Kurucular

Aydınlar Ocağı Kurucular Kurulu

Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul 1318, Yük. Müh.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Erzurum, 1901, Prof. Dr.

Nihat Sami Banarlı, İstanbul 1907, Yazar

İbrahim Kafesoğlu, Tefenni 1329, Prof. Dr.

Ekrem Kadri Unat, Ankara 1914, Prof. Dr.

Oktay Aslanapa, Kütahya 1915, Prof. Dr.

Sait Bilgiç, Şarkikaraağaç 1920, Avukat

Yusuf Keçecioğlu, Ödemiş 1920, Prof. Dr.

M. Fazlı Akkaya, Kemaliye 1337, Avukat

Ahmet İman, Balıkesir 1337, İşadamı

Hakkı Cengiz Alpay, Gürün 1338, Ticaret

Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul, 1338, İdareci

Muharrem Miraboğlu, Kayseri, 1922, Prof. Dr.

Suat Vural, Vize 1338, Prof. Dr.

Muharrem Ergin, Muş/Bulanık 1339, Prof. Dr.

A. Selçuk Özçelik, Balıkesir 1923 , Prof. Dr.

Nahit Rıfkı Dinçer, Kemalpaşa 1340, Öğretmen

Ahmet Kabaklı, Elazığ 1924, Yazar

S. Necmettin İşli, İstanbul 1340, Doktor

Nuri Mugan, Ardahan 1924, Prof. Dr.

Cevat Babuna, Köprülü 1923, Prof. Dr.

İsmail Ekim, Pendik 1341, Serbest Ticaret

Faruk Kadri Timurtaş, Kilis 1925, Prof. Dr.

İsmail Hakkı Uğur, Balıkesir 1925, Prof. Dr.

Mustafa Köseoğlu, Alanya 1928, Prof. Dr.

Sabri Ülker, Kırım 1926, İş Adamı

Süleyman Yalçın, Çanakkale 1926, Prof. Dr.

Sabahattin Zaim, İştip 1928, Prof. Dr.

Ayhan Songar, Gönen 1927, Prof. Dr.

Nazım Nihat Bozkurt, Arpaçay 1927, Ticaret

Alaeddin Ertüzün, Malatya 1927, İdareci

Nihat Keklik, Ayvalık 1927, Prof. Dr.

Refik Özdek, Köstence 1928, Gazeteci

Fevzi Sevgili, İstanbul 1928, Ticaret

A. Mahzar Özman, İstanbul 1929, Doktor

Sabahattin Topbaş, İstanbul 1929, İş adamı

Kemal Eraslan, Diyarbakır 1920, Prof. Dr.

Salih Tuğ, İstanbul 1930, Prof. Dr.

Necati N. Bozkurt, Arpaçay 1931, İş adamı

Asaf Ataseven, Gaziantep 1932, Doktor

Necmettin Hacıeminoğlu, Maraş 1932, Prof. Dr.

Faik Tan, Devrekani 1932, Muhasebeci

Yusuf Dönmez, Henege 1933, Prof. Dr.

Özcan Bolcan, İstanbul 1934, Öğr. Üyesi

Mustafa Kafalı, Konya 1934, Prof. Dr.

Erk Yurtsever, Erenköy 1934, İdareci

Erol Tunalı, Tekirdağ 1935, Avukat

Altan Deliorman, İstanbul 1938, Gazeteci

Metin Eriş, Gaziantep 1936, İdareci

Aykut Fevzi Şireli, Konya 1938, Prof. Dr.

İ. Alev Arık, Kozan 1940, Prof. Dr.

Abdurrahman Çelik, Tefenni 1941, Mühendis

Arif Özkök, Dörtyol 1941, İdareci

Türkay Tüdeş, Biga 1943, Asistan

Osman Fikri Sertkaya, Adana 1946, Prof. Dr.

Rüknettin Tözüm. Erzurum 1922, Prof. Dr.