x

 

Geleneksel Ramazan Mevlidi Ve Bayramlaşması

 

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi  tarafından, 11 Temmuz 2015 Cumartesi günü, Öğle Namazını müteakiben DÜLGERZÂDE CAMİİ’ nde ( Fatih, Macarkardeşler Caddesi Nu.37 )  Aydınlar Ocağı’nın vefat eden değerli üyelerinin aziz hatırasına Mevlid okutulacaktır.

Hatıralarına mevlid okutulacak merhum üyelerimiz şunlardır:

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU, Ekrem Hakkı AYVERDİ, Prof. Dr. Ziyaettin Fahri FINDIKOĞLU, Nihat Sami BANARLI, Av. Said BİLGİÇ, Fethi  GEMUHLUOĞLU, Prof. Dr. Ayhan SONGAR, Prof. Dr. Muharrem ERGİN, Ahmet KABAKLI, Prof. Dr. Muharrem MİRABOĞLU, Nahit Rıfkı DİNÇER, Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ, İsmail Hakkı UĞUR, Prof. Dr. Tahsin BANGUOĞLU, Fevzi SEVGİLİ, Prof. Dr. Nuri KARAHÖYÜKLÜ, Av. Enver YAKUBOĞLU, Prof. Dr. Mehmet KAPLAN, Prof. Dr. Erol GÜNGÖR, Prof. Dr. Mehmet ERÖZ, Prof. Dr. Recep DOKSAT, Kerim ODER, K. Armağan TEKİN, Erdoğan Ferit KOYAŞ, Dr. Özcan BOLCAN, Eymen TOPBAŞ, Hakkı Cengiz ALPAY, Özcan TUNA, Doç. Dr. Nâmık AYVALIOĞLU, Selâhattin SAVCI, Prof. Dr. Hakkı Dursun YILDIZ, Seyfettin MANİSALIGİL, İsmail Hakkı YILANLIOĞLU, Turhan ÜÇOK, Dr. Güngör SAVAŞ, Nevzat SİLAHŞÖR, Hulûsi ÇETİNOĞLU, Ahmet İMAN, Refik ÖZDEK, E. General Sami KARAMISIR, Av. Tarlan SAMANCI, İsa Yusuf ALPTEKİN, Prof. Dr. Tevfik ERTÜZÜN, Av.  Müstecip ÜLKÜSAL, Muzaffer ERİŞ, Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT, Prof. Dr. Faruk SÜMER, Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU, Dr. Cavit AYDIN, M. Sıraç DEDE, Prof. Dr. İsmet MİROĞLU, Nurettin ERGÜCÜ, Dr. Mustafa AKIN, Prof. Dr. Fahrettin TOSUN, Av. Oğuz ÖZBEK, Feyzullah DEĞERLİ, Av. Yusuf TÜREL, Mehmet UZUN, Prof. Dr. Süleyman KARATAŞ, Av. Nuri EROĞAN, İsmail Hakkı ŞENGÜLER, Alâaddin ERTÜZÜN, Sabahaddin TOPBAŞ, Dr. Mehmet HALAÇOĞLU, Doç. Dr. M.Cahit ATASOY, Gültekin SAMANCI, Yard. Doç. Dr. Cevdet DADAŞ, Dr. Necmettin İŞLİ, A. Atilla SALİHOĞULLARI, Kemal PERK, Prof. Dr. Haşmet BAŞAR, Bayram CAMCI, Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Mehmet GÜLER, Av. Kâmil ÖZTÜRK, Prof. Dr. Amiran Kurtkan BİLGİSEVEN, Hayati GÜLER, Servet  MAHİROĞULLARI, Emrehan KÜEY, Ömer HACIAHMETOĞLU, Dr. Reyhan SONGAR, İlhan ARAS, İsmail KANYILMAZ, Ali Öner BİLİCİ, İsmet KARAOĞLU, Prof. Dr. Sabahattin ZAİM, Prof. Dr. Ali İhsan GENCER, Hulûsi ALTINYURT, Yard. Doç. Dr. Dilâver CEBECİ, Necati Asım USLU, Prof. Dr. Asaf ATASEVEN, Prof. Dr. Ömer KASIMOĞLU, Kemal ÇAPRAZ, Doç. Dr. M. Süreyya ŞAHİN, M. Sami ERDEM, Mustafa ŞEN, Dursun KESKİNKILIÇ, Ergun GÖZE, Hasan Tahsin UĞUR, Abdülkadir YAŞAR, Prof. Dr. Reha Oğuz TÜRKKAN, Doç. Dr. Hüseyin KALKAN,  Refet KÖRÜKLÜ , Av. Abdullah Mazhar BAYTAZ, Celalettin KARAATLI, Müslüm FİNCAN , Sabri ÜLKER, Altan DELİORMAN, Prof. Dr. Turan YAZGAN, Prof. Dr. Oktay ASLANAPA , Mustafa ÖNCEL  Av. Celâl ÖZDEMİR, Sami YAVRUCUK, Durali AYAROĞLU, M. Zeki KARAHAN, M. Turgut ÖZTAŞKIN ve Necati ÜSTÜNDAĞ için mevlid okutturulacak ve rahmetle anılacaklardır.

Ayrıca, 18 Temmuz 2015 Cumartesi günü ( Bayramın ikinci günü ), saat 14.00‘te, Darüzziyafe’de  (Şifahane Cad. Nu.6  Süleymaniye  Fatih – İSTANBUL ) “Bayramlaşma ve Bayram Sohbeti” yapılacaktır.

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi Yönetim Kurulu olarak mevlide, bayramlaşma ve bayram sohbetine tüm üyelerimizin katılmalarını  önemle rica eder, bu vesileyle selâm ve hürmetlerimizi sunarız.

 

Ağu 27

Türklerin Stratejik Faziletleri

“Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz!..”

Saldırının ertesi günü Gaziantepli Samet’in, Karşıyaka mahallesi gençleri adına taşıdığı pankartta şöyle yazıyordu.

Gaziantep Gazi Olur, Şehit Olur… Asla Teslim Olmaz!..

Bu samimi ve evrensel kabullere göre “cuk oturmuş” pankartı görünce aklıma ister istemez şunlar geldi:

,

Şam’da benzer bir bomba patlıyor. Patlatan diyelim ki Suriye yönetiminin terörist ilan ettiği direnişçiler. Sonra da bir Şamlı eline bir pankart alıyor…

Şam Gazi Olur, Şehit Olur Asla Teslim Olmaz!..

Ölenlere saygısızlık olmasa kahkaha atardım!.. Bugünlerde Türkiye ile Suriye’yi, Muhaliflerle PKK’yı, Türkler’le Araplar’ı kıyaslayanlar var. Çok kızmış olabilirsiniz ama lutfen geçiniz bir kalemde… Askeri işlerde Türk Arap’la kıyaslanmaz. Irkçılık değil bu isterseniz buyrun Şam’a gidelim. İşte Şam’ın pankartı!..

Şam Muaviye olur, Yezit olur, Lawrenceburg olur, Damasque olur, Beyt’ül- Esad olur… Ama asla Gazi olmaz!..

Araplar tam 957 yıldır askerlik yapmıyor çünkü. Tam 1055’ten beri. Ondan önce de 300 yıl gaza yapmamış adam nasıl gazi olacak? Son performanslarını sergiledikleri İsrail karşısında 1948, 1967 ve 1973’te üç kez yenilir mi bir millet?.. Kimi kimle kıyaslıyor ve panikler yapıp, düşmana moral veriyorsunuz?

Milletlere malolmuş kentlerin birer karakteri vardır. Antep’in unvanı “gazi,” Şam’ın künyesi “damasko”dur; güzel kumaşı vardır. Antep’le Şam’ın, Halep’in farkı, içinde yaşayan insanlardır. Elmalarla armutları toplamayalım.

Türklerin askeri yeteneklerini öğrenmek için Cahiz’in “Fezâilü’l- Etrak”ına(*)  kadar gitmeye gerek yok. Arapların kendileri, “Samarra” şehrini bizim için yaptılar Araplarla karışıp da askerliğimizden olmayalım diye…

Çoğu Latin Amerika kökenli olan Devrimci teori kitapları, genellikle kölelikten gelme “alt sınıflar” psikolojisine göre yazılmış “üst sınıfları korkutma” reçeteleridir. Sıradan ve antropolojik evrim aşamasında toprağa bloke edilmiş canlılar olan kölelerin ortaya biz atlı göçebeleri açacak kalitede bir teori koymaları mümkün değildir.  Che Guavera diye bir adam sıradışılığıyla biraz sükse yaptıysa bilin ki köle kültürüne yabancı ve muhtemelen Maya kökenli ve Turani oluşundandır.

Terör yani tedhiş de yerleşik toplumlara korku yaratarak siyasi hedefe ulaşmak için kurgulanmıştır. Bizim kızdığımız nokta burasıdır.

    

Hırtolar bombayla roketle kimi korkutacaksınız?

Ben 7,5 şiddetindeki depremi yaşadım. Memleket 4,5 metre batıya kaydı. İnsanlar “savaşacak bir şey bulduk” diye neredeyse çadırkentleri panayıra çevireceklerdi. Bir gayret, bir organizasyon.. İki gün geçmeden komşu gezmeleri başladı. Bir imece, bir yardımlaşma… Kınamıyorum gerçek bu…

    

Siz dört tane çatapatla kimi korkutacaksınız?

Dünya, adını getiremedi de “Türk irrasyonalizmi” dedi. Ben daha net söyleyeyim. Bizde idea, ration filan yoktur Helenistik anlamda. Türk aklı farklı ve “tanrısal;” Türk fikri stratejik ve “kurmay”dır. İte davara faydası olmayan felsefeyi de bilmeyiz.

Bahaeddin Hocaya sormuştuk.

- “Hocam Avrupa’da asiller başka köleler başka türlü saç bağlarmış. Kimine uzun saç kimine kısa saç yasaklanırmış, bizim Türkler uzun saçlı mıydı; saçını bağlar mıydı?” Hoca gülmüştü…

- “Bizimkiler saçı arkadan değil, tepeden tek boğum bağlayıp, at kuyruğu yaparlardı.

- “Niye hocam?” demiştik hep bir ağızdan..

- “Savaşta ölürse tanrı tepeden rahat çekip alsın diye…

Biz saç modelini bile hayata değil, ölüme göre ayarlamış Türkleriz; ey Madam Spring’in evlatları!..

    

Siz dört tane çatapatla kimi korkutacaksınız?

Adam hayatında ilk kez top sesi duymuş korkusundan tekbir getiriyor. Bizim “mütâhit mücâhitler” de “cihat var” zannedip heyecana geliyorlar; yürekleri oynuyor.

Bizi Araplarla karıştırıp da hele şöyle bir çıkın bakalım meydana… Şemdinliye tarifeli uçakla “leş turizmi” başlamazsa bildiklerimi unutmaya hazırım..

Ey  haysiyetsiz gece kuşları… Mao’nun tekne kazıntıları… Atlantik Fahişesi Madam Spring’in kapıkulu evlatları… Hele bir boy gösterin… Şam gibi, Halep gibi “şappi şappi ya leyli” bir çıkın bakalım ortaya… Görelim… El mi yaman bey mi yaman!..

34 yıllık bu kanlı vahşete rağmen… 34 yıldır PKK denince içinde sadece kin ve nefret duyguları uyanan… Bidayette Tanrı’sından ödünç aldığı korkuyu da nihayette Allah’ına saklayan…

75 Milyon Türk’ten hangisini korkutacaksınız?..

___________________________________

(*): Câhiz‘ın Türkler’le ilgili önemli eseri: “Hilâfet Ordusunun Menkıbeleri ve Türkleri’in Fazîletleri” (Menâkıbü Cündi’l-Hilâfe ve Fezâilü’l-Etrâk) Cahiz’e göre Halife Hz. Ömer şöyle demiştir; “Türkler ne yaman bir düşmandır. Onların (düşmanlarına) verecekleri (ganimet) çok az, alacakları ise pek çoktur” (Fezâilü’l- Etrak, C. I, s. 58) Yine Hz. Ömer, Hz. Muhammed’in bu konudaki hadisinden hareketle şöyle demiştir; “Yüzleri deriden kalkan gibi yuvarlak ve geniş, gözleri sanki nazar boncuğu gibi olan kavimlerden çekininiz. Onlar size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz”