22 Haziran 2024

Konuşma Yapanlar

Kuruluşundan Bugüne Açık Oturum, Konferans,  Anma Toplantısı, İlmi Seminer, Şûra v.b. Toplantılarda Konuşma Yapanlar :

Prof. Dr. Ayhan SONGAR ( 19 )

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL ( 73 )

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ ( 47 )

Prof. Dr. Süleyman YALÇIN ( 22 )

Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ ( 5 )

Sadettin ELGİN ( 2 )

Prof. Dr. Tahsin BANGUOĞLU  ( 10 )

Prof. Dr. Turan YAZGAN ( 20 )

Nahit Rıfkı DİNÇER (5 )

Prof. Dr. Muharrem ERGİN ( 35 )

Ekrem Hakkı AYVERDİ ( 2 )

Üstün İNANÇ ( 1 )

Yücel ÇAKMAKLI ( 2 )

Füruzan TEKİL ( 1 )

Prof. Dr. Mazhar ÖZMAN ( 1 )

Prof. Dr. Yusuf DÖNMEZ ( 2 )

Prof. Dr. Erman TUNCER ( 1 )

Ercüment BERKER ( 4 )

Laika KARABEY ( 1 )

Yılmaz ÖZTUNA ( 3 )

Doç. Dr. M. Cahit ATASOY ( 4 )

Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ ( 7 )

Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ ( 4 )

Prof. Dr. A. Selçuk ÖZÇELİK ( 9 )

Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Duygun YARSUVAT ( 2 )

Ahmet Aydın BOLAK ( 12 )

Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM ( 10 )

Feyyaz BERKER ( 1 )

Turgut ÖZAL ( 3 )

Ahmet KABAKLI ( 22 )

Kayhan SAĞLAMER ( 1 )

Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU ( 5 )

Ergun GÖZE ( 20 )

Kâmuran İNAN ( 3 )

Prof. Dr. Salih TUĞ ( 14 )

Prof. Dr. Necati AKDER ( 2 )

Prof. Dr. Ergun NOMER ( 2 )

Doç. Dr. Nurettin TOPÇU ( 2 )

Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY ( 4 )

Prof. Dr. Orhan TUNA ( 3 )

Prof. Dr. Memduh YAŞA ( 2 )

Prof. Dr. Nusret EKİN ( 2 )

Prof. Dr. Toker DERELİ ( 1 )

Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ ( 6 )

Prof. Dr. Cengiz ORHONLU ( 1 )

Em. Alb. Emin AYTEKİN ( 4 )

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU ( 21 )

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR ( 7 )

Prof. Dr. Hikmet TANYU ( 4 )

Prof. Dr. Reha Oğuz TÜRKKAN ( 5 )

Prof. Dr. Ömer A. AKSU ( 25 )

Süleyman DEMİREL  ( 2 )

Alparslan TÜRKEŞ ( 1 )

Prof. Dr. Osman TURAN ( 2 )

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN ( 1 )

Dr. Özcan BOLCAN ( 2 )

Kaya ÖZDEMİROĞLU ( 1 )

Nihat KAYA ( 1 )

Orhan ERÇELİK ( 1 )

Rüştü ERİÇ ( 1 )

Necip Fazıl KISAKÜREK ( 2 )

Prof. Dr. Recep DOKSAT ( 3 )

Cemil MERİÇ ( 3 )

Selahattin KILIÇ ( 1 )

Şadan DİNÇER ( 1 )

Cahit KAYRA ( 1 )

Ekrem GÖKSU ( 1 )

Osman TOLUN ( 1 )

Fethi GEMİHLİOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN ( 3 )

Samiha AYVERDİ ( 1 )

Prof. Dr. İsmet GİRİTLİ ( 4 )

Prof. Dr. Orhan OĞUZ ( 1 )

Celal YARDIMCI ( 1 )

Rıza GARDAŞ ( 1 )

Ali Naili ERDEM ( 1 )

Altan DELİORMAN ( 13 )

İsmail DAYI ( 1 )

Av. İsmet TÜMTÜRK ( 1 )

Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN ( 3 )

Sezai ORKUNT ( 1 )

Prof. Dr. Faruk SÜMER ( 3 )

Prof. Dr. Nihat NİRUN ( 2 )

Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN ( 2 )

Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU ( 2 )

Sevinç ÇOKUM ( 2 )

Gültekin SAMANCI ( 4 )

Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU ( 13 )

Prof. Dr. Cevat BABUNA ( 7 )

Dr. Agâh Oktay GÜNER ( 7 )

Zeyyat HATİPOĞLU ( 1 )

Vahdet YENER ( 1 )

Prof. Dr. Amiran K. BİLGİSEVEN ( 8 )

Prof. Dr. İsmail TUNALI ( 1 )

Prof. Dr. Nuri KARAHÖYÜKLÜ ( 1 )

Mustafa ERNAM ( 1 )

Prof. Dr. Reşat İNAN ( 2 )

Prof. Dr. Ahmet SONEL ( 1 )

Prof. Dr. Suat VURAL ( 2 )

Dr. Ekrem OKYAY ( 1 )

Prof. Dr. A. Suphi FIRAT ( 1 )

Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU ( 3 )

Av. Müstecip ÜLKÜSAL ( 2 )

Av. Enver YAKUPOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA ( 5 )

Prof. Dr. Ferudun ERGİN ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet ERÖZ ( 3 )

Prof. Dr. Tevfik ERTÜZÜN ( 12 )

Niyazi Y. GENÇOSMANOĞLU ( 3 )

Yard. Doç. Dr. Dilaver CEBECİ (2 )

Prof. Dr. Ö. FARUK AKÜN (4 )

Tarık BUĞRA ( 2 )

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER ( 17 )

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN ( 1 )

Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI ( 3 )

Nida TÜFEKÇİ ( 1 )

Prof. Dr. Esat ÇAM ( 1 )

Ömer Naci BOZKURT ( 1 )

Dr. Fethi TEVETOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Hasan KONİ ( 4 )

Osman F. SEDEN ( 2 )

Tevhid GELENBE ( 1 )

Dr. Selahattin İÇLİ ( 1 )

Prof. Dr. Zeyyat HATİPOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN ( 2 )

Hayrettin ERKMEN ( 1 )

Gökhan EVLİYAOĞLU ( 1 )

İdris YAMANTÜRK ( 1 )

Doç. Dr. Mukbil ÖZYÖRÜK ( 3 )

Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR ( 2 )

Em. Alb. Süleyman TAKKECİ ( 1 )

Prof. Dr. Mahmut ARSLAN ( 1 )

Halit KAKINÇ ( 2 )

Av. Tuğrul ÖNDER ( 1 )

Hızırbek GAYRETULLAH ( 2 )

Dr. Baymirza HAYİT ( 2 )

İsmet BOZDAĞ ( 5 )

Prof. Dr. Abdülhaluk ÇAY ( 4 )

Ali GEMİHLİOĞLU ( 1 )

Selman GEMİHLİOĞLU ( 1 )

Dr. Hasan ERİŞKON ( 1 )

Atilla İLHAN ( 1 )

Orhan Şaik GÖKYAY ( 1 )

Münevver AYAŞLI ( 1 )

İsa Yusuf ALPTEKİN ( 2 )

Prof. Dr. Ahad ANDİCAN ( 9 )

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN ( 1 )

Nazik ERİK ( 1 )

Mahmut OKUTAN ( 1 )

Em. Büyükelçi Oğuz GÖKMEN ( 3 )

Yalçın ÖZER ( 2 )

Altemur KILIÇ ( 2 )

Prof. Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE ( 3 )

Mehmet KISAKÜREK ( 1 )

Dr. Sefer ÖZDEMİR ( 1 )

Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ ( 1 )

Prof. Dr. Zeki PALALI ( 1 )

Prof. Dr. Sedat KATIRCIOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN ( 8 )

Prof. Dr. İrfan SAYGILI ( 1 )

Doç. Dr. Namık AYVALIOĞLU ( 2 )

Em. Gnl. Orhan KİLERCİOĞLU ( 3 )

Prof. Dr. Arslan GÜNDÜZ ( 2 )

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA ( 2 )

Prof. Dr. Osman Zekai ORHAN ( 3 )

Prof. Dr. Münir KUTLUATA ( 2 )

Prof. Dr. Mithat DİNÇER ( 2 )

Prof. Dr. Yusuf TUNA ( 1 )

Doç. Dr. Fikret DEĞERLİ ( 1 )

Dr. M. Cahit ÖNEY ( 1 )

İlhan DÜLGER ( 1 )

Prof. Dr. Ruşen GEZİCİ ( 3 )

Prof. Dr. Ali ÖZEK ( 1 )

Prof. Dr. Yümni SEZEN ( 17 )

Fikret ALASYA ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU ( 3 )

Prof. Dr. Mehmet ERKAL ( 1 )

Ahmet GÜRTAŞ ( 1 )

Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER ( 4 )

Prof. Dr. Mehmet Rahmi BİLGE ( 3 )

Prof. Dr. Orhan KÖPRÜLÜ ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet Altay KÖYMEN ( 1 )

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA ( 1 )

M.  Necati SEPETÇİOĞLU ( 3 )

Refik SÖNMEZSOY ( 1 )

Uğur DERMAN ( 3 )

Prof. Dr. Kâmil TURAN ( 2 )

Em. Gnl. Ferit GÖKÇE ( 1 )

Em. Alb. Şevket ÖZKOÇAK ( 1 )

Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ ( 1 )

Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA ( 8 )

Dr. Alaattin YAVAŞCA ( 1 )

Dr. Yıldırım AKTUNA ( 3 )

Prof. Dr. Erol CİHAN ( 4 )

Prof. Dr. Mehmet SARAY ( 7 )

Prof. Dr. Abdülkadir DONUK ( 13 )

Prof. Dr. Bekir KÜTÜKOĞLU ( 2 )

Em. Amiral Sabahattin ERGİN ( 6 )

Prof. Dr. Ali İhsan GENCER ( 7 )

Av. Muzaffer ÖZDAĞ ( 6 )

Mehmet TURGUT ( 1 )

Prof. Dr. Şener AKYOL ( 4 )

Dr. Osman ŞEKERCİ ( 1 )

Prof. Dr. Fevzi SAMUK ( 5 )

Prof. Dr. Sadık TURAL ( 2 )

Hulûsi ÇETİNOĞLU ( 1 )

Dr. Metin ERİŞ ( 5 )

Adnan MENDERES ( 1 )

Prof. Dr. Kemal KARPAT ( 1 )

Prof. Dr. Emin BİLGİÇ ( 2 )

Prof. Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU ( 3 )

Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ ( 12 )

Prof. Dr. Şaban KARATAŞ ( 10 )

Prof. Dr. Ercüment KURAN ( 2 )

Prof. Dr. Osman F. SERTKAYA ( 3 )

Av. Sait BİLGİÇ ( 2 )

Yavuz Bülent BAKİLER ( 4 )

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN ( 6 )

Prof. Dr. Mehmet İBŞİRLİ ( 2 )

Prof. Dr. Osman OKYAR ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN ( 18 )

Em. Büyükelçi Onur ÖYMEN ( 2 )

Şaban ÇAVUŞOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Kâzım YETİŞ ( 8 )

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ ( 11 )

Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK ( 2 )

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN ( 1 )

Em. Gnl. Sami KARAMISIR ( 6 )

Beşir AYVAZOĞLU ( 3 )

Taha AKYOL ( 5 )

Prof. Dr. Ayhan YÜKSEL ( 1 )

Ezel ELVERDİ ( 1 )

Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Cevdet KÜÇÜK ( 3 )

Ziyyad EBUZZİYA ( 6 )

Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE ( 7 )

Prof. Dr. Zeynep KERMAN ( 1 )

Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU ( 1 )

Sinan GENİM ( 2 )

Prof. Dr. Oluş ARIK ( 1 )

Seyit Ahmet ARVASİ ( 2 )

Prof. Dr.  Hakkı DURSUN YILDIZ  ( 6 )

Şükrü ER ( 1 )

Dr. Halit EREN ( 2 )

Mehmet TOMSU ( 1 )

Tahsin SALİHOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Asaf ATASEVEN ( 4 )

Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet DEMİR ( 1 )

Prof. Dr. Haşmet BAŞAR ( 3 )

Fehmi KORU ( 1 )

Gürbüz AZAK ( 2 )

Sabri ÜLKER ( 2 )

Ömer ÖZTÜRKMEN ( 1 )

Zafer MUTLU ( 1 )

Erk YURTSEVER ( 3 )

Yard. Doç. Dr. Burhan BALOĞLU (1 )

Prof. Dr. Nadir DEVLET ( 2 )

Ali COŞKUN ( 11 )

Prof. Dr. Arif ESİN ( 1 )

Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN ( 4 )

Zafer ATAY ( 2 )

Prof. Dr. Durali YILMAZ ( 2 )

Halil AÇIKGÖZ ( 1 )

Prof. Dr. Latif ÇAKICI ( 1 )

Şevket Bülent YAHNİCİ ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU ( 3 )

Prof. Dr. Sacit ADALI ( 2 )

Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet KALA ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet AYDIN ( 2 )

Sami YAVRUCUK ( 1 )

Mehmet Emin ŞAKA ( 1 )

Prof. Dr. Mertol TULUM ( 2 )

Rasim CİNİSLİ ( 2 )

Nihat ÇETİNKAYA ( 1 )

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY ( 2 )

Av. Celal ÖZDEMİR ( 1 )

Prof. Dr. Aydın YALÇIN ( 2 )

Doç. Dr. Süreyya ŞAHİN ( 1 )

Vildan SERİM ( 1 )

Prof. Dr. Mustafa KAFALI ( 5 )

Dr. Nefi DEMİRCİ ( 14 )

Dr. Fuat TÜRKMEN ( 1 )

Doç. Dr. Hidayet BAYATLI ( 1 )

Demir ENVER ( 1 )

Acar OKAN ( 1 )

Yard. Doç. Dr. Emin IŞIK ( 4 )

Mehmet Niyazi ÖZDEMİR ( 2 )

Prof. Dr. Ali Osman ÖZCAN ( 2 )

Prof. Dr. Cemal ŞANLI ( 2 )

Prof. Dr. Zekeriya BEYAZ ( 3 )

Prof. Dr. Ali Murat DARYAL ( 1 )

Prof. Dr. Edibe Sözen ( 1 )

Prof. Dr. Hüsrev HATEMİ ( 1 )

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU ( 1 )

Hasan AKSAY ( 1 )

Nevzat KÖSEOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN ( 2 )

Rıza Selim BAŞOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK ( 2 )

Prof. Dr. Temel DAĞOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK ( 8 )

Dr. Ahmet İNAN ( 2 )

Doç. Dr. Ramazan KURTOĞLU ( 2 )

Tanju GÜRSU ( 1 )

Nazif TUNÇ ( 1 )

Özdemir BİRSEL ( 1 )

Abdurrahman ŞEN ( 2 )

Recep YAZICIOĞLU ( 1 )

Ali Haydar ÖZER ( 1 )

Recep KOÇ ( 1 )

Hamdi MERT ( 1 )

Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI ( 2 )

Prof. Dr. Kemal ERASLAN ( 3 )

Prof. Dr. Kemal YAVUZ ( 1 )

Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL ( 2 )

Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU ( 1 )

Ahmet SCHMİEDE ( 1 )

Mustafa ARABACIOĞLU ( 1 )

Dr. Sadık AHMET ( 1 )

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ ( 2 )

Prof. Dr. Bener KARAKARTAL ( 1 )

Rauf DENKTAŞ ( 2 )

Namık Kemal ZEYBEK ( 2 )

Abdullah NİŞANCI ( 1 )

M. Necati ÖZFATURA ( 1 )

Hayrettin ERKMEN ( 1 )

Mustafa Cemil KIRIMOĞLU ( 2 )

Naimanbayev KALDERBEK ( 1 )

Selahattin SAVCI ( 1 )

Tuğrul İSMAİLOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Erol MANİSALI ( 5 )

Av. Hulûsi YAZICIOĞLU ( 1 )

Memduh HACIOĞLU ( 1 )

Ramazan BAKKAL ( 2 )

Nazif OKUMUŞ ( 1 )

Köksal TOPTAN ( 2 )

Prof. Dr. Cemi DEMİROĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Kaya ÇİLİNGİROĞLU ( 1 )

Hakkı ATUN ( 1 )

Prof. Dr. Kayhan İÇEL ( 2 )

Prof. Dr. Burhan KUZU ( 5 )

Em. Büyükelçi Özdem SANBERK ( 2 )

Coşkun KIRCA ( 1 )

Hasan EKİNCİ ( 1 )

Prof. Dr. Sabri SÜMER ( 2 )

Hayrettin KARACA ( 2 )

İsmail ÖZKAHRAMAN ( 1 )

Turan GÜNAY ( 1 )

Prof. Dr. Necdet ÖZYUVACI ( 1 )

Dr. Ertan YÜLEK ( 1 )

Recai KUTAN ( 1 )

Prof. Dr. İsmet MİROĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI ( 3 )

Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU ( 1 )

Em. Büyükelçi Bilal ŞİMŞİR ( 3 )

Prof. Dr. Rıdvan KARLUK ( 1 )

Prof. Dr. Hayati HAZIR ( 1 )

Av. Nurettin ALTUĞ ( 1 )

Doç. Dr. Ahmet ÇETİNSAYA ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP ( 2 )

Dr. Turgut CANSEVER ( 1 )

Mustafa Ruhi ŞİRİN ( 1 )

Cüneyt ARKIN ( 1 )

Prof. Dr. Adem SÖZÜER ( 1 )

Prof. Dr. Mahir NAKİP ( 1 )

Em. Gnl. Rıza BEKİN ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ ( 2 )

Prof. Dr. Zeki ASLANTÜRK ( 5 )

Aytuğ İZAT ( 1 )

Dr. Yaşar AKDOĞAN ( 1 )

Fahri YAĞLI ( 3 )

Dr. Şahin CEYLANLI ( 2 )

Feyzullah DEĞERLİ ( 1 )

Yusuf KAVAKLI ( 2 )

Zekai BALOĞLU ( 1 )

Ahmet İYİMAYA ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ( 1 )

Prof. Dr. Cemal SOFUOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ ( 8 )

Hasan ÖZMEN ( 1 )

Ramazan KIRKIK ( 1 )

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN ( 3 )

Dr. Zülfikar ÖZKAN ( 5 )

Dr. Cezmi BAYRAM ( 2 )

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU ( 4 )

Adem ERİM ( 2 )

Prof. Dr. Esfender KORKMAZ ( 2 )

Doç. Dr. Durmuş HOCAOĞLU ( 1 )

Gaffar YAKIN ( 1 )

Ömer iZGİ ( 1 )

Av. Mehmet Ali ŞAHİN ( 1 )

Av. Zeki HACIİBRAHİMOĞLU ( 6 )

Nejar ARSEVEN ( 1 )

Dr. Mehmet ATAY ( 1 )

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ ( 1 )

Prof. Dr. Enver KONUKÇU ( 1 )

Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU ( 1 )

Aytunç ALTINDAL ( 5 )

Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN ( 1 )

Erkan MUMCU ( 1 )

Hayri KOZAKÇIOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ ( 2 )

Nail ÇELEBİ ( 1 )

Em. Tüm. Gnl. Halil ŞİMŞEK ( 2 )

Prof. Dr. Cafer MARANGOZ ( 1 )

Prof. Dr. Ali AKBULUT ( 1 )

Doç. Dr. Hüseyin KALKAN ( 2 )

Yakan CUMALIOĞLU ( 6 )

Prof. Dr. Emin GÜRSES ( 4 )

Yard. Doç. Dr. Sakin ÖNER ( 9 )

Prof. Dr. Selami KURAN ( 3 )

Prof. Dr. Yavuz Gökalp YILDIZ ( 1 )

M. Esat GÜÇHAN ( 3 )

Em. Orgnl. Necati ÖZGEN ( 1 )

Sadi SOMUNCUOĞLU ( 6 )

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ ( 1 )

Levon Panos DABAĞYAN ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK ( 10 )

Osman Nuri GÜRSOY ( 1 )

İlhan KESİCİ ( 3 )

Nevzat ERCAN ( 1 )

Yard. Doç. Dr. Hanifi BOSTAN ( 1 )

Cahit KIRAÇ ( 1 )

Aytaç DURAK ( 2 )

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN ( 1 )

Banu AVAR ( 4 )

Em. Büyükelçi Nusret KANDEMİR ( 1 )

Mehmet ŞANDIR ( 1 )

Hasan Celal GÜZEL ( 3 )

Ali Tayyar ÖNDER ( 1 )

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ ( 1 )

Em. Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM ( 1 )

Em. Büyükelçi Yaşar YAKIŞ ( 1 )

Prof. Dr. Ferman DEMİRKOL ( 1 )

Bircan AKYILDIZ ( 2 )

Em. Alb. Erdal SARIZEYBEK ( 2 )

Uğur CİVELEK ( 3 )

Yiğit BULUT ( 1 )

Prof. Dr. Hasan ÜNAL ( 3 )

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK ( 6 )

Prof. Dr. Mehmet ALPARGO ( 1 )

Prof. Dr. Vahit TÜRK ( 1 )

Necdet SEVİNÇ ( 2 )

Prof. Dr. Nadim MACİT ( 4 )

Av. Hüseyin ÖZBEK ( 2 )

Em. Büyükelçi Deniz BÖLÜKBAŞI ( 1 )

Prof. Dr. Orhan KILIÇ ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet BUREN ( 1 )

Prof. Dr. Erdal AÇIKSES ( 1 )

Doç. Dr. Davut KILIÇ ( 1 )

Prof. Dr. Recai COŞKUN ( 1 )

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ ( 1 )

Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL ( 2 )

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ ( 5 )

Arslan BULUT ( 3 )

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR ( 1 )

Ahmet TEKİN ( 1 )

Prof. Dr. Osman ALTUĞ ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet YAZICI ( 1 )

Kadir BOY ( 2 )

Prof. Dr. Mahir KAYNAK ( 3 )

Prof. Dr. Haluk SELVİ ( 1 )

Av. Gülseren AYTAŞ ( 1 )

Prof. Dr. Metin ÖZKUL ( 1 )

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ( 1 )

Prof. Dr. M. Beşir AŞAN ( 1 )

Prof. Dr.  Hüseyin PEKER ( 1 )

Prof. Dr. Kâmil KAYA ( 1 )

Prof. Dr. Hasan ONAT ( 1 )

Dr. Behçet KARA ( 1 )

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS ( 4 )

Dr. Meral AKŞENER ( 2 )

Hüsnü MAHALLİ ( 1 )

Prof. Dr. Atilla ÖZER ( 1 )

Prof. Dr. Rurşen MAZICI ( 1 )

Prof. Dr.  Meltem CANİKLİOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Ö. Fahrettin GÖZE ( 1 )

Doğan CANSIZLAR ( 1 )

Mehmet Hakkı CAŞIN ( 1 )

Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ ( 1 )

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM ( 2 )

Av. Özcan PEHLİVANOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU ( 1 )

Em. Kur. Alb. Ümit YALIM ( 4 )

Timsal KARABEKİR ( 1 )

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ ( 2 )