«

»

Eki 04

Balkanlar Türk Yurdudur, Balkanlar Türkiyedir Atatürk’ün Balkanlılığı?

BALKANLAR, HUNLARDAN BU YANA BELKİ ÖNTÜRKLERDEN BERİ ONBİNLERCE YILDIR TÜRK YURDUDUR.

Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK

– Türk aydını, sivil toplum örgütleri, siyasilerimiz ve devlet adamlarımız bu yurda sahip çıkmalıdır. Burada sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan her çeşit etkinlik sürdürülmelidir.

Bu konuda ilim adamlarımız ve iş adamlarımızın da üzerlerine düşen görevler vardır.  Geçmişte yönetimi ellerinde bulunduran Türk ve Müslümanların hoşgörülü davranışları Hıristiyan halklar tarafından istismar edilmiş ve Türkler ve Müslümanlar soykırıma uğratılmışlardır. Ulus millet veya milli devlet anlayışı yerine, İslami kardeşlik üzerine kurulan birliktelik, Müslüman Arapların düşmanlığını da engelleyememiştir. Milli akımlara yönelen Hristiyan topluluklar sonunda Osmanlı devletinin sonunu getirmiştir.

 

 

BALKAN’LARIN İSKANI VE TÜRK’LEŞMESİ 

– Sultan 1.Murad ve Yıldırım Bayezid, zamanında Saruhan Yörükleri, I. Mehmet döneminde, Samsun’un fethedilmesi ile buradaki İskilip Tatarları, Fatih Sultan Mehmet devrinde Kastamonu ve Sinop fethedildikten sonra İsfendiyaroğulları bütün cemaatiyle birlikte Filibe taraflarına iskân edilmişlerdir. Daha sonra Karaman ve Konya’dan gelenlerle Rumeli’deki Türkleşme ve İslâm Dininin yayılması her geçen gün büyüyerek devam etmiştir.

Türk’ün ve Türklüğün kaderini değiştiren adam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kökleri Anadolu’ya uzanan Balkan Türklerindendir.

 

ATATÜRK’ÜN DEDESİNİN EVİ VE KOCACIK NAHİYESİ

– Mustafa Kemal Atatürk’ün baba soyu, Karaman’dan 1466 da gelerek Manastır vilayetinin Debre-i Balâ Sancağına bağlı Kocacık’a yerleşmişlerdir. Kocacık, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nde Arnavutluk sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir nahiyedir. Aile sonradan (muhtemelen 1830’larda) Selanik’e göç etmiştir.

 

ALİ RIZA BEY VE KOCACIK NAHİYESİ

– Ali Rıza Efendi de muhtemelen 1839’da Selanik’te dünyaya gelmiştir. Dedesi Kızıl Hafız Ahmet ve dedesinin kardeşi Hafız Mehmet Emin’in taşıdığı “Kızıl” lâkabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan “Kocacık”ın da gösterdiği üzere, Mustafa Kemal’in baba tarafından soyu Anadolu’nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan “Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri Türkmenlerinden gelmektedir.

 

 

ATATÜRK’ÜN ANNESİ ZÜBEYDE HANIM

– Mustafa Kemal Atatürk’ün anne soyu da, Konya/Karaman’dan gelerek Selanik ile Manastır’ın arasında bulunan Vodina Sancağına bağlı “Sarıgöl” de denilen “Kayalar” Nahiyesine yerleştiler. Aile, sonradan Selanik yakınlarında bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Lankaza’ya yerleşmiştir. Dedesi Feyzullah Efendi‘nin taşıdığı “Sofu-zade” (Sofular) lâkabı, yerleştikleri Sarıgöl bölgesindeki yer adları ve ailedeki hatıraların gösterdiği üzere, Atatürk’ün anne soyu Konya/Karaman’dan Rumeli’ye gelen ve bundan dolayı da “Konyarlar” olarak Rumeli’de anılan Yürük Türkmenlerdendir. Zübeyde Hanım, 1857’de Lankaza’da dünyaya gelmiştir. Zübeyde hanım da gelecekte ZÜBEYDE MOLLA  adı ile anılacaktır.

 

 

ATATÜRK’ÜN SELANİK’TEKİ DOĞDUĞU EV

 

 

 

 

ATATÜRK’ÜN OKULLARI

Mahalle Mektebi: (Selanik)

Şemsi Efendi Okulu: (Selanik)

Selanik Mülkiye Rüştiyesi: ( Selanik)

Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893-1895 ( Selanik)

Manastır Askeri İdadisi: 1895-1899 (Manastır Şehri Makedonya)

Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 (İstanbul)

Harp Akademisi: 1902-11 Ocak 1905 (İstanbul)

 

SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ : 1893-1895 ( SELANİK)

 

 

1898, MUSTAFA KEMAL MANASTIR ASKERİ İDADİSİNDE, 17 YAŞINDA

 

 

HARP OKULU: 13 MART 1899-10 ŞUBAT 1902 (İSTANBUL) HARP AKADEMİSİ: 1902-11 OCAK 1905

 

OSMANLI’NIN MANASTIR’I MANASTIR’IN O GÜNKÜ HALİ

 

 

(İSTANBUL) O gelecekte milletinin kötü kaderini değiştirecek  ve Türk Milletinin nasıl yüce bir millet olduğunu bütün  medeni  aleme, az  zamanda, bir kere daha tanıtacaktı.

– Atatürk’e Arnavut diyen oldu, Yunan diyen oldu. şimdi de Yahudiler çıkmış, Atatürk Yahudi’ydi diyor. İngilizler, Türkiye’yi Mustafa Kemal’e teslim ederek, onu kahraman yaptılar diyorlar.

Bu gafillere sormak lazım, İngilizler şimdiye kadar girdikleri nereyi terk ettiler?

Kurtuluş savaşında İngiliz’le beraber İtalyan, Fransız, Rus, Ermeni, Rum hepsi Türk’ün sillesini yemedi mi? İstanbul’a Fahrettin Paşa ve Selahattin Adil Paşalar bir koldan Trakya’dan, bir koldan da Üsküdar’dan hareketle Atatürk’ün orduları İstanbul’a girince; mağrur ve hain devletlerin mağrur komutanları Türk’ün şanlı sancağını selamlayarak, geldikleri gibi gitmişlerdi.

Atatürk şöyle diyor; benim doğuşumda herhangi bir fevkaladelik aramayın. doğuşumdaki yegane fevkaladelik Türk olarak dünyaya gelmemdir.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>