x

CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KURULU’NUN 8 MAYIS 2020 TARİHLİ AÇIKLAMASI ÜZERİNE

 

                Küresel güç ve bloklarla önü açılmış milli devletlerin mücadelesinin öne çıktığı; önü açılmış milli devletlere çeşitli tuzakların kurulduğu bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir ortamda metinde yer alan “Türkiye toplumu” ifadesi yanlış olduğu kadar belirsizdir. Türkiye bir coğrafi ve siyasi kavramdır. Bu coğrafya üzerinde yüzyıllardır yaşayan, coğrafyaya damgasını vuran ve egemen kültür olan Türk kültür ve kimliğini dışlama çabası olarak anlaşılabilecek bir ifade kabul edilemez. Bunun doğrusu Türk toplumu ve Türk Milletidir. Türkiye toplumu kavramı genelde aşırı sol ideolojik çevrelerce tasvip görmektedir.

                Türk devletinin kurucu unsuru Türkler ve kendilerini Türk olarak hissedenlerce, emperyalist güçleri Anadolu’dan birlikte atmış olanlarca kurulmuş milli bir devlettir. Milli Mücadele Anadolu’da etnik devletçikler federasyonu kurulsun diye yapılmamıştır. Aksi olsaydı; Sevr Antlaşmasına uyulur; Milli Mücadeleye de ihtiyaç kalmazdı.

                Anadolu bir etnik gruplar federasyonu olmamış; yeni Türk devletini benimsemeyenlerin bir kısmı ülkeyi terk etmiş, yakın gördükleri ülkelere gitmişler veya bu gibi ülkelerin kurucu unsurları arasında yer almışlardır. Bir kısmı ise, vatanı işgal edenlerle iş birliği yapmaktan çekinmemiş ve milli mücadeleye karşı faaliyet göstermişlerdir.

                Etnik grupların varlığı milli kimlikle rakip değildir. Anayasalarımızda ırkçı ve ötekileştirici bir anlayışla kimse dışlanmamış, milli kimlikle kucaklanmıştır. Etnik kimlikler siyasi tanıma şeklinde değil; kültürel olarak düşünülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ayırt etmeksizin herkesi kapsar. Aksi bir görüş, Sayın Cumhurbaşkanında ifade ettiği gibi tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı ile çelişir. Çok kültürlülük ile bu durum karıştırılmamalıdır. Çok kültürlülük, Batılı bazı ülkelerin de artık şikayetçi olduğu bir konudur, bir sorundur ve çok seslilik değildir. Milli devletler federal yapıda da olsalar milli kimlikle ifade edilirler. Anadolu’da milletleşme sürecinde mesafe almış bir kalabalık değil; millet yaşamaktadır. Zaman zaman da millet olduğunu daha iyi fark etmektedir. Türk kimliği anayasal vatandaşlık ifade eder. Bunun için biyolojik gerekçelere ihtiyaç da yoktur.

                Türkiye’de en azından son 20 senedir yapılan araştırmalar göz önüne alınmadan kaynağı belirsiz bilgilere dayalı sözde sosyolojik yorumlara gidilmesi ve hüküm verilmesi, hüküm verenlerin bulunduğu makam ile bağdaşmaz. Büyük çoğunluğu oluşturan ve milli kimliği ifade eden Türk kimliğini etnik seviyeye indirmek Türkiye Cumhuriyeti’ne küreselci bir bakış tarzıdır. Türkiye’ye karşı bu tür hesapları yapanlar fazlasıyla vardır. En son 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal teşebbüsü ile bu saldırı bertaraf edilmiştir.

                Anadili Türkçe olanlar, anadili Türkçe olmamasına rağmen, kendilerini Türk Milletine mensup hissettikleri için milli kimliğe sahip çıkanların oranı hiçbir araştırmada %50 ve altında çıkmamıştır. Komisyonunuz çok mütevazi bir oran düşünmüş olsa gerektir.

                Seçmeni etnik bölümlere ayırıp değerlendirmek yanlıştır. Etnik olarak düşünülen oylar farklı bir siyasi partilere gidebilir. Tercih biyolojik kıstasları aşmaktadır. Bundan dolayı homojen bir “Kürt seçmen” ve “Kürt partisi”nden bahsedilemez. Aksini ifade etmek yasal olarak eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını etnik ayırımcılığa tabi tutmaya zorlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk Milleti denir.” İfadesi öğretici ve yol göstericidir. Türküm diyene sen değilsin deme alışkanlığımız da yoktur.

                Netice olarak; Türkiye Cumhuriyeti birbiri ile rakip ve mücadele etmesi gerekenlerin bulunduğu bir etnik havuz değildir. Yapılan açıklama yürürlükte olan Anayasamıza da aykırıdır. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun söz konusu açıklamasının tekrar gözden geçirilmesi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirici bir çizgiye çekilmesi uygun olacaktır.                                                                                                                       

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZİ

«

»

Eki 24

Milliyetçilik

Halil ALTIPARMAK

Nedir Milliyetçilik?

En kısa ve öz ifade ile; bir Millete mensubiyet duygusuna sahip olmaktır. Millet, Milliyetçilik, Millî gibi kavramların köküne inip kelimelerin köken bilgisi kuralları ile ilgilenmeden bu kısa tarifi yapabiliriz.

Ümmet, ümmetçilik gibi kavramlar ise, Millî, Milliyetçilik kavramları ile uyumlu değildir. Çünkü, ümmet kavramı, genel kabul gören haliyle aslında, beynelmilelciliği ifade etmektedir. Bizim açımızdan baktığımızda, Müslüman olan farklı milletlerin ortaklığı anlamını taşımaktadır. Böyle bir ortaklık sürdürülebilir bir ortaklık mıdır? Bu sorunun cevabını, gerek tarihten, gerekse, son Suriye Operasyonumuzdan çıkarabiliriz.

Böyle bir Din, inanç temelli devletler ortaklığı, sadece Müslümanlar arasında sürdürülemez diye bakamayız. Diğer dinler, inanışlar için de aynı sürdürememezlik geçerlidir. Nitekim, daha yakın bir tarihte, 20. yüzyılda, Hıristiyan dünyası, 10 milyonlarca Hıristiyan’ın hayatına mal olan İki Dünya Savaşı yapmıştır.

Peki, aynı dine, aynı inanca mensup olmak hiç bir anlam ifade etmez mi? Eder, elbette! Ama, ne ile neyi karşılaştırdığımıza bağlı olarak ifade eder.

Milletlerin ortaklığının ölçüsü, yani, bir Millet’e mensubiyet duymanın ölçüsünün çok çeşitli görüntüsü ve nedenleri vardır. Tarih birliği, duygu birliği, kültür birliği, coğrafya birliği, zihniyet birliği, dil birliği, gelecek düşüncesi birliği, inanç birliği vs. vs. Bir kişiyi bir Millet’e mensubiyet duygusu ile bağlayan, bu birliklerin varlığıdır. Elbette, bütün bu birliklerin hepsinin aynı anda  yaşanıyor olması şart değildir. Dönemlerin özelliklerine göre bu birliklerden bir kaç tanesi zaman zaman eksik olabilir. Ancak, toplu değerlendirmelerde bu birlikler bir ölçüt olarak kabul edilir.

Bu açıklamaların ışığında, Arap Devletlerinin Türkiye’ye ve Türk Milleti’ne karşı tutumlarının Türk insanını şaşırtmaması gerekir. Çünkü, Mensubiyet duygusu bağlamında aynı noktada değiliz ki!  İyi niyetli bakış açısıyla şu da söylenebilir: Arap Devletleri’nin yönetimleri ayrı, Arap insanı ayrı denebilir. Bu yaklaşım, sadece, içinde, dediğim gibi iyi niyet unsurları taşıyan bir yaklaşımdır. Ancak, Devletler ve Milletler arası ilişkilerde, bu tür iyi niyetli yaklaşımlar çoğu zaman doğru neticeler vermez. Bu nedenle, ölçüt, yukarıda saydığımız şekillerde olmalı ve  bir Millet’e Mensubiyet duyguları temel alınmalıdır.

Son operasyon konusunda, Macaristan Başbakanı’nın Avrupa Birliği’ne karşı tavrı ve sözleri bile anlatmak istediklerimiz için  MUHTEŞEM  bir örnektir.

Şu sorulabilir: Peki bir Millet’e mensubiyet duygusu taşıdığı halde, o Millet’in aleyhine olanlar olmaz mı?  OLUR, OLMUŞTUR ve de OLACAKTIR. İşte onlara da HAİN diyoruz ya!

Bütün bu anlattıklarım şu sonuca çıkıyor: Mensubiyet duygusu taşıdığı bir Millet’in Milliyetçisi olmak, hiç de yadırganacak bir durum değildir. Tam aksi, övünülecek bir durumdur. Hatta öyle ki, Milliyetçilik anlayışının, herhangi bir grup, kişi, zümre tekelinde olmasına engel olmak için bile herkeste Milliyetçilik öne çıkmalıdır.

Bu  konuda bir değerlendirme daha yapmak sanırım yararlı olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Altı Ok’undan biri de Milliyetçiliktir. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün müthiş gayretleri ve araştırmaları sonucu belirlediği bu İlkelerin birbirinden farkı olmamalıdır. Dolayısıyla, diğer  Beş İlke ne ise, Milliyetçilik İlkesi de odur ve öyle olmalıdır. Çünkü, bu ilkeler, birbirinden ayrılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kurucu iradesinin İLKE VE FELSEFESİDİR.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>