012 -14 Haziran 2014

Fahri YAĞLI :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Ali ARMAĞAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Muhsin KOÇ :

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Dr. Zülfikar ÖZKAN :

18 Hazian 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Aytaç TAŞYÜREK :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Salih ÖZPİDECİLER :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Doç. Dr. Osman SEZGİN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Aytekin YILDIRIM :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

M. Edip TEKKOL :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Dr. Uğur İlham EROĞLU :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Prof. Dr. Sevil SARGIN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

M. Zeki KARAHAN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Ahmet TEKİN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Kemal Kamil KÖNE :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Ergun GENÇEREN :

23 Haziran 2012 – 14 Haziran 2014

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Dr. Behçet KARA :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Prof. Dr. Mehmet SARAY :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Ahmet ÇELİK :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Hüseyin TAVUKÇU :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Metin ÖZKAN :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Prof. Dr. Mustafa İME :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

Dr. Mustafa KARAGÖZ :

14 Haziran 2014 – 18 Haziran 2016

09 Ekim 2021

Prof. Dr. Orhan GEDİKLİ :

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Prof. Dr. M. Sait GÖNEN :

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Av. Mürsel ASLAN :

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Kudret FİKİRLİ :

18 Haziran 2016 – 30 Haziran 2018

Prof. Dr. Hacı DURAN :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Remzi KOZAL :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. Hasan SERDAROĞLU :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Cevat SARAÇ :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Dr. Cüneyt MENGÜ :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Av. Pakize ÖZBENLİ :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

09 Ekim 2021 –

Dr. Cevdet AŞKIN :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Aynur SAYDAM :

30 Haziran 2018 – 09 Ekim 2021

Nesrin Turan ALHANLIOĞLU :

09 Ekim 2021 –

Sabri ŞENEL :

09 Ekim 2021 –

Ahmet İYİOLDU :

09 Ekim 2021 –

Nevzat BİÇER :

09 Ekim 2021 –

Prof. Dr. Mualla Uydu YÜCEL :

09 Ekim 2021

Av. Zeki HACIİBRAHİMOĞLU :

09 Ekim 2021 –

Salih BAYIR :

09 Ekim 2021 –

Ziya HAYIRLIOĞLU :

09 Ekim 2021 –