«

»

Ara 29

Türk Milliyetçiliği Üzerine Bazı Görüş ve Düşünceler

Dr. Şahin CEYLANLI*

 

Türk Milliyetçileri hiç şüphesiz ki, milletimizin sinesinden çıkmış bir büyük fikrin ve davanın temsilcileridir. Yolunu sapıtmış veya yoldan çıkmış birtakım gruplar bir yana bırakılacak olursa;  toplumun büyük bir ekseriyeti için milliyetçilik, milli tarih, milli kültür, vatan ve bayrak şuurunu içinde barındıran asli bir düşüncedir. Bu fikrin müdafaasını yapanlar da Türk Milleti’nin vazgeçilmez temsilcileridir.

Fakat, üzülerek belirtmek gerekirse, Türk Milleti’nin büyük çoğunluğunun manevi desteğine sahip olan Türk Milliyetçilerinin safları, zararlı, yıkıcı ve bölücü fikir cereyanları ile mücadelede üstün başarı sağlayacak derecede sık değildir. Bu fikri temsil eden kuruluşlar, birbirinden habersiz, irtibatsız, kimin ne yaptığı belli olmayan davranışlar sergilemekteler. Aralarında ki  görüş, düşünce ve metot farklılıkları, Türk Milliyetçilerini birbirinden ayırmak için yeterli sebep teşkil edebilmekte ve  bu durum, tabii ki hepimizi derinden sarsmaktadır.

Meseleye siyasi yönden bakacak olursak ; yazılı, sözlü ve görsel basından öğrendiğimiz kadarıyla, yakın zamana kadar birlikte hareket ve mücadele eden, tasada, kederde, kıvançta birlik olan Türk Milliyetçileri,  kısır bir döngünün içine girerek birbirlerine karşı acımasızca  hakarete varan suçlamalar ve laflar edip,milliyetçilik ahlakına ve adabına hiç uymayan davranışlar sergilemekteler.  Siyasi atmosferde  gelinen nokta ve manzara bu.

Bu durumdan nasıl ve ne şekilde kurtulmak gerekiyor? İşte burası çok önemli. Milliyetçi sivil toplum kuruluşlarının bütün gayret, çalışma, faaliyet ve güçleriyle aynı hedefe yönelmeleri gerekmektedir. Böyle bir davranış ve çalışmanın ise, çok büyük faydalar sağlayacağı zaman içinde görülecektir. Oyunu kuralına göre oynadığınız zaman başarılamayacak hiçbir şey yoktur.

Meseleye değişik bir cepheden baktığımızda ; her Türk Milliyetçisi üstün görev ve üstün sorumluluk duygusu içinde hareket etmeli ve üzerine düşen asli görevleri mutlaka yerine getirmelidir. Türk Milliyetçileri arasında kesinlikle hizipleşme ve ayrışma olmamalı. Art niyetli grup ve kişilerin tuzağına düşülmemeli. Aksi halde ; yürütülen bu kutsal yolda mesafe kat edilemez. Menfaat hesaplarından kesinlikle uzak durulmalı ve Dünya malı Dünya’da kalır mantığıyla hareket edilmeli. Türk Töresine sımsıkı sarılmalı ve buna göre düşünmeli ve fikir üretmeli, anane,  gelenek ve göreneklerimiz mutlaka yaşatılmalı.

Türk Milliyetçileri,  ölülerine ve dirilerine sahip çıkarak gelecek nesillere örnek olmalılar. Milliyetçi Fikrin Ölmez İsimleri adı altında anma toplantıları tertip etmeliler.

Her Türk Milliyetçisinin, milli varlığımızı meydana getiren unsurları koruyarak yaşatabilmesi için, toplumu bir örümcek ağı gibi saran mefhumlar anarşisi ile mücadele edebilecek donanımlara sahip olması gerekir.

İşte  içine düşmüş olunan bu girdaptan, yukarıda kısmen zikredilmiş faaliyetler ve çalışmalar ile   kurtularak  zafere  doğru adım atılacaktır.

( *)  Sosyolog, Aydınlar Ocağı Genel Merkezi Müdürü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>