Verilen Ünvanlar

14 Aralık 1996 tarihinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde, düzenlenen bir törenle, Ahmet KABAKLI’ya, Aydınlar Ocağı Genel Merkezi tarafından “ ŞEYH’ÜL MUHARRİRİN “ ünvanı verildi.

30 Haziran 1997 tarihinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde, düzenlenen bir törenle, Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER’e, Aydınlar Ocağı Genel Merkezi tarafından “ ŞEYH’ÜL MÜDERRİSİN “ ünvanı verildi.