x

CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KURULU’NUN 8 MAYIS 2020 TARİHLİ AÇIKLAMASI ÜZERİNE

 

                Küresel güç ve bloklarla önü açılmış milli devletlerin mücadelesinin öne çıktığı; önü açılmış milli devletlere çeşitli tuzakların kurulduğu bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir ortamda metinde yer alan “Türkiye toplumu” ifadesi yanlış olduğu kadar belirsizdir. Türkiye bir coğrafi ve siyasi kavramdır. Bu coğrafya üzerinde yüzyıllardır yaşayan, coğrafyaya damgasını vuran ve egemen kültür olan Türk kültür ve kimliğini dışlama çabası olarak anlaşılabilecek bir ifade kabul edilemez. Bunun doğrusu Türk toplumu ve Türk Milletidir. Türkiye toplumu kavramı genelde aşırı sol ideolojik çevrelerce tasvip görmektedir.

                Türk devletinin kurucu unsuru Türkler ve kendilerini Türk olarak hissedenlerce, emperyalist güçleri Anadolu’dan birlikte atmış olanlarca kurulmuş milli bir devlettir. Milli Mücadele Anadolu’da etnik devletçikler federasyonu kurulsun diye yapılmamıştır. Aksi olsaydı; Sevr Antlaşmasına uyulur; Milli Mücadeleye de ihtiyaç kalmazdı.

                Anadolu bir etnik gruplar federasyonu olmamış; yeni Türk devletini benimsemeyenlerin bir kısmı ülkeyi terk etmiş, yakın gördükleri ülkelere gitmişler veya bu gibi ülkelerin kurucu unsurları arasında yer almışlardır. Bir kısmı ise, vatanı işgal edenlerle iş birliği yapmaktan çekinmemiş ve milli mücadeleye karşı faaliyet göstermişlerdir.

                Etnik grupların varlığı milli kimlikle rakip değildir. Anayasalarımızda ırkçı ve ötekileştirici bir anlayışla kimse dışlanmamış, milli kimlikle kucaklanmıştır. Etnik kimlikler siyasi tanıma şeklinde değil; kültürel olarak düşünülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ayırt etmeksizin herkesi kapsar. Aksi bir görüş, Sayın Cumhurbaşkanında ifade ettiği gibi tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı ile çelişir. Çok kültürlülük ile bu durum karıştırılmamalıdır. Çok kültürlülük, Batılı bazı ülkelerin de artık şikayetçi olduğu bir konudur, bir sorundur ve çok seslilik değildir. Milli devletler federal yapıda da olsalar milli kimlikle ifade edilirler. Anadolu’da milletleşme sürecinde mesafe almış bir kalabalık değil; millet yaşamaktadır. Zaman zaman da millet olduğunu daha iyi fark etmektedir. Türk kimliği anayasal vatandaşlık ifade eder. Bunun için biyolojik gerekçelere ihtiyaç da yoktur.

                Türkiye’de en azından son 20 senedir yapılan araştırmalar göz önüne alınmadan kaynağı belirsiz bilgilere dayalı sözde sosyolojik yorumlara gidilmesi ve hüküm verilmesi, hüküm verenlerin bulunduğu makam ile bağdaşmaz. Büyük çoğunluğu oluşturan ve milli kimliği ifade eden Türk kimliğini etnik seviyeye indirmek Türkiye Cumhuriyeti’ne küreselci bir bakış tarzıdır. Türkiye’ye karşı bu tür hesapları yapanlar fazlasıyla vardır. En son 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal teşebbüsü ile bu saldırı bertaraf edilmiştir.

                Anadili Türkçe olanlar, anadili Türkçe olmamasına rağmen, kendilerini Türk Milletine mensup hissettikleri için milli kimliğe sahip çıkanların oranı hiçbir araştırmada %50 ve altında çıkmamıştır. Komisyonunuz çok mütevazi bir oran düşünmüş olsa gerektir.

                Seçmeni etnik bölümlere ayırıp değerlendirmek yanlıştır. Etnik olarak düşünülen oylar farklı bir siyasi partilere gidebilir. Tercih biyolojik kıstasları aşmaktadır. Bundan dolayı homojen bir “Kürt seçmen” ve “Kürt partisi”nden bahsedilemez. Aksini ifade etmek yasal olarak eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını etnik ayırımcılığa tabi tutmaya zorlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk Milleti denir.” İfadesi öğretici ve yol göstericidir. Türküm diyene sen değilsin deme alışkanlığımız da yoktur.

                Netice olarak; Türkiye Cumhuriyeti birbiri ile rakip ve mücadele etmesi gerekenlerin bulunduğu bir etnik havuz değildir. Yapılan açıklama yürürlükte olan Anayasamıza da aykırıdır. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun söz konusu açıklamasının tekrar gözden geçirilmesi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirici bir çizgiye çekilmesi uygun olacaktır.                                                                                                                       

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZİ

Konuşma Yapanlar

Kuruluşundan Bugüne Açık Oturum, Konferans,  Anma Toplantısı, İlmi Seminer, Şûra v.b. Toplantılarda Konuşma Yapanlar :

 

Prof. Dr. Ayhan SONGAR ( 19 )

Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL ( 73 )

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ ( 47 )

Prof. Dr. Süleyman YALÇIN ( 22 )

Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ ( 5 )

Sadettin ELGİN ( 2 )

Prof. Dr. Tahsin BANGUOĞLU  ( 10 )

Prof. Dr. Turan YAZGAN ( 20 )

Nahit Rıfkı DİNÇER (5 )

Prof. Dr. Muharrem ERGİN ( 35 )

Ekrem Hakkı AYVERDİ ( 2 )

Üstün İNANÇ ( 1 )

Yücel ÇAKMAKLI ( 2 )

Füruzan TEKİL ( 1 )

Prof. Dr. Mazhar ÖZMAN ( 1 )

Prof. Dr. Yusuf DÖNMEZ ( 2 )

Prof. Dr. Erman TUNCER ( 1 )

Ercüment BERKER ( 4 )

Laika KARABEY ( 1 )

Yılmaz ÖZTUNA ( 3 )

Doç. Dr. M. Cahit ATASOY ( 4 )

Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ ( 7 )

Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ ( 4 )

Prof. Dr. A. Selçuk ÖZÇELİK ( 9 )

Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Duygun YARSUVAT ( 2 )

Ahmet Aydın BOLAK ( 12 )

Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM ( 10 )

Feyyaz BERKER ( 1 )

Turgut ÖZAL ( 3 )

Ahmet KABAKLI ( 22 )

Kayhan SAĞLAMER ( 1 )

Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU ( 5 )

Ergun GÖZE ( 20 )

Kâmuran İNAN ( 3 )

Prof. Dr. Salih TUĞ ( 14 )

Prof. Dr. Necati AKDER ( 2 )

Prof. Dr. Ergun NOMER ( 2 )

Doç. Dr. Nurettin TOPÇU ( 2 )

Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY ( 4 )

Prof. Dr. Orhan TUNA ( 3 )

Prof. Dr. Memduh YAŞA ( 2 )

Prof. Dr. Nusret EKİN ( 2 )

Prof. Dr. Toker DERELİ ( 1 )

Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ ( 6 )

Prof. Dr. Cengiz ORHONLU ( 1 )

Em. Alb. Emin AYTEKİN ( 4 )

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU ( 21 )

Prof. Dr. Erol GÜNGÖR ( 7 )

Prof. Dr. Hikmet TANYU ( 4 )

Prof. Dr. Reha Oğuz TÜRKKAN ( 5 )

Prof. Dr. Ömer A. AKSU ( 25 )

Süleyman DEMİREL  ( 2 )

Alparslan TÜRKEŞ ( 1 )

Prof. Dr. Osman TURAN ( 2 )

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN ( 1 )

Dr. Özcan BOLCAN ( 2 )

Kaya ÖZDEMİROĞLU ( 1 )

Nihat KAYA ( 1 )

Orhan ERÇELİK ( 1 )

Rüştü ERİÇ ( 1 )

Necip Fazıl KISAKÜREK ( 2 )

Prof. Dr. Recep DOKSAT ( 3 )

Cemil MERİÇ ( 3 )

Selahattin KILIÇ ( 1 )

Şadan DİNÇER ( 1 )

Cahit KAYRA ( 1 )

Ekrem GÖKSU ( 1 )

Osman TOLUN ( 1 )

Fethi GEMİHLİOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet KAPLAN ( 3 )

Samiha AYVERDİ ( 1 )

Prof. Dr. İsmet GİRİTLİ ( 4 )

Prof. Dr. Orhan OĞUZ ( 1 )

Celal YARDIMCI ( 1 )

Rıza GARDAŞ ( 1 )

Ali Naili ERDEM ( 1 )

Altan DELİORMAN ( 13 )

İsmail DAYI ( 1 )

Av. İsmet TÜMTÜRK ( 1 )

Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN ( 3 )

Sezai ORKUNT ( 1 )

Prof. Dr. Faruk SÜMER ( 3 )

Prof. Dr. Nihat NİRUN ( 2 )

Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN ( 2 )

Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU ( 2 )

Sevinç ÇOKUM ( 2 )

Gültekin SAMANCI ( 4 )

Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU ( 13 )

Prof. Dr. Cevat BABUNA ( 7 )

Dr. Agâh Oktay GÜNER ( 7 )

Zeyyat HATİPOĞLU ( 1 )

Vahdet YENER ( 1 )

Prof. Dr. Amiran K. BİLGİSEVEN ( 8 )

Prof. Dr. İsmail TUNALI ( 1 )

Prof. Dr. Nuri KARAHÖYÜKLÜ ( 1 )

Mustafa ERNAM ( 1 )

Prof. Dr. Reşat İNAN ( 2 )

Prof. Dr. Ahmet SONEL ( 1 )

Prof. Dr. Suat VURAL ( 2 )

Dr. Ekrem OKYAY ( 1 )

Prof. Dr. A. Suphi FIRAT ( 1 )

Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU ( 3 )

Av. Müstecip ÜLKÜSAL ( 2 )

Av. Enver YAKUPOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA ( 5 )

Prof. Dr. Ferudun ERGİN ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet ERÖZ ( 3 )

Prof. Dr. Tevfik ERTÜZÜN ( 12 )

Niyazi Y. GENÇOSMANOĞLU ( 3 )

Yard. Doç. Dr. Dilaver CEBECİ (2 )

Prof. Dr. Ö. FARUK AKÜN (4 )

Tarık BUĞRA ( 2 )

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER ( 17 )

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN ( 1 )

Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI ( 3 )

Nida TÜFEKÇİ ( 1 )

Prof. Dr. Esat ÇAM ( 1 )

Ömer Naci BOZKURT ( 1 )

Dr. Fethi TEVETOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Hasan KONİ ( 4 )

Osman F. SEDEN ( 2 )

Tevhid GELENBE ( 1 )

Dr. Selahattin İÇLİ ( 1 )

Prof. Dr. Zeyyat HATİPOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN ( 2 )

Hayrettin ERKMEN ( 1 )

Gökhan EVLİYAOĞLU ( 1 )

İdris YAMANTÜRK ( 1 )

Doç. Dr. Mukbil ÖZYÖRÜK ( 3 )

Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR ( 2 )

Em. Alb. Süleyman TAKKECİ ( 1 )

Prof. Dr. Mahmut ARSLAN ( 1 )

Halit KAKINÇ ( 2 )

Av. Tuğrul ÖNDER ( 1 )

Hızırbek GAYRETULLAH ( 2 )

Dr. Baymirza HAYİT ( 2 )

İsmet BOZDAĞ ( 5 )

Prof. Dr. Abdülhaluk ÇAY ( 4 )

Ali GEMİHLİOĞLU ( 1 )

Selman GEMİHLİOĞLU ( 1 )

Dr. Hasan ERİŞKON ( 1 )

Atilla İLHAN ( 1 )

Orhan Şaik GÖKYAY ( 1 )

Münevver AYAŞLI ( 1 )

İsa Yusuf ALPTEKİN ( 2 )

Prof. Dr. Ahad ANDİCAN ( 9 )

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN ( 1 )

Nazik ERİK ( 1 )

Mahmut OKUTAN ( 1 )

Em. Büyükelçi Oğuz GÖKMEN ( 3 )

Yalçın ÖZER ( 2 )

Altemur KILIÇ ( 2 )

Prof. Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE ( 3 )

Mehmet KISAKÜREK ( 1 )

Dr. Sefer ÖZDEMİR ( 1 )

Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ ( 1 )

Prof. Dr. Zeki PALALI ( 1 )

Prof. Dr. Sedat KATIRCIOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN ( 8 )

Prof. Dr. İrfan SAYGILI ( 1 )

Doç. Dr. Namık AYVALIOĞLU ( 2 )

Em. Gnl. Orhan KİLERCİOĞLU ( 3 )

Prof. Dr. Arslan GÜNDÜZ ( 2 )

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA ( 2 )

Prof. Dr. Osman Zekai ORHAN ( 3 )

Prof. Dr. Münir KUTLUATA ( 2 )

Prof. Dr. Mithat DİNÇER ( 2 )

Prof. Dr. Yusuf TUNA ( 1 )

Doç. Dr. Fikret DEĞERLİ ( 1 )

Dr. M. Cahit ÖNEY ( 1 )

İlhan DÜLGER ( 1 )

Prof. Dr. Ruşen GEZİCİ ( 3 )

Prof. Dr. Ali ÖZEK ( 1 )

Prof. Dr. Yümni SEZEN ( 17 )

Fikret ALASYA ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU ( 3 )

Prof. Dr. Mehmet ERKAL ( 1 )

Ahmet GÜRTAŞ ( 1 )

Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER ( 4 )

Prof. Dr. Mehmet Rahmi BİLGE ( 3 )

Prof. Dr. Orhan KÖPRÜLÜ ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet Altay KÖYMEN ( 1 )

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA ( 1 )

  1. Necati SEPETÇİOĞLU ( 3 )

Refik SÖNMEZSOY ( 1 )

Uğur DERMAN ( 3 )

Prof. Dr. Kâmil TURAN ( 2 )

Em. Gnl. Ferit GÖKÇE ( 1 )

Em. Alb. Şevket ÖZKOÇAK ( 1 )

Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ ( 1 )

Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA ( 8 )

Dr. Alaattin YAVAŞCA ( 1 )

Dr. Yıldırım AKTUNA ( 3 )

Prof. Dr. Erol CİHAN ( 4 )

Prof. Dr. Mehmet SARAY ( 7 )

Prof. Dr. Abdülkadir DONUK ( 13 )

Prof. Dr. Bekir KÜTÜKOĞLU ( 2 )

Em. Amiral Sabahattin ERGİN ( 6 )

Prof. Dr. Ali İhsan GENCER ( 7 )

Av. Muzaffer ÖZDAĞ ( 6 )

Mehmet TURGUT ( 1 )

Prof. Dr. Şener AKYOL ( 4 )

Dr. Osman ŞEKERCİ ( 1 )

Prof. Dr. Fevzi SAMUK ( 5 )

Prof. Dr. Sadık TURAL ( 2 )

Hulûsi ÇETİNOĞLU ( 1 )

Dr. Metin ERİŞ ( 5 )

Adnan MENDERES ( 1 )

Prof. Dr. Kemal KARPAT ( 1 )

Prof. Dr. Emin BİLGİÇ ( 2 )

Prof. Dr. Ekmelettin İHSANOĞLU ( 3 )

Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ ( 12 )

Prof. Dr. Şaban KARATAŞ ( 10 )

Prof. Dr. Ercüment KURAN ( 2 )

Prof. Dr. Osman F. SERTKAYA ( 3 )

Av. Sait BİLGİÇ ( 2 )

Yavuz Bülent BAKİLER ( 4 )

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN ( 6 )

Prof. Dr. Mehmet İBŞİRLİ ( 2 )

Prof. Dr. Osman OKYAR ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN ( 18 )

Em. Büyükelçi Onur ÖYMEN ( 2 )

Şaban ÇAVUŞOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Kâzım YETİŞ ( 8 )

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ ( 11 )

Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK ( 2 )

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN ( 1 )

Em. Gnl. Sami KARAMISIR ( 6 )

Beşir AYVAZOĞLU ( 3 )

Taha AKYOL ( 5 )

Prof. Dr. Ayhan YÜKSEL ( 1 )

Ezel ELVERDİ ( 1 )

Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Cevdet KÜÇÜK ( 3 )

Ziyyad EBUZZİYA ( 6 )

Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE ( 7 )

Prof. Dr. Zeynep KERMAN ( 1 )

Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU ( 1 )

Sinan GENİM ( 2 )

Prof. Dr. Oluş ARIK ( 1 )

Seyit Ahmet ARVASİ ( 2 )

Prof. Dr.  Hakkı DURSUN YILDIZ  ( 6 )

Şükrü ER ( 1 )

Dr. Halit EREN ( 2 )

Mehmet TOMSU ( 1 )

Tahsin SALİHOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Asaf ATASEVEN ( 4 )

Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet DEMİR ( 1 )

Prof. Dr. Haşmet BAŞAR ( 3 )

Fehmi KORU ( 1 )

Gürbüz AZAK ( 2 )

Sabri ÜLKER ( 2 )

Ömer ÖZTÜRKMEN ( 1 )

Zafer MUTLU ( 1 )

Erk YURTSEVER ( 3 )

Yard. Doç. Dr. Burhan BALOĞLU (1 )

Prof. Dr. Nadir DEVLET ( 2 )

Ali COŞKUN ( 11 )

Prof. Dr. Arif ESİN ( 1 )

Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN ( 4 )

Zafer ATAY ( 2 )

Prof. Dr. Durali YILMAZ ( 2 )

Halil AÇIKGÖZ ( 1 )

Prof. Dr. Latif ÇAKICI ( 1 )

Şevket Bülent YAHNİCİ ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU ( 3 )

Prof. Dr. Sacit ADALI ( 2 )

Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet KALA ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet AYDIN ( 2 )

Sami YAVRUCUK ( 1 )

Mehmet Emin ŞAKA ( 1 )

Prof. Dr. Mertol TULUM ( 2 )

Rasim CİNİSLİ ( 2 )

Nihat ÇETİNKAYA ( 1 )

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY ( 2 )

Av. Celal ÖZDEMİR ( 1 )

Prof. Dr. Aydın YALÇIN ( 2 )

Doç. Dr. Süreyya ŞAHİN ( 1 )

Vildan SERİM ( 1 )

Prof. Dr. Mustafa KAFALI ( 5 )

Dr. Nefi DEMİRCİ ( 14 )

Dr. Fuat TÜRKMEN ( 1 )

Doç. Dr. Hidayet BAYATLI ( 1 )

Demir ENVER ( 1 )

Acar OKAN ( 1 )

Yard. Doç. Dr. Emin IŞIK ( 4 )

Mehmet Niyazi ÖZDEMİR ( 2 )

Prof. Dr. Ali Osman ÖZCAN ( 2 )

Prof. Dr. Cemal ŞANLI ( 2 )

Prof. Dr. Zekeriya BEYAZ ( 3 )

Prof. Dr. Ali Murat DARYAL ( 1 )

Prof. Dr. Edibe Sözen ( 1 )

Prof. Dr. Hüsrev HATEMİ ( 1 )

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU ( 1 )

Hasan AKSAY ( 1 )

Nevzat KÖSEOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN ( 2 )

Rıza Selim BAŞOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK ( 2 )

Prof. Dr. Temel DAĞOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK ( 8 )

Dr. Ahmet İNAN ( 2 )

Doç. Dr. Ramazan KURTOĞLU ( 2 )

Tanju GÜRSU ( 1 )

Nazif TUNÇ ( 1 )

Özdemir BİRSEL ( 1 )

Abdurrahman ŞEN ( 2 )

Recep YAZICIOĞLU ( 1 )

Ali Haydar ÖZER ( 1 )

Recep KOÇ ( 1 )

Hamdi MERT ( 1 )

Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI ( 2 )

Prof. Dr. Kemal ERASLAN ( 3 )

Prof. Dr. Kemal YAVUZ ( 1 )

Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU ( 2 )

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL ( 2 )

Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU ( 1 )

Ahmet SCHMİEDE ( 1 )

Mustafa ARABACIOĞLU ( 1 )

Dr. Sadık AHMET ( 1 )

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ ( 2 )

Prof. Dr. Bener KARAKARTAL ( 1 )

Rauf DENKTAŞ ( 2 )

Namık Kemal ZEYBEK ( 2 )

Abdullah NİŞANCI ( 1 )

  1. Necati ÖZFATURA ( 1 )

Hayrettin ERKMEN ( 1 )

Mustafa Cemil KIRIMOĞLU ( 2 )

Naimanbayev KALDERBEK ( 1 )

Selahattin SAVCI ( 1 )

Tuğrul İSMAİLOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Erol MANİSALI ( 5 )

Av. Hulûsi YAZICIOĞLU ( 1 )

Memduh HACIOĞLU ( 1 )

Ramazan BAKKAL ( 2 )

Nazif OKUMUŞ ( 1 )

Köksal TOPTAN ( 2 )

Prof. Dr. Cemi DEMİROĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Kaya ÇİLİNGİROĞLU ( 1 )

Hakkı ATUN ( 1 )

Prof. Dr. Kayhan İÇEL ( 2 )

Prof. Dr. Burhan KUZU ( 5 )

Em. Büyükelçi Özdem SANBERK ( 2 )

Coşkun KIRCA ( 1 )

Hasan EKİNCİ ( 1 )

Prof. Dr. Sabri SÜMER ( 2 )

Hayrettin KARACA ( 2 )

İsmail ÖZKAHRAMAN ( 1 )

Turan GÜNAY ( 1 )

Prof. Dr. Necdet ÖZYUVACI ( 1 )

Dr. Ertan YÜLEK ( 1 )

Recai KUTAN ( 1 )

Prof. Dr. İsmet MİROĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Bayraktar BAYRAKLI ( 3 )

Prof. Dr. Suavi TOPÇUOĞLU ( 1 )

Em. Büyükelçi Bilal ŞİMŞİR ( 3 )

Prof. Dr. Rıdvan KARLUK ( 1 )

Prof. Dr. Hayati HAZIR ( 1 )

Av. Nurettin ALTUĞ ( 1 )

Doç. Dr. Ahmet ÇETİNSAYA ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet Vefik ALP ( 2 )

Dr. Turgut CANSEVER ( 1 )

Mustafa Ruhi ŞİRİN ( 1 )

Cüneyt ARKIN ( 1 )

Prof. Dr. Adem SÖZÜER ( 1 )

Prof. Dr. Mahir NAKİP ( 1 )

Em. Gnl. Rıza BEKİN ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ ( 2 )

Prof. Dr. Zeki ASLANTÜRK ( 5 )

Aytuğ İZAT ( 1 )

Dr. Yaşar AKDOĞAN ( 1 )

Feyzullah DEĞERLİ ( 1 )

Yusuf KAVAKLI ( 2 )

Zekai BALOĞLU ( 1 )

Ahmet İYİMAYA ( 2 )

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ( 1 )

Prof. Dr. Cemal SOFUOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ ( 8 )

Hasan ÖZMEN ( 1 )

Ramazan KIRKIK ( 1 )

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN ( 3 )

Dr. Zülfikar ÖZKAN ( 3 )

Dr. Cezmi BAYRAM ( 2 )

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU ( 4 )

Adem ERİM ( 2 )

Prof. Dr. Esfender KORKMAZ ( 2 )

Doç. Dr. Durmuş HOCAOĞLU ( 1 )

Gaffar YAKIN ( 1 )

Ömer iZGİ ( 1 )

Av. Mehmet Ali ŞAHİN ( 1 )

Av. Zeki HACIİBRAHİMOĞLU ( 6 )

Nejar ARSEVEN ( 1 )

Dr. Mehmet ATAY ( 1 )

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ ( 1 )

Prof. Dr. Enver KONUKÇU ( 1 )

Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU ( 1 )

Aytunç ALTINDAL ( 5 )

Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN ( 1 )

Erkan MUMCU ( 1 )

Hayri KOZAKÇIOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ ( 2 )

Nail ÇELEBİ ( 1 )

Em. Tüm. Gnl. Halil ŞİMŞEK ( 2 )

Prof. Dr. Cafer MARANGOZ ( 1 )

Prof. Dr. Ali AKBULUT ( 1 )

Doç. Dr. Hüseyin KALKAN ( 2 )

Yakan CUMALIOĞLU ( 6 )

Prof. Dr. Emin GÜRSES ( 4 )

Yard. Doç. Dr. Sakin ÖNER ( 9 )

Prof. Dr. Selami KURAN ( 3 )

Prof. Dr. Yavuz Gökalp YILDIZ ( 1 )

  1. Esat GÜÇHAN ( 3 )

Em. Orgnl. Necati ÖZGEN ( 1 )

Sadi SOMUNCUOĞLU ( 6 )

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ ( 1 )

Levon Panos DABAĞYAN ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK ( 10 )

Osman Nuri GÜRSOY ( 1 )

İlhan KESİCİ ( 3 )

Nevzat ERCAN ( 1 )

Yard. Doç. Dr. Hanifi BOSTAN ( 1 )

Cahit KIRAÇ ( 1 )

Aytaç DURAK ( 2 )

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN ( 1 )

Banu AVAR ( 4 )

Em. Büyükelçi Nusret KANDEMİR ( 1 )

Mehmet ŞANDIR ( 1 )

Hasan Celal GÜZEL ( 3 )

Ali Tayyar ÖNDER ( 1 )

Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ ( 1 )

Em. Büyükelçi Ömer Engin LÜTEM ( 1 )

Em. Büyükelçi Yaşar YAKIŞ ( 1 )

Prof. Dr. Ferman DEMİRKOL ( 1 )

Bircan AKYILDIZ ( 2 )

Em. Alb. Erdal SARIZEYBEK ( 2 )

Uğur CİVELEK ( 3 )

Yiğit BULUT ( 1 )

Prof. Dr. Hasan ÜNAL ( 3 )

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK ( 6 )

Prof. Dr. Mehmet ALPARGO ( 1 )

Prof. Dr. Vahit TÜRK ( 1 )

Necdet SEVİNÇ ( 2 )

Prof. Dr. Nadim MACİT ( 4 )

Av. Hüseyin ÖZBEK ( 2 )

Em. Büyükelçi Deniz BÖLÜKBAŞI ( 1 )

Prof. Dr. Orhan KILIÇ ( 1 )

Prof. Dr. Ahmet BUREN ( 1 )

Prof. Dr. Erdal AÇIKSES ( 1 )

Doç. Dr. Davut KILIÇ ( 1 )

Prof. Dr. Recai COŞKUN ( 1 )

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ ( 1 )

Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL ( 2 )

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ ( 5 )

Arslan BULUT ( 3 )

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR ( 1 )

Ahmet TEKİN ( 1 )

Prof. Dr. Osman ALTUĞ ( 1 )

Prof. Dr. Mehmet YAZICI ( 1 )

Kadir BOY ( 2 )

Prof. Dr. Mahir KAYNAK ( 3 )

Prof. Dr. Haluk SELVİ ( 1 )

Av. Gülseren AYTAŞ ( 1 )

Prof. Dr. Metin ÖZKUL ( 1 )

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ( 1 )

Prof. Dr. M. Beşir AŞAN ( 1 )

Prof. Dr.  Hüseyin PEKER ( 1 )

Prof. Dr. Kâmil KAYA ( 1 )

Prof. Dr. Hasan ONAT ( 1 )

Dr. Behçet KARA ( 1 )

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS ( 4 )

Dr. Meral AKŞENER ( 2 )

Hüsnü MAHALLİ ( 1 )

Prof. Dr. Atilla ÖZER ( 1 )

Prof. Dr. Rurşen MAZICI ( 1 )

Prof. Dr.  Meltem CANİKLİOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Ö. Fahrettin GÖZE ( 1 )

Doğan CANSIZLAR ( 1 )

Mehmet Hakkı CAŞIN ( 1 )

Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ ( 1 )

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM ( 2 )

Av. Özcan PEHLİVANOĞLU ( 1 )

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU ( 1 )

Em. Kur. Alb. Ümit YALIM ( 4 )

Timsal KARABEKİR ( 1 )

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ ( 2 )