«

»

Eki 07

Türk Millî Kültürü

Edip TEKKOL

Milletleri millet yapan unsurlardan biri de Kültür’dür. Milletlerin kendine özgü bir millî kültürü vardır. Dil, bazı dinî uygulamalar, aile ve sosyal hayatı düzenleyen hukuk kuralları, örf ve adetler, gelenek ve görenekler, edebiyat, güzel sanatlar ve yaşayış tarzından meydana gelen kültür geçmişten geleceğe nesilden nesile intikal eder. Türk Milli Kültürü, genel anlamda aşağıda belirtilen maddî ve manevî kültür değerlerinden oluşmakta buna Kürt vatandaşlarımız da dâhil bulunmaktadır.

Maddî Kültür değerleri olan; Koç – Koyun – Teke Heykelleri – Mezar taşları (kurganlar) ve Balballar, Halı – Kilim – Keçe – İşlemecilik gibi el sanatları ve Yapı Sanatları ile,

Manevî Kültür değerleri olan; Ataerkil Aile Düzeni, Doğum Geleneği (Lohusayı ve yeni doğmuş bebekleri ‘Albastı/Alkarısı’ndan korumak için lohusanın üzerinde demir bulundurmak gibi), Ölüm/Yas Törenleri, Başlık/Kalın ve Saçı’nın olduğu Düğün Törenleri, ‘Kirvelik’ geleneğinin olduğu Sünnet Törenleri, Cirit Oyunları, At Motifi, Koç Katımı, Hıdırellez, Dini İnançları, Yağmur Duası ile ilgili ‘ Yada Taşı ’ İnancı, ateşin üstünden atlandığı – örs üstünde demirin dövüldüğü Nevruz ( Bahar) Bayramı, Dini Bayramları, Folkloru, Manileri, Türküleri, Ata Sözleri gibi her türlü malzemesiyle Türk olan bu Kürt halkı, Türk tarihinin hiçbir devresinde Türklükten ayrılmamış ve kendilerini Türklükten de ayırmamışlardır.

Doğu ve Güneydoğu’da çok sayıda Koç, Koyun başlı Mezar Taşlarına ve Balbal Heykellerine rastlanmıştır. Bu mezar taşlarının ve Balbalların tarih sahnesinde ilk görüldüğü yerin Ortaasya – Altaylar bölgesi olduğu ve Türklere ait olduğu Batılı, Rus ve Çin uzmanlarınca kabul edilmiştir. Bu Mezar Taşları – Balballar Ruslarda, Çinlilerde, Farslarda ve Araplarda hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Geçmişte, Ortaasya’da Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar tarafından kullanılan Balballar, insan şeklinde dikili taşlar olup genellikle Alplerin mezarlarının veya kurganların etrafına dikilmiştir.

Tarih boyunca Ortaasya’dan Anadolu’ya ve Balkanlara kadar uzanan coğrafyada çeşitli Türk mezartaşlarında, türbelerde, halı ve kilimlerde koçbaşı damgaları – koç/koyun heykelli mezartaşları yaygın olarak kullanılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Kars, Iğdır, Van, Bitlis (Ahlat), Erzincan, Diyarbakır, Elazığ gibi birçok ilin mezarlıklarında koçbaşı damgalarına, koç/koyun heykelli mezartaşlarına rastlanmaktadır. Halı – kilim dokumalarında da Koçbaşı damgalarının hâkim figür olarak kullanıldığı görülmektedir. Anadolu’daki halı – kilim desenlerinin aynısı veya çok benzerleri Altaylar’da (Ortaasya), Bişkek’te (Kırgızistan), Buhara’da (Özbekistan) vs. Türk illerinde de bulunmaktadır. Dünyada bilinen en eski halı parçaları M.Ö.VI.yy. ait olarak Doğu Türkistan’da sonra da Altaylar bölgesindeki Pazırık Kurganı’nda bulunmuştur. Bütün bunlar, bu maddi kültür değerlerinin Anadolu’ya Ortaasya’dan geldiğini ifade etmekte, dolayısıyla Kürt vatandaşlarımızın da aynı Türk kültürüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>