«

»

Kas 06

Balkanlara Yaptığım Gezi ile İlgili İzlenimlerim

Edip TEKKOL

2017-Ekim ayının ortalarında eşimle birlikte “Evlâd-ı Fâtihan Beldesi” denilen Balkanlar bölgesine 8 günlük bir tur gezisinde bulundum.

Türk Milleti sevdalılarının yurtiçi-yurtdışı bazı yerleri görmeleri gerektiğinin yanı sıra, Balkanlar-Rumeli- bölgesini de mutlaka görmeleri gerektiğine inanıyorum.

Gezimiz, l.Murat Hüdavendigâr’ın şehit edildiği ve iç organlarının defnedildiği Kosova’nın başkenti Priştina’dan başladı. Sonra, Makedonya’ya geçerek önce milli şairlerimizden Yahya Kemâl Beyatlı’nın doğduğu yer olan Vardar nehri kıyısındaki Üsküp’ü, ardından Resneli Niyazi’nin (İttihat ve Terakki’nin ileri gelenlerinden Yüzbaşı Ahmet Niyazi bey’in) sarayını, ardından da “Elveda Rumeli” dizisinin çekildiği Manastır’daki Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün lise öğrenimini gördüğü Manastır Askerî İdadisi ile Müzesi’ni ziyaret ettik.

Sonra, 15.yy’da Osmanlı’ya ihanet eden İskender Bey’in heykelinin dikildiği Arnavutluk’un başkenti Tiran’a geçtik. 18.yy’da yapılan Ethem Bey Camisini gördük.

Ardından, Karadağ’ın Adriyatik kıyısındaki Budva şehrine geldik. Eski şehir’deki Kale’yi gezdik.

Buradan, 1992 yılında Haçlılar’ın desteğinde Hırvatların-Sırpların yaptıkları saldırılarda ~ 150 bin Müslüman Boşnak’ın şehit edildiği Bosna-Hersek’e geçtik. Bu saldırılarda, Hırvat topçusu tarafından yıkılan, sonradan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ve UNESCO’nun desteği ile 1997 ~ 2003 yılları arasında yeniden inşa edilen 1557 yapımı Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden Mostar Köprüsü’nü ziyaret ettik. Sonra, içinde Sarı Saltuk türbesinin bulunduğu 1520 yılında inşa edilmiş olan Blagaj Derviş Tekkesi (Alperenler Tekkesi)’ni gördük. Buradan başkent Saraybosna’ya geçtik.

Son durağımız; Mehteran’ın “Asırlar boyunca çınladı serhat/Doğudan batıya Yemen Belgrat/Duyarak bakışan gözler görüyor/Fatih Topkapı’dan şehre giriyor” sözleri ile dillendirdiği Tuna nehri kıyısındaki Sırbistan’ın başkenti Belgrat oldu. İçiçe 3 çepeçevre surdan müteşekkil kalenin bulunduğu Belgrat Kalesini gezdikten sonra İstanbul’a döndük.

25 yıl öncesine kadar Sovyetler’e -Doğu Blok’una- bağlı olan, bugün AB’ye aday olan bu Balkan ülkelerinin hepsinde insanlar aylık 300 ~ 400 euro’ya çalışmaktadırlar. Yiyecek, içecek, giyecek, yakacak Türkiye’den çok pahalıdır. Şehir merkezinin dışındaki yerler ile kasabalarında, hem mimari yönünden hem de sosyal hayat yönünden bir gelişme, bir canlılık görülmemektedir. İnsan temizliği yönünden olsun, çevre temizliği yönünden olsun, moral ve manevi değerler yönünden olsun biz Türklerle mukayese dahi edilemezler. Ancak, dinlerine, dillerine, musikîlerine, tarihi şahsiyetlerine, milli paralarının kullanılmasına çok önem vermektedirler. Her caminin yanına Kilise yapmışlar, dağların tepelerine bile ışıklı Haç dikmişler. Şehir meydanlarını – caddelerini gerçek veya efsanevî tarihi, dinî, edebi veya siyasi şahsiyetlerinin resim ve heykelleri ile donatmışlar. Kısacası milli şuuru ve dinî inancı ayakta tutmak için hem devlet olarak hem de millet olarak büyük bir gayret göstermişler ve göstermektedirler.

Bu Balkan ülkelerinde; biz Türklere hiç te hoşgörü ile bakılmamaktadır. Bizlere ait yüzlerce cami, tekke, han, hamam, çeşme, kale, bedesten, kervansaray, aşevi, medrese vs. gibi dinî, milli, tarihi, sosyal, kültürel eserlerimiz zaman içinde yakılıp yıkılıp yok edilmiş bulunmaktadır. Türklerin yoğun olduğu yerlerde bile çok az insanla Türkçe konuşabildim; Türkçe yön ve işaret ibareleri görmedim, Türkçe tabelalı iş yerlerine rastlamadım. Kuzey Irak’ta ve KKTC’de olduğu gibi, Türkiye’de de, bilhassa Doğu ve Güneydoğu’da bazı yerlerde olduğu gibi burada da canlı-cansız Türklük büyük bir tahribata uğramış…

Biz Türk Milliyetçileri olarak, geçmişte olduğu gibi görev ve sorumluluğumuzu idrâk ederek yapmamız gereken çok şey var. Ancak öncelikle; Bilge Kağan’ın “Ey Türk, Titre ve Kendine Dön” sözüyle Ötüken Kitâbelerindeki (Orhun Abidelerindeki) Hitabesi ile Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözüyle Gençliğe Hitabesi’ni tekrar okumamızı ifade etmek isterim.

2017-10-09 Makedonya-Üsküp’te 16.yy’dan kalma Taş Köprü

2017-10-09 Makedonya-Üsküp’te Yahya Kemâl Beyatlı Koleji

2017-10-10 Makedonya-Kalkandelen’de 15.yy’dan kalma Alaca Camisi

2017-10-10 Makedonya-Kalkandelen’de 16.yy’dan kalma Harabati Baba Bektaşi Tekkesi

2017-10-11 Makedonya-Manastır’da Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün mezun olduğu Manastır Askerî İdadisi (Lisesi) ve Müzesi

2017-10-11 Makedonya-Resne’de İttihat ve Terakki’nin ileri gelenlerinden Resneli Niyazi’nin sarayı

2017-10-12 Arnavutluk-Tiran’da 18.yy’dan kalma Ethem Bey Camisi ve Saat Kulesi

2017-10-13 Karadağ-Budva’da eski şehirdeki Kale

2017-10-14 Bosna Hersek-Poçitel’de 16.yy’dan kalma Kale, Cami ve Hamam

2017-10-14 Bosna Hersek-Saraybosna’da 16.yy’da kurulmuş Baş Çarşı

2017-10-14 Bosna Hersek’te 1557’de inşa edilen, 1993’te Hırvat topçu ateşiyle yıkılan, 1997~ 2003 arasından yeniden yapılan Mostar Köprüsü

2017-10-14 Bosna Hersek’te Sarı Saltuk Türbesi’nin bulunduğu 15.yy’dan kalma Blagaj-Alperenler Derviş Tekkesi

2017-10-16 1521 ‘de fethedilen Sırbistan’daki Belgrat Kalesi

2017-10-16 Sırbistan- Belgrat’ın Kıyısından geçen Tuna Nehri

2017-10-16 Sırbistan-Belgrat Kalesi içindeki 18.yy’dan kalma Damat Ali Paşa Türbesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>