22 Haziran 2024

VEFAT EDEN AYDINLAR OCAĞI ÜYELERİ :

İbrahim KAFESOĞLU

Ekrem Hakkı AYVERDİ

Ziyaettin Fahri FINDIKOĞLU

Nihat Sami BANARLI

Said BİLGİÇ

Fethi  GEMUHLUOĞLU

Ayhan SONGAR

Av. M. Fazlı AKKAYA

Muharrem ERGİN

Ahmet KABAKLI

      Muharrem MİRABOĞLU

Nahit Rıfkı DİNÇER

Faruk Kadri TİMURTAŞ

İsmail Hakkı UĞUR

Tahsin BANGUOĞLU

 Fevzi SEVGİLİ

 Nuri KARAHÖYÜKLÜ

 Enver YAKUBOĞLU

 Mehmet KAPLAN

 Suat VURAL

 Erol GÜNGÖR

 Mehmet ERÖZ

 Recep DOKSAT

 Kerim ODER

 K. Armağan TEKİN

 Erdoğan Ferit KOYAŞ

 Özcan BOLCAN

 Eymen TOPBAŞ

 Arif ÖZKÖK

 Hakkı Cengiz ALPAY

 Özcan TUNA

 Nâmık AYVALIOĞLU

 Selâhattin SAVCI

 Hakkı Dursun YILDIZ

 Seyfettin MANİSALIGİL

 İsmail Hakkı YILANLIOĞLU

 Turhan ÜÇOK

 Güngör SAVAŞ

 Nevzat SİLAHŞÖR

 Hulûsi ÇETİNOĞLU

 Ahmet İMAN

 Refik ÖZDEK

 Sami KARAMISIR

 Tarlan SAMANCI

 İsa Yusuf ALPTEKİN

 Tevfik ERTÜZÜN

 Müstecip ÜLKÜSAL

 Muzaffer ERİŞ

  Ekrem Kadri UNAT

 Faruk SÜMER

 Necmettin HACIEMİNOĞLU

 Cavit AYDIN

  M.Sıraç DEDE

 İsmet MİROĞLU

 Nurettin ERGÜCÜ

 Mustafa AKIN

 Fahrettin TOSUN

 Oğuz ÖZBEK

 Feyzullah DEĞERLİ

 Yusuf TÜREL

 Mehmet UZUN

 Süleyman KARATAŞ

 Nuri EROĞAN

 İsmail Hakkı ŞENGÜLER

 Alaaddin ERTÜZÜN

 Sabahaddin TOPBAŞ

 Mehmet HALAÇOĞLU

  M.Cahit ATASOY

  Gültekin SAMANCI

  Necmettin İŞLİ

  A.Atilla SALİHOĞULLARI

  Kemal PERK

  Haşmet BAŞAR

  Bayram CAMCI

  Cevdet DADAŞ

  Mustafa KÖSEOĞLU

  Mehmet GÜLER

  Kamil ÖZTÜRK

  Amiran Kurtkan BİLGİSEVEN

  Hayati GÜLER

  Servet MAHİROĞULLARI

  Emrehan KÜEY

  Ömer HACIAHMETOĞLU

  Reyhan SONGAR

  İlhan ARAS,

  Ismail KANYILMAZ

  Ali Öner BİLİCİ

        İsmet KARAOĞLU

  Sabahattin ZAİM

  Ali İhsan GENCER

  Hulusi ALTINYURT

  Dilaver CEBECİ

  Necati Asım USLU

  Asaf ATASEVEN

  Ömer KASIMOĞLU

  Kemal ÇAPRAZ

  M. Süreyya ŞAHİN

 M.Sami ERDEM

 Mustafa ŞEN

 Dursun KESKİNKILIÇ

 Ergun GÖZE

 Hasan Tahsin UĞUR

 İsmail EKİM

 Abdurrahman ÇELİK

       Abdülkadir YAŞAR

 Reha Oğuz TÜRKKAN

 Hüseyin KALKAN

 Refet KÖRÜKLÜ

 A.Mazhar BAYTAZ

 Ruknettin TÖZÜM

 Yusuf KEÇECİOĞLU

 Celalettin KARAATLI

       A.Selçuk ÖZÇELİK

       Av. Armağan GAYRETLİ

 Müslim FİNCAN

       Sabri ÜLKER

        Altan DELİORMAN

 Turan YAZGAN

 Oktay ASLANAPA

 Mustafa ÖNCEL

 Celâl ÖZDEMİR

 Sami YAVRUCUK

 M. Kemal CABİOĞLU

Durali  AYAROĞLU

M. Zeki KARAHAN

M. Turgut ÖZTAŞKIN

Necati ÜSTÜNDAĞ

Hakkı TURCAN

Fevzi SAMUK

Nevzat YALÇINTAŞ

Ali Osman ÖZCAN

Altemur KILIÇ

Mehmet Rahmi BİLGE

Süleyman YALÇIN

Erk YURTSEVER

Nihat GÜRER

Nihat KEKLİK

Sinan YILDIZ

Nejat DİYARBEKİRLİ

Mehmet ATEŞOĞLU

Cevat BABUNA

O. Faruk BAŞOĞLU

Necati Nazım BOZKURT

       M. Mehdi SUNGUR

Nuri MUGAN

Yusuf DÖNMEZ

Erol CİHAN

Mevlüt ŞAM

Acar SEVİM

Ahmet KOLUTEK

Mustafa KALAYCIOĞLU

Mustafa KAFALI

Aytekin YILDIRIM

Süleyman BOZKURT

Yaşar AKDOĞAN

Hasan EKŞİ

Namık Kemal KURT

Erol TUNALI

Necabettin ERGENEKON

Halim TERZİ

Osman Nuri GÜRSOY

Mustafa HAYKIR