13 Haziran 2024

45. BÜYÜK ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRİSİ

 1. BÜYÜK ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRİSİ
  Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şûrası, 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Atatürk ve
  arkadaşlarının, 98 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’e giden
  yolun ilk adımını attıkları Samsun’da, Samsun Aydınlar Ocağımızın ev sahipliğinde
  yapılmıştır.
  19 Mayıs 1919, Milli Mücadele’nin fiilen başladığı tarihtir. Bu tarih; “Çanakkale
  Zaferinin devamı, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü”dür. Türk
  milliyetçiliği düşüncesini temel ilke kabul eden Aydınlar Ocakları olarak, Yüce Atatürk’ün
  bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, çeşitli kumpas ve tuzaklara rağmen, sonsuza
  kadar bağımsız, egemen, birlik ve bütünlük içinde yaşatma azim ve kararlılığı içindeyiz.
  Bugün de, güvenlik güçlerimizin bölücü terör örgütüne karşı binlerce şehit ve gazi vererek
  yıllardır yürüttükleri kahramanca mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Son günlerde
  Atatürk’ün şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ni yıpratmak amacıyla sürdürülen haince ve
  alçakça saldırıları şiddetle kınıyoruz.
  Yönetim sistemimizde önemli gelişmelere yol açması beklenen 16 Nisan Anayasa
  Referandumunun ardından gerçekleştirilen Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şûrası’nda ülkemizin
  bugün karşı karşıya bulunduğu iç ve dış meseleler görüşülmüş ve alınan kararlar aşağıda Yüce
  Milletimizin takdirlerine sunulmuştur.
 2. DEMOKRATİK HAYAT VE UYUM YASALARI: 16 Nisan 2017 tarihinde
  yapılan halkoylaması sonucunda “Parlamenter Sistem”den dünyada ilk defa Türkiye’de
  uygulanacak bir “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçilecektir. Toplumsal bir
  mutabakat sağlanabilmesi için, “uyum yasaları” iktidar – muhalefet işbirliği ile
  çıkarılmalıdır. “Uyum yasaları” çıkartılırken, yeni sistemin “kuvvetler ayrılığını”,
  “hukukun üstünlüğünü” ve “insan haklarını” güvence altına alacak düzenlemelerle inşa
  edilmesine çalışılmalıdır. “Uyum yasaları” kapsamında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim
  Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacaktır. Bu bakımdan öncelikle “temsilde adaleti”
  öne alan, küçük partilerin de Meclis’te temsil edilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
 3. BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI: “FETÖ ile mücadele” kapsamında
  boşaltılan yargı kadrolarında “parti yargısı” oluşturacak düzenlemeler ve atamalardan
  kesinlikle kaçınılmalıdır. Hâkimler Savcılar Kurulunun (HSK) yeniden oluşturulmasında,
  yargı mensuplarının ve bürokratların atamalarında ölçüt, sadece adalet, ehliyet ve liyakat
  olmalıdır.
 4. EKONOMİK DURUM: Türk ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu risklerin
  başında; cari açık, dış borç, düşük büyüme, işsizlik ve turizm gelirlerindeki gerileme
  sonucu doğan döviz pozisyonu açığı gelmektedir. İstikrarsızlığın bir göstergesi olan
  enflasyon, Nisan 2017’deki yüzde 1,31 artışla TÜFE’de yıllık 11,87’ye yükselmiş ve böylece
  Ekim 2008’den beri en yüksek seviyesine gelmiştir. Dış borçların ödenmesi için öncelikle
  gelir yaratılması ve döviz açığının kapatılması gerekmektedir. Ekonomimizin sorunlarının
  çözüme ulaşması için, istihdam üzerindeki yüklerin düşürülmesi, yatırımların canlanması için

2

ortam yaratılması, devletin doğrudan değil de iş yaratarak istihdama katkıda bulunması
gerekmektedir.
Tarıma elverişli araziler korunmalı, tarımla uğraşan faal nüfusun tarım dışına çıkması
önlenmeli ve tarıma yeterince destek ve teşvik verilmelidir.

 1. İŞSİZLİK ve KADIN İSTİHDAMI SORUNU: Ülkemizin karşı karşıya
  bulunduğu en önemli sorunlardan biri, işsizlik ve kadın istihdamıdır. TÜİK verilerine göre,
  2017 Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 13.3’e çıkmıştır. Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde
  24.5’a yükselmiştir. 3 milyon 985 bin işsiz sayısına, ”iş aramayıp çalışmaya hazır olan” işsiz
  sayısını da eklediğimizde, fiili işsizlik oranı yüzde 19.6, işsiz sayısı da 6 milyon 493 bin
  kişidir. Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı çok düşüktür. Kadınların işgücüne
  katılım oranının yüzde 50’nin altında olduğu ülkeler arasında kalkınmış ülke pek
  yoktur. Bu oranı yükseltmeden kadınların siyasi hayatta temsil oranını yükseltmek pek
  mümkün olamaz.
  Çalışma hayatında cinayet halini alan iş kazalarını önleyici tedbirler alınmalı, iş
  güvenliğine büyük önem verilmelidir. Çalışanların sendikal hakları kesinlikle korunmalıdır.
  Kıdem tazminatı sorunu hakkaniyet çerçevesinde çözümlenmelidir. Ayrıca eğitimsiz
  kadınlarımızın meslek edinme kursları vasıtasıyla eğitilerek işgücüne katılması sağlanmalıdır.
  Çalışan annelerin çocuklarının kreş, servis veya bakıcı ücreti gibi ihtiyaçları karşılanmalıdır.
 2. KADINA ŞİDDET: Kadına şiddet hareketleri artarak devam etmektedir. Bunu
  ortadan kaldıracak önlemler bir an önce alınmalı, yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu vesile
  ile üzerimizde büyük emekleri bulunan başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin
  Anneler Günü’nü kutluyoruz.
 3. EĞİTİMİN DURUMU: Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri de, eğitimdir.
  Öğrencilerimiz girdikleri bütün ulusal ve uluslararası sınavlarda başarısız olmaktadırlar.
  Eğitimin amacı, çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata ve bilgi toplumuna hazırlamaktır.
  Bunun için Milli Eğitim politikası, mutlaka siyaset üstü tutulmalı ve sık sık
  değiştirilmemelidir. Eğitim sistemimiz, “sınav odaklı” olmaktan çıkarılıp, öğrenci merkezli
  hale getirilmelidir. Sistem, yeniden milli hedefler doğrultusunda, bilim ve teknolojideki
  çağdaş gelişmeleri yakından takip edecek bir biçimde yapılandırılmalıdır. Bunun için Talim
  ve Terbiye Kurulu yeniden eski işlevine kavuşturulmalıdır. Yüksek teknolojili üretim
  teşvik edilmeli, bu teknolojiyi üretip geliştirilecek insan gücü planlaması yapılmalıdır.
  Eğitimi yaygınlaştırmak kadar, topluma öncülük edebilecek üstün nitelikli insan sayımız
  hızla artırılmalıdır.
  Yeteri kadar okul, yurt ve sosyal tesis yapılmalı, ihtiyaç sahibi öğrenciler pansiyonlu
  okullarda veya devletin yurtlarında barındırılmalı, burs ihtiyaçları karşılanmalıdır. Böylece
  çocuklarımızın denetimsiz oluşumlar tarafından istismarı önlenmelidir.
 4. UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI: Son yıllarda uyuşturucu ve
  madde bağımlılığı ortaokul sıralarına kadar inmiştir. Bu konuda polisiye tedbirler dışında
  eğitim, tıbbi tedavi ve psikolojik destek gibi önlemler alınmıştır.

3

 1. TÜRKÇE’NİN KORUNMASI: Milli dil, milli kimliği kazandıran ve milli birliği
  sağlayan en önemli unsurdur. Bunun için resmi dil tekdir, tek olmalıdır. Bu gerçeği gören ilk
  u devlet adamı olan Karamanoğlu Mehmet Bey, bundan 740 yıl önce, 13 Mayıs 1277
  tarihinde bir ferman yayınlayarak, o tarihten sonra bütün resmi ve özel mekanlarda
  Türkçe’den başka dilin kullanılmasını yasaklamıştır. 13 Mayıs tarihi, 1960 yılından bu yana
  Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle milletimizin Türk Dil Bayramı’nı
  dilimize sahip çıkma şuurumuzun güçlenmesine katkıda bulunması dileğiyle kutluyoruz.
  Dillerinin korunması konusunda hassas olan Fransızlar ve Macarlar gibi, dilimizi koruma
  altına alacak bir yasa çıkarılmalıdır.
 2. DIŞ POLİTİKA SORUNLARI: Özellikle dış politikada yoğun sorunlar ve
  yanlışlar yaşadığımız bu dönemde, milli gurur ve haysiyetimizi koruyarak dengeli bir dış
  politika sürdürülmeli ve özellikle komşularımızla iyi ilişkiler kurulması için gerekli
  girişimlerde bulunulmalıdır. Bunun yanında iki süper güç olan ABD ve Rusya ile ilişkilerin
  ölçülü ve dengeli bir şekilde sürdürülmesine özen gösterilmelidir. Ülkemizin gündemindeki
  önemli dış politika sorunları ile ilgili görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir:
  a) TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ: ABD’nin; 30 yıldır PKK’ya, son altı yıldır da
  Peşmerge, PYD, YPG gibi Türkiye’ye düşman bölücü terör örgütlerine verdiği destek, Irak’ta
  Başika’da ve diğer bölgelerde mevcut Türk birliklerine karşı hasmane tutumu, Munbiç ve
  Suriye’nin diğer bölgelerinde ağır silahlarla desteklediği Kürt işgalcileri ile Amerikan
  bayraklı gövde gösterileri, Suriye’nin kuzeyinde Rojova koridorunun oluşturulmasına destek
  vermesi, Kıbrıs’ta Rum Yönetimi ile işbirliği yaparak Kıbrıs’ın güneyindeki petro-gaz
  yataklarının Amerikan şirketlerine peşkeş çekilmesini sağlaması gibi davranışların, stratejik
  ortaklıkla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye-ABD ilişkileri, İncirlik hava üssü dahil,
  yeniden gözden geçirilmeli ve Türkiye’nin menfaatlerine göre düzenlenmelidir.
  b) RUSYA VE İRAN’LA İLİŞKİLER: Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının % 80’i
  Rusya ve İran’dan temin edilmektedir. Bu ülkelere enerji bağımlılığımız bulunmaktadır.
  Tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarımız bulunan bu iki ülke ile iyi komşuluk ilişkileri içinde
  bulunmak bütün tarafların menfaatinedir.
  c) AB İLE İLİŞKİLER: Son dönemde Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini yerine
  getirmeyen bazı AB ülkeleri nedeniyle AB ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
  AB ile ortaya çıkan sorunlar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok sektörü olumsuz
  etkilemektedir. Son olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, parlamenter sistem dışı
  arayışlarımız nedeniyle, 2004’te sona erdirdiği denetim sürecini, 2017’de yeniden
  başlatmıştır. Bunlara kızıp sertleşerek yanlış adımlar atılmamalı, AB yolundaki yarım asrı
  aşan tarihi süreci dışlayarak yeni arayışlar içine girilmemelidir.
  d) SURİYE GÖÇMENLERİNİN DURUMU: Suriye savaşı sırasında Türkiye’ye
  gelen göçmenlerin sayısı, dört milyon civarındadır. Suriyeli göçmenlerin vatandaşlığa kabulü,
  ülkenin demografik yapısını bozacağı gibi, ileride büyük sorunlara da yol açacaktır.
  Yapılması gereken Suriye savaşının en kısa zamanda barışla çözüme ulaştırılıp, göçmenlerin
  ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Bu arada Suriyeli göçmenlerin eğitimi ve topluma uyumu

4

konusundaki çalışmalara önem verilmelidir. Ayrıca sınırlarımızın dışında, Suriye’nin
kuzeyinde göçmenlerin barınacağı “güvenli bölge oluşturulması” tezinde ısrar edilmelidir.
e) IRAK TÜRKMENLERİNİN DURUMU: Ezelden beri Türk olan ve Irak
Anayasasına göre, Irak Merkezi Hükümetine bağlı olması gereken Kerkük’te bütün kurum ve
kuruluşların binalarına Kürt bayrağı asılmış, asmayan kurumlar hakkında Valilik tarafından
adli işlem yapılması kararı alınmıştır. Bu durum, ABD ve Irak Merkezi Hükümetince
görmezden gelinmekte, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimine peşkeş çekilmektedir. Yeri ve
yurdu kalmayan Telaferli perişan durumdadır. Irak’taki Türkmen varlığının bekası,
Türkiye’nin, anavatanımızın bekası ile yakından ilişkilidir. Bunun için Türkiye’deki
siyasilerin, milli siyaseti iç siyaset ile karıştırmayarak, Türk varlığını ve Türkiye’yi
ilgilendiren bu hayati konuya sahip çıkmaları gerekmektedir.
f) KKTC VE EGE ADALARI: Kıbrıs’ta KKTC’yi dışlayarak Enosis kararları
almaktan çekinmeyen, dengeleri değiştirmek isteyen Rum kesiminin ve Yunanistan’ın
uluslararası anlaşmaları yok saymaları kabul edilemez. KKTC, siyasi ve kültürel bir varlık
olarak korunmalı, egemenlik haklarına saygı gösterilmeli, Türkiye’nin anlaşmalardan doğan
haklarından kesinlikle vazgeçilmemelidir. Ege’deki 18 Türk adasında halen devam eden
Yunan işgaline derhal son verilmelidir.
g) TÜRK DÜNYASININ SORUNLARI: Çinlilerin Doğu Türkistan’daki Uygur
Türklerine uyguladıkları baskı ve eritme politikasına karşı hükümetimiz, ciddi girişimlerde
bulunmalıdır. Bu politikalara direndiği için Türkiye’ye sığınan Doğu Türkistanlı
kardeşlerimiz kesinlikle Çin’e iade edilmemelidir. Ayrıca Azerbaycan toprağı olan
Karabağ’daki Ermeni işgaline karşı egemenlik mücadelesi veren kardeş Azerbaycan’ın
yanında yer alınmalıdır. Ahıska Türkleri ve Kırım Türklerinin sorunları ile de yakından
ilgilenilmelidir. Son zamanda ihmal edilen Türk Dünyası ve kardeş Türk Cumhuriyetleri ile
ilişkiler çok yönlü olarak arttırılmalıdır.
Aydınlar Ocakları olarak, Türk Kurtuluş Savaşı’nın temellerinin atıldığı Samsun
ilimizde gerçekleştirdiğimiz 45. Büyük Şûramızda alınan bu kararların, milletimizin geleceği
ve bekası konusunda olumlu katkılar sağlamasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki hafta
kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, ülkemize barış, huzur
ve refah dolu günlerin müjdecisi olması dileklerimizle kutluyoruz. Bu aziz vatanı ve
Cumhuriyet’i bizlere armağan eden tarihimizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi
rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Yakın bir zamanda kavuşacağımız mübarek Ramazan
ayının da ülkemize barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımızı
sunuyoruz.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi, Adana Aydınlar Ocağı, Adıyaman Mimar Sinan Aydınlar
Ocağı, Anadolu Aydınlar Ocağı, Avrupa Aydınlar Ocağı, Balıkesir Aydınlar Ocağı, Başkent
Aydınlar Ocağı, Çanakkale Aydınlar Ocağı, Çorum Aydınlar Ocağı, Harput Aydınlar Ocağı,
Iğdır Aydınlar Ocağı, Isparta Aydınlar Ocağı, İnegöl Aydınlar Ocağı, İzmir Dokuz Eylül
Aydınlar Ocağı, Kocaeli Aydınlar Ocağı, Malatya Aydınlar Ocağı, Manisa Aydınlar Ocağı,

5

Ondokuz Eylül Aydınlar Ocağı, Ordu Aydınlar Ocağı, Sakarya Aydınlar Ocağı, Samsun
Aydınlar Ocağı, Sinop Aydınlar Ocağı, Sivas Aydınlar Ocağı, Tekirdağ Aydınlar Ocağı,
Trabzon Aydınlar Ocağı