Admin

Yazarın detayları

Kayıt tarihi: Ocak 18, 2017

Son Yazılar

 1. Mesudiye Yeşilçit Köyü Derneği’nden Anlamlı Panel — Mayıs 9, 2012
 2. Kadınların Korkulu Rüyası: Meme Kanseri — Haziran 12, 2012
 3. Türk Düşmanlığını Görüyor Musunuz? — Aralık 17, 2014
 4. Bir de Biz Konuşalım — Aralık 20, 2014
 5. Türk Gençliğine Hitabe — Ocak 4, 2015

En çok yorum alan yazıları

 1. Dost ve Müttefik Amerika(!) — 1 yorum
 2. Eğitim Raporu-1 Yeni Müfredat, “Yeni Nesil Yetiştirme Projesi”Ne Uygun — 1 yorum
 3. TOMTAŞ ‘’Teyyare Ve Motor Türk Anonim Şirketi’’ — 1 yorum
 4. Yine Sözde Ermeni Soykırımı Oyunu — 1 yorum
 5. Mekkeli Yetimin Hikâyesi — 1 yorum

Yazarın yazılar listesi

May 20

Kıbrıs Bahanesi İle Türkiye Denizden de Kuşatılıyor

“O KADAR ŞEHİT KANI VAR NEYİ VERİYORSUN” !

 1. Tümg. Cumhur Evcil Kıbrıs Gazisi

 

Kıbrıs meselesi giderek, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en önemli egemenlik sorunu haline gelmiştir.

 2017 Ocak ayına sarkan Kıbrıs müzakerelerinin Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekasını tehdide varacak boyutlarda gelişmesi; duyarlı tüm vatanseverler, Kıbrıs sevdalıları ve gazileri olarak, kamu oyuna, etkili ve yetkili makamlarla özellikle siyasi partilerimize çağrıda bulunmamızı gerekli kılmıştır.

Bilindiği gibi 2004 yılında Kıbrıs’ta çözüm için referanduma sunulan, Türkiye ve Kıbrıslı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini zedeleyen ve bir çoğunu da ortadan kaldıran Annan Planı’nı maalesef yoğun baskı ve vaatler altında soydaşlarımız kabul etmiş, Rumlar da reddetmişti.

Bilahare Kıbrıs’ın etrafında bulunan zengin petrol, doğalgaz vs. yatakları başta ABD olmak üzere AB’ni yeniden harekete geçirdi ve bölgeyi  parsellediler.  Türkiye ve KKTC üzerinde baskılar yoğunlaşmaya başladı. ABD ve AB’den bakanlar ve yüksek görevlilerin KKTC’yi, Sayın Akıncı’nın da Avrupa’yı ziyaretleri, görüşmeleri devam ediyor.

Kamuoyuna intikal eden bilgilere göre; Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk’ünün şehit kanları ve büyük fedakarlıkları ile kazanılan hak ve hukukları, eşit, adil ve güven içinde gelecekleri büyük ölçüde tehdit altına alınmaya çalışılmaktadır.

Garantiler, iki kesimlilik, eşitlik, mülkiyet, yönetim, toprak konuları ve daha bir çok ayrıntı masadadır.

Bilindiği gibi garantiler Kıbrıslı Türk halkının güvenliği yanında günümüzde Türkiye’nin güvenliğinin de adeta ön şartıdır. AB içinde Federal Kıbrıs’ın bir başka ülkeyle özellikle Yunanistan’la birleşme (AB içinde Enosis) yolunun açık olduğunu, Kıbrıs Rumlar yıllardır açıkça ilan ediyor. Ayrıca AB üyesi olan Federal Kıbrıs’a AB’nin hükümran olmasının, Kıbrıs’ın kiralanmasına razı olmaktan daha öte olduğu da malumlarıdır. AB dağıldığında da, Federal Kıbrıs’ın Yunanistan’ın kucağına atılmış olacağı aşikar gibidir. Görüldüğü gibi her halükarda Batıda Meriç ağzından Meis Adasına kadar Anadolu’yu kavrayan Yunan kuşatma kolu İskenderun’a kadar uzamış ve Yunanistan Türkiye’yi güneyden de kuşatmış olacaktır. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Anarşi ve teröre karşı bir zırh gibi kabul edildiğinden TBMM tarafından da oybirliği ile kabul edilen iki kesimlilik ve eşitlik ilkelerinin bol keseden aşındırıldığı üzüntü ile anlaşılmaktadır. Rumların Kuzey’e yerleşmeleri için sürekli formül üretilirken bir müddet sonra Kuzey’de Rumların Türklerin sayısını aşacağı ve Türklerin basit bir azınlık haline getirileceği apaçık ortadadır. Rumların Kuzey’e geçişlerinin büyük bir Türk göçüne daha neden olacağının, Sayın Akıncı’yı pek ilgilendirmediği, olayları takip edenleri incitmekte ve üzmektedir. Rumlar, soydaşlarımızı basit bir azınlık seviyesine indirip, Ada’nın yönetiminden uzak tutarak ilk fırsatta Ada’yı Yunanistan’a bağlamanın peşindedirler. Bu tehlikeye karşı Federal Kıbrıs’ta dönüşümlü başkanlık ve ayrıca karar organlarında etkili temsil ve veto hakkı, olmazsa olmazdır. Rumların veto hakkı ve dönüşümlü başkanlığı devamlı reddetmeleri Yunanistan tarafından  da desteklenmiş ve nedense tüm bu açıklamalara sessiz kalınmıştır.

Bir de masada duygusal bağ  uydurmasıyla Rumlara bol keseden mal-mülk ve tazminat vaadlerinin, olayları takip etmeyenlere neredeyse 1974’te zaferi Rumların kazandığı intibaını verecek hale getirdiğini üzülerek görmekteyiz. Adanın her bölgesinde bulunmakta olan Rumların gasp ettiği ve yıllardır kullandıkları Türk Vakıf arazileri ile 1955’ten 1974’e kadar zorla göç ettirilen Türklerin mal-mülk ve tazminatlarının, acaba masaya getirilmesi zamanı gelmedi mi?

Yine dünyada hiçbir örneği olmadığı halde Rumların nüfus kriteri olarak 4 Rum’a 1 Türk teklifini Sayın Akıncı’nın kabulü derin üzüntü yaratmıştır. Zira bu kriterin dışında kalanların Kıbrıs’tan çıkarılacağının ve her halde doğan çocuklardan bu oranı bozanların da denize atılacağının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 40 yıldır Kıbrıs’ı vatan bilip yerleşen, vergisini verip askerlik görevini yerine getiren, Kıbrıs’ta doğup büyüyen, evlenip çoluk çocuğa karışan bu insanlar evleri Rumlar’a peşkeş çekilecek diye mi Kıbrıs’ı terk edecek? İnsan hakları, evrensel hukuk yanında hiçbir hak ve adalet duygusuyla bağdaşmayan bu uygulamaya muhatap olan insanlar KKTC vatandaşı, Sayın Akıncı da onların Cumhurbaşkanı değil mi?

Bunlardan başka Rumların çantalarındaki harita için tahminler yapılırken Sayın Akıncı’nın, şehit kanlarıyla alınan bugünkü toprakların hiç verilemeyeceği yerine, sadece Güzelyurt’un verilemeyeceğini beyan etmesi, sanki diğer yerler verilecekmiş gibi şaşkınlık yaratmıştır. Zira 2004’te BMGS olan Kofi Annan tarafından Annan Planının kabul edilmediğinde geçersiz olacağı açıklanmıştı. Ancak görüşmelerin Annan Planı üzerinden yürütüldüğü, Rumlar’ın şimdi Annan Planı’nda öngörülenden daha fazla, mesela Karpaz Yarımadası’nı, nüfus oranına göre Ada sahillerinin 4/5’ini istedikleri dile getirilmektedir. Oysa zafer bizimdi.  İsrail’in Filistin topraklarından, Ermenilerin de Azerbaycan topraklarından bir metrekare iade etmediklerinin dikkate alınması gerekmiyor mu?

Ayrıca malumları 1974’ten beri Yunanistan’la aramızdaki karasuları, kıta sahanlığı, Anadolu’ya yakın Ege Adalarının silahsızlandırılması gibi sorunlar Kıbrıs meselesi ile irtibatlandırılmıştı. Her ne kadar bu görüşmelerin dışında gibi olsa da KKTC’nin AB’ne terk edilmesinin aramızdaki sorunlarda Yunanistan’a önemli avantajlar sağlayacağı ve Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin tehlikeye atılmış olacağı ortadadır. Suriye’de Batılı koalisyonun aldığı pozisyonlar, hain 15 Temmuz kalkışması ve şimdilerde PKK canilerinin saldırıları ile yaratılan inanılmaz vahşet, Türkiye’ye baskı operasyonlarının bir bölümü değil mi?

Bütün bu gelişmeler karşısında kamuoyu ve kanaat önderleriyle yazılı ve görsel basının yanında bazı sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve siyasi partilerin sessizliği endişe vericidir. Bu sessizliğin yanında CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun görüşmeleri son derece başarılı bir süreç olarak değerlendirmesi endişeleri daha da arttırmaktadır. Kıbrıs meselesinde ta başından beri canını dişine takarak haklarımıza sahip çıkan kahraman milletimizin, masadaki bu talepleri içine sindireceğini kimse beklememelidir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “O kadar şehit kanı var neyi veriyorsun?” sözleri Türk milletinin ortak görüşünün ifadesi olarak algılanmıştır. Artık siyasi partilerimiz, TBMM ve bütün yurtseverlerin Sayın Erdoğan’da ifadesini bulan Türk milletinin ortak görüşü çerçevesinde, tarihi sorumluluklarını üstlenmelerinin ve topyekün Kıbrıs’a sahip çıkılmasının tam zamanıdır.

 1. yüzyılda Kıbrıs, Büyük Türkiye için bir dönüm noktası gibidir. Bugüne kadar Türkiye bütün gücüyle oynanan oyunların karşısında yer alarak Kıbrıs’a sahip çıkmış, bundan sonra da sahip çıkmak zorundadır.

1974 den günümüze Adada yaşayan her iki toplum, savaşsız, barış ortamında  yaşamlarını sürdürmektedirler. Orta Doğuda ayırma ve bölmeyi kendine prensip edinmiş ABD ve AB Kıbrıs’ta  ille her iki ayrı milleti, iki ayrı kültürü ve yaşadıkları bölgeleri birleştirmekten yanadırlar. Bu iki milletin birlikte yaşayamayacağını daha önce Rumların katliamları ortaya koymuştur. Birlikte yaşamak mümkün değildir ve bu durum Rum’un Türk’e tahakkümünden başka bir şey olamaz.

Kıbrıs meselesi giderek, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en önemli egemenlik sorunu haline gelmiştir. Bu konuda daha fazla ödün vermek mümkün değildir.

 

Türkiye haklı ve güçlüdür. Milletçe Kıbrıs’ımıza sahip çıkalım.

Aziz milletimize saygıyla duyurulur.

25 aralık 2016.

 

 

Cumhur Evcil,

E.Tümgeneral

Kıbrıs Gazisi

May 20

Zokayı Yutmuş Bir Millet !

 

 

“Bu yazıyı yaklaşık 2 yıl önce yazmışım. Yuttuğumuz zokanın büyüklüğü, her halde başımıza gelen belalardan ve adımızın “Türkiye halkı” veya “Türkiye toplumu” olarak tescil edilmeye çalışılmasından dolayı bugün daha iyi anlaşılır durumdadır. Yine de belki düşünürüz diye hatırlatayım dedim!”

 

Özcan PEHLİVANOĞLU

Zoka’nın ne olduğunu bilmeyenler için belirteyim. Zoka; “Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası”dır.

 

Türkler, dış güçler ve onların yerli işbirlikçileri için daima “büyük balık” olmuştur.

 

Olaylar ve sonuçlar bize, büyük balığın Türkiye’de zokayı yuttuğunu gösteriyor.

 

TBMM’de yapılan yemin töreninden sonra HaberTürk gazetesinin attığı “Milletin Koalisyonu” başlıklı haberde, Türkler diğerleri ile beraber üçüncü sırada sıralandı. Yani kendi ülkesinde üçüncü sıraya inen ve diğer etnik ve dini azınlıklarla eşitlenen bir millet, haline geldi. Acaba Türkler bunun ne anlama geldiğini biliyormu? Biliyor ve kabulleniyorsa, bizim de diyecek bir sözümüz yok!

 

Son beş seçimin üçünde milletvekili adayı ve birinde de belediye başkanı adayı idim. Siyaset anlayışım gereği halkın içinde çok bulundum. Gördüm ki, ezici bir çoğunluk için “Türklük” bir şey ifade etmez hale gelmiş.

 

Unuttular! Osmanlı içinde “Türk” bir şey ifade etmiyordu. Bakmayın siz başka şeyler söyleyenlere; hem İslamiyet hem de Osmanlı için her cephede nedense hep “Türk” ölüyordu! Ülke etnik mikro ırkçıların eline geçmişti. Çoğunluk olan Türkler, her fırsatta azarlanıyor ve aşağılanıyordu. Dönemin hikaye, roman ve anılarında bunu görmek çok mümkün! İstiyorsanız gidip bir bakın.

 

Yine Türk adı taşıyan aynı gazete “Meclis’te Müslüman’ı, Süryani’si, Türk’ü, Ermeni’si, Kürt’ü, Roman’ı milleti temsil edecek. 95 yıldır böylesi görülmedi” diye haber yaptı. Ama ne çelişki ki; adsız bir millet tarifi yaparken kendisi utanmadan ve şerefsizce “Türk” adını, adına ek yaparak kullanıyor. Bu da Türk’e karşı yapılan gönül alıcı ufak takiyelerden biri. Tıpkı Hürriyet Gazetesi’nin logosunda “Türkiye Türklerindir” ibaresinin kullanılması gibi…

 

Bunun en büyük sebebi ise, ne yaptığını bilmez bir halde olan Türklerin zokayı yutmuş olmasıdır.

 

Evet, doğrudur. 95 yıldır Türkler hiç bu duruma düşmemişti. Hoş ne durumda olduklarının hala farkında değiller ya!

 

Türkleri bu duruma düşüren, Atatürk’ten sonra gelen bütün hükümetlerin aymazlıkları ile gaflet ve ihanetleridir.

 

Makam, mevki ve para hırsı; Türklerin gözünü kör etmiştir. Kaleler içten feth edilmiştir. Atatürk cumhuriyetinin kazanımlarının sonsuza kadar süreceğini zannedenler halen plajlarda keyif sürmekte ve rakı masalarında demlenmektedir.

 

Dış güçlerin kontrolündeki tüm cemaat ve tarikatlar, Türklerin pelteleşmesi için elinden geleni esirgememiş ve Türklük ruhu uydurma bir din anlayışı ile köreltilmiştir.

 

Bununla beraber, Türk’ün karşısındaki kuvvetler çok çalışmakta ve Türk’ün bileğini bükmek için binlerce insan can vermekten dahi kaçınmamaktadır.

 

Bir kısım Türk, halen asli cehverini korusada, çalışmaları ve gayretleri yetersizdir vede sonuç almaktan uzaktır.

 

Türk’ün karşındaki güçler ideallerini gerçekleştirmek için can, mal, para, aile gibi bütün dünya nimetlerini bir kenara koyabilmektedir. Türk’ün cılız ataklarla buna karşılık vermesi ancak kaçınılmaz sonu ertelemekten başka bir işe yaramaz.

 

Şimdi bunu okuyan bazı Türkler bana çok kızacak. Bunu biliyorum. Ancak bunlar bir gerçek. Bizi yıllar sonra okuyacak olanlar, birilerinin bu gerçekleri gördüğünü ve uyardığını anlayacak vede ona göre tedbir alacak.

 

Sonuç olarak; Türkler 77 yıldır (1938 – 2015) uyumuş yada uyutulmuştur. Afyon yutmuş bir hale gelmiş milletin zokayı yutması anlaşılır bir şeydir.

 

Gezdiğim yerlerde gördüğüm insanlar için, Türklük öncelikli bir husus değildir. Ne tarihte yaşanmış olanlar ne de gelecekte yaşanacaklar onları ilgilendirmemektedir. Cebi ile midesi arasındaki ilişkiden başka bir şey düşünmez hale gelmiş olan Türkler için, senaryosu dışarıda yazılan filmin sonu bellidir. Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler  bize bunları açık ve net olarak göstermektedir.

 

Türkleri, Anadolu’da yok olmaktan kurtarmak yine meselenin farkında olan Türklere düşmektedir. Eğer onlar nefislerini ve dünya nimetlerini bir kenara iterek ve her türlü sonu göz önüne alarak çalışırlarsa, Türk’ün makus talihi bir kez daha yenilecektir. Ey Oğuz soylular! Bozkurt bakışlılar! Hazırmısınız?

May 20

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLU OLSUN

19 Mayıs 1919, Milli Mücadele’nin fiilen başladığı tarihtir. Mustafa Kemal, l9 Mayıs l919’da Samsun’a çıkıp Milli Mücadele bayrağını açıp özgürlük ateşini yakmasaydı, milletçe tarih sahnesinden silinecek, egemenlik ve bağımsızlığımızı kaybedecektik. Bizi egemen ve bağımsız TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ne götüren zorlu ve meşakkatli yolun ilk adımının atıldığı günün 98. yıldönümünde   19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLUYOR, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZİ   

May 20

Aydınlar Ocakları Samsun’dan Seslendi

Ruhittin SÖNMEZ

Türkiye’de ilk Aydınlar Ocağı İstanbul’da kuruldu. Daha sonra İstanbul dışında da, ilk kurulan Aydınlar Ocağı’nın rehberliğinde, her biri bağımsız birer dernek olarak Aydınlar Ocakları faaliyete geçti. Kocaeli Aydınlar Ocağı 1985 yılında faaliyete başladı, İstanbul ve Ankara’dan sonra kurulan 3. Aydınlar Ocağı oldu. Şu anda ülke içinde 40 Aydınlar Ocağı var. Yurtdışında da Azerbaycan ve Kosova’da Aydınlar Ocakları faaliyette.

Bu Ocakların temsilcileri olarak yılda iki defa bir Ocağımızın ev sahipliğinde (şimdilerde benzerlerine çalıştay adı verilen) bizim Şûra adı verdiğimiz toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda ülke meselelerini inceleyen, gerçekten “aydın” vasfı taşıyan temsilciler tebliğler sunuyor, konular tartışılıyor ve bir sonuç bildirisi ile kamuoyu ile paylaşılıyor.

Şûralarda yörenin tarih, kültür ve sanatına dair bilgi edinmemizi sağlayan etkinlikler, şehrin gezilip görülmesi gereken yerlerinin görülmesi gibi programlara da katılıyoruz. Böylece3 gün boyunca Aydınlar Ocaklılar olarak birlikte oluyoruz.

Aydınlar Ocağı Dernekleri 45. Büyük Şûrası, 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Atatürk ve arkadaşlarının, 98 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’e giden yolun ilk adımını attıkları Samsun’da, Samsun Aydınlar Ocağımızın ev sahipliğinde yapıldı.

Samsun Aydınlar Ocağı Başkanı Doç. Dr. Taner Tunç ve Yönetimindeki arkadaşlarının mükemmel ev sahipliği ile gerçekleşen Şûra sonucunda yayımlanan “Sonuç Bildirisini” özetleyerek bilgilerinize sunmak istiyorum.

**************************************

AYDINLAR OCAKLARI 45. ŞÛRA SONUÇ BİLDİRİSİ

Yönetim sistemimizde önemli gelişmelere yol açması beklenen 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumunun ardından gerçekleştirilen Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şûrası’nda ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu iç ve dış meseleler görüşülmüş ve alınan kararlar aşağıda Yüce Milletimizin takdirlerine sunulmuştur.

 1. DEMOKRATİK HAYAT VE UYUM YASALARI: 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda “Parlamenter Sistem”dendünyada ilk defa Türkiye’de uygulanacak bir “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçilecektir. Toplumsal bir mutabakat sağlanabilmesi için, “uyum yasaları” iktidar – muhalefet işbirliği ile çıkarılmalıdır. “Uyum yasalarıçıkartılırken, yeni sistemin “kuvvetler ayrılığını”, “hukukun üstünlüğünü” ve “insan haklarını” güvence altına alacak düzenlemelerle inşa edilmesine çalışılmalıdır. “Uyum yasaları” kapsamında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacaktır. Bu bakımdan öncelikle “temsilde adaleti” öne alan, küçük partilerin de Meclis’te temsil edilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
 2. BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI:“FETÖ ile mücadele” kapsamında boşaltılan yargı kadrolarında “parti yargısı”oluşturacak düzenlemeler ve atamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Hâkimler Savcılar Kurulunun (HSK) yeniden oluşturulmasında, yargı mensuplarının ve bürokratların atamalarında ölçüt, sadece adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır.
 3. EKONOMİK DURUM:Türk ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu risklerin başında; cari açık, dış borç, düşük büyüme,işsizlik ve turizm gelirlerindeki gerileme sonucu doğan döviz pozisyonu açığı gelmektedir. İstikrarsızlığın bir göstergesi olan enflasyon, Nisan 2017’deki yüzde 1,31 artışla TÜFE’de yıllık 11,87’ye yükselmiş ve böylece Ekim 2008’den beri en yüksek seviyesine gelmiştir.

Dış borçların ödenmesi için üretime öncelik verilmesi, gelir yaratılması ve döviz açığının kapatılması gerekmektedir. Ekonomimizin sorunlarının çözüme ulaşması için, istihdam üzerindeki yüklerin düşürülmesi, yatırımların canlanması için ortam yaratılması, devletin iş yaratarak istihdama katkıda bulunması gerekmektedir.

Tarıma elverişli araziler korunmalı, tarımla uğraşan faal nüfusun tarım dışına çıkması önlenmeli ve tarıma yeterince destek ve teşvik verilmelidir.

 1. İŞSİZLİK ve KADIN İSTİHDAMI SORUNU:Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri, işsizlik ve kadın istihdamıdır. TÜİK verilerine göre, 2017 Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 13.3’e çıkmıştır. Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 24.5’a yükselmiştir. 3 milyon 985 bin işsiz sayısına, ”iş aramayıp çalışmaya hazır olan” işsiz sayısını da eklediğimizde, fiili işsizlik oranı yüzde 19.6, işsiz sayısı da 6 milyon 493 bin kişidir. Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranıçok düşüktür. Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 50’nin altında olduğu ülkeler arasında kalkınmış ülke pek yoktur. Bu oranı yükseltmeden kadınların siyasi hayatta temsil oranını yükseltmek pek mümkün olamaz.

Şura’da ayrıca “Eğitim, Kadına Şiddet, Uyuşturucu Bağımlılığı ve Ticareti, Türkçenin Korunması, (ABD-AB ile İlişkiler, Rusya ve İran’la İlişkiler – Suriye ve Irak Meselesi- Suriye’den Gelen Göçmenlerin Durumu, Irak ve Suriye Türkmenlerinin Durumu, KKTC ve Ege Adaları, Türk Dünyasının Sorunları alt başlıkları ile) Dış Politika” gibi diğer temel meselelerimiz tartışıldı ve sonuç bildirisinde yer aldı.

Bunları da yeri geldikçe paylaşmaya çalışacağız.

May 17

Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şûrası Sonuç Bildirisi

Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şûrası, 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Atatürk ve arkadaşlarının, 98 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’e giden yolun ilk adımını attıkları Samsun’da, Samsun Aydınlar Ocağımızın ev sahipliğinde yapılmıştır.

19 Mayıs 1919, Milli Mücadele’nin fiilen başladığı tarihtir. Bu tarih; “Çanakkale Zaferinin devamı, Kurtuluş Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü”dür. Türk milliyetçiliği düşüncesini temel ilke kabul eden Aydınlar Ocakları olarak, Yüce Atatürk’ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, çeşitli kumpas ve tuzaklara rağmen,  sonsuza kadar bağımsız, egemen, birlik ve bütünlük içinde yaşatma azim ve kararlılığı içindeyiz. Bugün de, güvenlik güçlerimizin bölücü terör örgütüne karşı binlerce şehit ve gazi vererek yıllardır yürüttükleri kahramanca mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Son günlerde Atatürk’ün şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ni yıpratmak amacıyla sürdürülen haince ve alçakça saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Yönetim sistemimizde önemli gelişmelere yol açması beklenen 16 Nisan Anayasa Referandumunun ardından gerçekleştirilen Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şûrası’nda ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu iç ve dış meseleler görüşülmüş ve alınan kararlar aşağıda Yüce Milletimizin takdirlerine sunulmuştur.

 1. DEMOKRATİK HAYAT VE UYUM YASALARI: 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda “Parlamenter Sistem”den dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanacak bir “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçilecektir. Toplumsal bir mutabakat sağlanabilmesi için, “uyum yasaları” iktidar – muhalefet işbirliği ile çıkarılmalıdır. “Uyum yasaları çıkartılırken, yeni sistemin “kuvvetler ayrılığını”, “hukukun üstünlüğünü” ve “insan haklarını” güvence altına alacak düzenlemelerle inşa edilmesine çalışılmalıdır. “Uyum yasaları” kapsamında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacaktır. Bu bakımdan öncelikle “temsilde adaleti” öne alan, küçük partilerin de Meclis’te temsil edilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
 2. BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI: “FETÖ ile mücadele” kapsamında boşaltılan yargı kadrolarında “parti yargısı” oluşturacak düzenlemeler ve atamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Hâkimler Savcılar Kurulunun (HSK) yeniden oluşturulmasında, yargı mensuplarının ve bürokratların atamalarında ölçüt, sadece adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır.
 3. EKONOMİK DURUM: Türk ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu risklerin başında; cari açık, dış borç, düşük büyüme, işsizlik ve turizm gelirlerindeki gerileme sonucu doğan döviz pozisyonu açığı gelmektedir. İstikrarsızlığın bir göstergesi olan enflasyon, Nisan 2017’deki yüzde 1,31 artışla TÜFE’de yıllık 11,87’ye yükselmiş ve böylece Ekim 2008’den beri en yüksek seviyesine gelmiştir. Dış borçların ödenmesi için öncelikle gelir yaratılması ve döviz açığının kapatılması gerekmektedir. Ekonomimizin sorunlarının çözüme ulaşması için, istihdam üzerindeki yüklerin düşürülmesi, yatırımların canlanması için ortam yaratılması, devletin doğrudan değil de iş yaratarak istihdama katkıda bulunması gerekmektedir.

Tarıma elverişli araziler korunmalı, tarımla uğraşan faal nüfusun tarım dışına çıkması önlenmeli ve tarıma yeterince destek ve teşvik verilmelidir.

 1. İŞSİZLİK ve KADIN İSTİHDAMI SORUNU: Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri, işsizlik ve kadın istihdamıdır. TÜİK verilerine göre, 2017 Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 13.3’e çıkmıştır. Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 24.5’a yükselmiştir. 3 milyon 985 bin işsiz sayısına, ”iş aramayıp çalışmaya hazır olan” işsiz sayısını da eklediğimizde, fiili işsizlik oranı yüzde 19.6, işsiz sayısı da 6 milyon 493 bin kişidir. Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı çok düşüktür. Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 50’nin altında olduğu ülkeler arasında kalkınmış ülke pek yoktur. Bu oranı yükseltmeden kadınların siyasi hayatta temsil oranını yükseltmek pek mümkün olamaz.

Çalışma hayatında cinayet halini alan iş kazalarını önleyici tedbirler alınmalı, iş güvenliğine büyük önem verilmelidir. Çalışanların sendikal hakları kesinlikle korunmalıdır. Kıdem tazminatı sorunu hakkaniyet çerçevesinde çözümlenmelidir. Ayrıca eğitimsiz kadınlarımızın meslek edinme kursları vasıtasıyla eğitilerek işgücüne katılması sağlanmalıdır. Çalışan annelerin çocuklarının kreş, servis veya bakıcı ücreti gibi ihtiyaçları karşılanmalıdır.

 1. KADINA ŞİDDET: Kadına şiddet hareketleri artarak devam etmektedir. Bunu ortadan kaldıracak önlemler bir an önce alınmalı, yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu vesile ile üzerimizde büyük emekleri bulunan başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz.
 2. EĞİTİMİN DURUMU: Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri de, eğitimdir. Öğrencilerimiz girdikleri bütün ulusal ve uluslararası sınavlarda başarısız olmaktadırlar. Eğitimin amacı, çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata ve bilgi toplumuna hazırlamaktır. Bunun için Milli Eğitim politikası, mutlaka siyaset üstü tutulmalı ve sık sık değiştirilmemelidir. Eğitim sistemimiz, “sınav odaklı” olmaktan çıkarılıp, öğrenci merkezli hale getirilmelidir. Sistem, yeniden milli hedefler doğrultusunda, bilim ve teknolojideki çağdaş gelişmeleri yakından takip edecek bir biçimde yapılandırılmalıdır. Bunun için Talim ve Terbiye Kurulu yeniden eski işlevine kavuşturulmalıdır. Yüksek teknolojili üretim teşvik edilmeli, bu teknolojiyi üretip geliştirilecek insan gücü planlaması yapılmalıdır. Eğitimi yaygınlaştırmak kadar, topluma öncülük edebilecek üstün nitelikli insan sayımız hızla artırılmalıdır.

Yeteri kadar okul, yurt ve sosyal tesis yapılmalı, ihtiyaç sahibi öğrenciler pansiyonlu okullarda veya devletin yurtlarında barındırılmalı, burs ihtiyaçları karşılanmalıdır. Böylece çocuklarımızın denetimsiz oluşumlar tarafından istismarı önlenmelidir.

 1. UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI: Son yıllarda uyuşturucu ve madde bağımlılığı ortaokul sıralarına kadar inmiştir. Bu konuda polisiye tedbirler dışında eğitim, tıbbi tedavi ve psikolojik destek gibi önlemler alınmıştır.
 2. TÜRKÇE’NİN KORUNMASI: Milli dil, milli kimliği kazandıran ve milli birliği sağlayan en önemli unsurdur. Bunun için resmi dil tekdir, tek olmalıdır. Bu gerçeği gören ilk u devlet adamı olan Karamanoğlu Mehmet Bey, bundan 740 yıl önce, 13 Mayıs 1277 tarihinde bir ferman yayınlayarak, o tarihten sonra bütün resmi ve özel mekanlarda Türkçe’den başka dilin kullanılmasını yasaklamıştır. 13 Mayıs tarihi, 1960 yılından bu yana Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle milletimizin Türk Dil Bayramı’nı dilimize sahip çıkma şuurumuzun güçlenmesine katkıda bulunması dileğiyle kutluyoruz. Dillerinin korunması konusunda hassas olan Fransızlar ve Macarlar gibi, dilimizi koruma altına alacak bir yasa çıkarılmalıdır.
 3. DIŞ POLİTİKA SORUNLARI: Özellikle dış politikada yoğun sorunlar ve yanlışlar yaşadığımız bu dönemde, milli gurur ve haysiyetimizi koruyarak dengeli bir dış politika sürdürülmeli ve özellikle komşularımızla iyi ilişkiler kurulması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Bunun yanında iki süper güç olan ABD ve Rusya ile ilişkilerin ölçülü ve dengeli bir şekilde sürdürülmesine özen gösterilmelidir. Ülkemizin gündemindeki önemli dış politika sorunları ile ilgili görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir:
 4. a) TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ: ABD’nin; 30 yıldır PKK’ya, son altı yıldır da Peşmerge, PYD, YPG gibi Türkiye’ye düşman bölücü terör örgütlerine verdiği destek, Irak’ta Başika’da ve diğer bölgelerde mevcut Türk birliklerine karşı hasmane tutumu, Munbiç ve Suriye’nin diğer bölgelerinde ağır silahlarla desteklediği Kürt işgalcileri ile Amerikan bayraklı gövde gösterileri, Suriye’nin kuzeyinde Rojova koridorunun oluşturulmasına destek vermesi, Kıbrıs’ta Rum Yönetimi ile işbirliği yaparak Kıbrıs’ın güneyindeki petro-gaz yataklarının Amerikan şirketlerine peşkeş çekilmesini sağlaması gibi davranışların, stratejik ortaklıkla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye-ABD ilişkileri, İncirlik hava üssü dahil, yeniden gözden geçirilmeli ve Türkiye’nin menfaatlerine göre düzenlenmelidir.
 5. b) RUSYA VE İRAN’LA İLİŞKİLER: Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının % 80’i Rusya ve İran’dan temin edilmektedir. Bu ülkelere enerji bağımlılığımız bulunmaktadır. Tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarımız bulunan bu iki ülke ile iyi komşuluk ilişkileri içinde bulunmak bütün tarafların menfaatinedir.
 6. c) AB İLE İLİŞKİLER: Son dönemde Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen bazı AB ülkeleri nedeniyle AB ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. AB ile ortaya çıkan sorunlar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilemektedir. Son olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, parlamenter sistem dışı arayışlarımız nedeniyle, 2004’te sona erdirdiği denetim sürecini, 2017’de yeniden başlatmıştır. Bunlara kızıp sertleşerek yanlış adımlar atılmamalı, AB yolundaki yarım asrı aşan tarihi süreci dışlayarak yeni arayışlar içine girilmemelidir.
 7. d) SURİYE GÖÇMENLERİNİN DURUMU: Suriye savaşı sırasında Türkiye’ye gelen göçmenlerin sayısı, dört milyon civarındadır. Suriyeli göçmenlerin vatandaşlığa kabulü, ülkenin demografik yapısını bozacağı gibi, ileride büyük sorunlara da yol açacaktır. Yapılması gereken Suriye savaşının en kısa zamanda barışla çözüme ulaştırılıp, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Bu arada Suriyeli göçmenlerin eğitimi ve topluma uyumu konusundaki çalışmalara önem verilmelidir. Ayrıca sınırlarımızın dışında, Suriye’nin kuzeyinde göçmenlerin barınacağı “güvenli bölge oluşturulması” tezinde ısrar edilmelidir.
 8. e) IRAK TÜRKMENLERİNİN DURUMU: Ezelden beri Türk olan ve Irak Anayasasına göre, Irak Merkezi Hükümetine bağlı olması gereken Kerkük’te bütün kurum ve kuruluşların binalarına Kürt bayrağı asılmış, asmayan kurumlar hakkında Valilik tarafından adli işlem yapılması kararı alınmıştır. Bu durum, ABD ve Irak Merkezi Hükümetince görmezden gelinmekte, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimine peşkeş çekilmektedir. Yeri ve yurdu kalmayan Telaferli perişan durumdadır. Irak’taki Türkmen varlığının bekası, Türkiye’nin, anavatanımızın bekası ile yakından ilişkilidir. Bunun için Türkiye’deki siyasilerin, milli siyaseti iç siyaset ile karıştırmayarak, Türk varlığını ve Türkiye’yi ilgilendiren bu hayati konuya sahip çıkmaları gerekmektedir.
 9. f) KKTC VE EGE ADALARI: Kıbrıs’ta KKTC’yi dışlayarak Enosis kararları almaktan çekinmeyen, dengeleri değiştirmek isteyen Rum kesiminin ve Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları yok saymaları kabul edilemez. KKTC, siyasi ve kültürel bir varlık olarak korunmalı, egemenlik haklarına saygı gösterilmeli, Türkiye’nin anlaşmalardan doğan haklarından kesinlikle vazgeçilmemelidir. Ege’deki 18 Türk adasında halen devam eden Yunan işgaline derhal son verilmelidir.
 10. g) TÜRK DÜNYASININ SORUNLARI: Çinlilerin Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine uyguladıkları baskı ve eritme politikasına karşı hükümetimiz, ciddi girişimlerde bulunmalıdır. Bu politikalara direndiği için Türkiye’ye sığınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz kesinlikle Çin’e iade edilmemelidir. Ayrıca Azerbaycan toprağı olan Karabağ’daki Ermeni işgaline karşı egemenlik mücadelesi veren kardeş Azerbaycan’ın yanında yer alınmalıdır. Ahıska Türkleri ve Kırım Türklerinin sorunları ile de yakından ilgilenilmelidir. Son zamanda ihmal edilen Türk Dünyası ve kardeş Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler çok yönlü olarak arttırılmalıdır.

Aydınlar Ocakları olarak, Türk Kurtuluş Savaşı‘nın temellerinin atıldığı Samsun ilimizde gerçekleştirdiğimiz 45. Büyük Şûramızda alınan bu kararların, milletimizin geleceği ve bekası konusunda olumlu katkılar sağlamasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki hafta kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, ülkemize barış, huzur ve refah dolu günlerin müjdecisi olması dileklerimizle kutluyoruz. Bu aziz vatanı ve Cumhuriyet’i bizlere armağan eden tarihimizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Yakın bir zamanda kavuşacağımız mübarek Ramazan ayının da ülkemize barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi,  Adana Aydınlar Ocağı,  Adıyaman Mimar Sinan Aydınlar Ocağı, Anadolu Aydınlar Ocağı,  Avrupa Aydınlar Ocağı, Balıkesir Aydınlar Ocağı, Başkent Aydınlar Ocağı,  Çanakkale Aydınlar Ocağı, Çorum Aydınlar Ocağı, Harput Aydınlar Ocağı,  Iğdır Aydınlar Ocağı, Isparta Aydınlar Ocağı, İnegöl Aydınlar Ocağı, İzmir Dokuz Eylül Aydınlar Ocağı,  Kocaeli Aydınlar Ocağı, Malatya Aydınlar Ocağı, Manisa Aydınlar Ocağı, Ondokuz Eylül Aydınlar Ocağı,  Ordu Aydınlar Ocağı, Sakarya Aydınlar Ocağı,   Samsun Aydınlar Ocağı, Sinop Aydınlar Ocağı,  Sivas Aydınlar Ocağı, Tekirdağ Aydınlar Ocağı,   Trabzon Aydınlar Ocağı

 

 

May 17

Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şûrası 12-14 Mayıs 2017 Tarihlerinde Samsun’da Yapılıyor

Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şûrası 12-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Samsun Aydınlar Ocağı’nın ev sahipliğinde Samsun’da yapılıyor.Samsun Atakum ilçesinde Grant Deluxeamisos Oteli’nde gerçekleştirilecek 45. Büyük Şûraya Aydınlar Ocakları Genel Merkezi ile yurt çapında faaliyet gösteren bütün Aydınlar Ocakları başkan ve üyeleri katılacaklardır.

Şûrada ülkemizin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış sorunlar görüşülecek ve bunlarla ilgili çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Şûranın ilk günü(12.05.2017 Cuma) saat 16.30-17.30 arasında Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ (Türk Devlet Sisteminde Kadının Yeri) konulu bir konferans verecektir.

Açılışta Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa ERKAL genel bir değerlendirme konuşması yaparak sorunlarla ilgili teşkilatımızın görüşlerini ve bakış açısını açıklayacaktır. Ortaya konulan görüş ve öneriler bir Sonuç Bildirisi halinde özetlenerek kamuoyunun dikkatine sunulacaktır.

Katılımcılar, Şûra oturumları dışındaki zamanda Samsun Aydınlar Ocağı’nın yaptığı programa göre sosyal etkinliklerine ve çevre gezilerine katılacaklardır.

 

AYDINLAR OCAKLARI 45. BÜYÜK ŞÛRA PROGRAMI

 

12 MAYIS 2017 CUMA

 

10.00-11.30 Kayıt ve Otele Yerleşme

11.30-12.30 Öğle Yemeği

12.30-13.30 Cuma Namazı

15.00 AÇILIŞ

         Saygı Duruşu

         İstiklal Marşı

         Açılış Konuşmaları

         

16.00-16.30: Çay Kahve Arası

16.30-17.30: Prof.Dr.Serpil SÜRMELİ’nin Konuşması (Türk Devlet Sisteminde Kadının Yeri)

18.00-19.00: Akşam Yemeği

19.30: Türk Sanat Müziği Konseri

 

13 MAYIS 2017 CUMARTESİ

 

07.00-09.00 Kahvaltı

09.00-10.30 Sunumlar (1.Oturum)

10.30–10.45 Çay – Kahve Arası

10.45-12.15  Sunumlar (2.Oturum)

12.15-13.15 Öğle Yemeği

13.15-13.45 Serbest Zaman

14.00-18.00 Şehir Gezisi- Bandırma Vapuru-Teleferik-Amisos Tepesi

18.00-18.30 Otele Varış

18.30-19.45  Ney ve Şiir Dinletisi Eşliğinde Akşam Yemeği

20.00- 21.30 Başkanlar Toplantısı( Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması)

 

14 MAYIS 2017 PAZAR (Anneler Günü)

 

07.00-09.00  Kahvaltı

09.00-11.00  45.Şura Sonuç Bildirisinin Okunması ve Basın Toplantısı

11.00-11.30  Otelden Ayrılış ve Eşyaların Emanete Bırakılması

11.30-12.30  Bafra Kuş Cenneti Gezisi (19 Mayıs ilçesinden geziye başlanacak Karşıyaka’da köy pazarı gezilecek organik sahlep içilecek)

12.30-13.30  Bafra’da Öğlen Yemeği (Bafra Pidesi)

May 17

Ermeni Meselemizi Anlamadık…

Özcan PEHLİVANOĞLU

“Bugün 24 Nisan, Ermeni Meselesi ile ilgili bazı şeyleri yeniden hatırlamanın zorunlu olduğuna inanıyorum”

Türklerin memleketi Türkiye’de ve diğer Türk yurtlarında, Türk Milletinin karşı karşıya olduğu önemli meseleleri vardır. Bunlar hem sayıca çok hem de büyük yoğunluklarda olduğu için başımızı kaldırıp nefes almamız pek mümkün değildir. Zaten öyle olması da istenilmektedir…

Bu önemli meseleler, Atatürk’ün 1919’da dediklerinden anladığımız üzere; zamanın kapitalist, emperyalistleri ile günümüz küreselcilerinin, isteği ve ısrarı üzerine, devamlı olarak önümüze getirilmektedir. Bunlardan biri de; Ermenilerle yaratılmış olan sorundur.

Ancak bu meselelerin, Türk Milletine karşı bir koz olarak kullanılmasının en önemli sebebi, Türk topraklarına el konulmak istenmesidir. Bu nedenle, sorunlar önümüze, Kürt, Ermeni, Süryani, Rum vs. gibi adlandırılan meselelerle getirilmektedir.

Küresel güçlerin arkasındaki Haçlı zihniyetinin, Türklere karşı hristiyan ve müslüman olsa da etnik azınlıkları kullanma arzusu, yüzyıllardır hep ete kemiğe bürünmüştür.

Ermeniler, Türklerin zaafiyete dönüşmüş olan güven duygusu hakkında, şu kanaate sahiptirler: “Türklerin güven ve iyiniyetini bir kez bile kazanacak olursan, onlar sana tüm varlığıyla bağlanır. Çünkü onlarda değer verme gücü vardır.”

Aslında bu güzel değer; günümüzdeki gelişmelere de bakacak olursak, Türk Milleti aleyhine ağır sonuçlar doğurmaya devam etmektedir.

Türk yurdunda yaşayan Ermeniler, ülkeye bağlılıklarını yaptıkları işlerle gösterip ve kendilerine verilen işleri başarı ile bitirince, Osmanlı – Türk Devleti bu sadık vatandaşlarını sevmiş ve onları diğer tebasından daha çok kayırmıştır. Ermenilerde bu güveni Türklerin aleyhine kullanmıştır.

Tarihte yaşanmış bir çok olay, bir Türk devleti olan Osmanlı’nın ve hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin; meselenin önemini kavrayamadığını bize gösteriyor. Böyle olunca, sıradan vatandaşında meseleyi anlaması ve tedbir alması imkansızlaşmış oluyor.

Rahmetli büyükelçi Gündüz Aktan “Açık Kriptolar” adlı kitabında, 1973 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde, Asala Ermeni Terör Örgütü’nün eylemleri başlayıncaya ve bu olayda, Dışişleri Bakanlığından oda arkadaşı Bahadır Demir şehit oluncaya kadar, Mülkiye mezunu olmasına ve on yıllık bakanlık tecrübesine rağmen, Ermeni meselesinden haberdar olmadığını ifade eder. Keza bu konuda çalışan Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’da “Bu tarihe değin, Türkiye’nin Ermeni Sorunu’na ilişkin ne kapsamlı bir bilgisi, ne de buna bağlı bir çalışması vardır.” demektedir. Bu durum aslında, Türk tarafının içinde bulunduğu durumun bir özetidir!..

Türkiye’de bugün, bütün rahatsızlıklara rağmen nispi bir huzur ve güven ortamı varsa, bu yakın geçmişte taraflara bedeli acı ile ödetilmiş tehcir ve göçler nedeni iledir.

Açık konuşalım; bugün pkk terörünün arkasında bile Ermeniliğini korumuş ve kendini gizlemişlerin yoğun bir desteği vardır. Suriye ve Irak’ta yaşayan Ermenilerin, pkk saflarında Türkiye’ye ve Türk Milletine karşı adına “terör” dediğimiz bir intikam savaşı yürüttüğü aşikardır. Buna Rusların desteği ve ABD, İngiltere, AB’nin suskunluğu ile gerçekleşen Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin işgali ve Hocalı Soykırımı’nı da ekleyebiliriz.

Gelişmelere Türk Milleti açısından bakarsak, Osmanlı – Türk Devleti; ülkesine ihanet eden ve küresel güçlerce kullanılan Ermenileri tehcir etmede, vatandaşlarının can, mal ve namus güvenliği ile devletinin bekasını korumak açısından son derece haklıdır. Bir devlet niçin böyle bir tedbir aldı diye suçlanamaz… Anlaşılan o durki; Ermenilerin ve destekçilerinin yaptıklarından sonra elde kalan tek çare, “tehcir” olmuştur.

Ama bugün bu tehcir kararı ve tehcir sırasında meydana gelen olaylar, küresel güçler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından gündeme oturtulup bir “soykırım yalanı” anlatılırken, nedense Ermeni vatandaşların ihanetinden ve Türk Milletinin başına gelenlerden zerrece bahsedilmemektedir.

2015’te, 100. yılı gelen “Ermeni Tehciri” diğer tarihsel olaylar bilinmeden ve anlaşılmadan tek başına değerlendirilemez. 1915 yılından önce “93 Harbi” denilen Osmanlı – Rus Savaşı’nda Müslüman Türklerin başına gelenler, Girit’teki katliamlar, 1912 Balkan Savaşı’nın Türk soykırımı ve sürgün niteliğindeki göçleri ve de diğerleri hep bir bütünün parçalarıdır.

Günümüze de yansıyan “Ermeni Meselesi” 1915’ten önce, 1878 Berlin Kongresi’nde de vardır. Buradan da anlıyoruz ki; bu sorun Osmanlı – Türk İmparatorluğu içindeki diğer ayrılıkçı eylemlerle, aynı özelliği taşıyan ve her aşamada çeşitli kimliklere bürünen dönemsel olaylar bütününün bir parçasıdır. Hatırlayalım ki; 1915 Ermeni Tehciri’nden sonra, İngiliz ve ABD desteğiyle başlayan Yunan İşgali ile Rum tebanın ihaneti ve “Mübadele” ile sonuçlanan bir süreç daha vardır. Mübadele de en az tehcir kadar taraflara acı ve gözyaşı getirmiştir. Ama her nedense daha iş bir “Rum Meselesi” noktasına getirilememiştir. Her halde onunda Türk devletine ve Türk Milletine karşı bir kullanım zamanı vardır!

Türk Milletinin, pek fazla haberdar olmadığı ve halen yeterince önemsemediği bu “Ermeni Meselemiz”; daha 19. yüzyılda ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin gündemindedir. Ermeni Meselemiz, batının gündemine girdiği dönemde, günümüz Ortadoğu’suna ve kısmende Güney Kafkasya’ya resmen egemen olan Osmanlı – Türk İmparatorluğu topraklarında, bir pazar aranmasının ön yatırımı olarak nitelenmelidir. Halen Türkiye Cumhuriyeti toprakları, bu ülkeler için değişik nedenlerle çok değerlidir ve öyleyse “Ermeni Sorunu” sürdürülmelidir… Yapılanda bundan ibarettir.

Günümüzde “Ermeni Meselemiz”; uluslararası kamuoyu ile siyasal hesaplar güden ABD ve AB’li odaklarca, Türkiye’yi aşağılamak ve milli gururumuzu rencide etmek üzere kullanılmaktadır.

Bunun için değişik ülkelerin meclislerinde “sözde Ermeni soykırımını tanıyan yasa”lar kabul edilmekte ve bunları inkar edenleri hapis etmek gibi hukuki komiklikler icat edilmektedir.

Bizim Türk Milleti olarak bilmemiz icap eden şey şudur: Ermeni Meselemiz, pkk terörü ve bölücülükten, Kıbrıs Sorunundan, Türk – Yunan tartışmalarından, Lazca ve Çerkezce eğitimden, Süryanilerin şikayetleri ile bunlara benzer şeylerden ayrı düşünülemez. Ve bu konular sadece müsvedde aydınların insafına bırakılamaz. Türk Milletinin her bir ferdi bunları bilmeli ve anlamalıdır. Çünkü Türkiye’de yürütülen ve kara propaganda ile desteklenen zihin ve algı operasyonlarının, bu meselelerle derin ilişkileri vardır. Türk Milleti; 1915 – 2015 denilerek bir yüzyıl kavşağında, önüne getirilecek yapay bir sıkıntıya, şimdiden hazırlanmalı ve tedbir almalıdır.

May 17

Gençliğe Kurulan Uyuşturucu ve Bağımlılık Tuzağı

Dr. Şahin CEYLANLI

       Gençlik, zararlı ve bağımlılık yaratan madde ve araçların saldırısı altındadır. Müstehcen yayınların yanı sıra; sigara , alkol ve bunlara benzer maddelere bağımlılık artmakta ve bunlara başlama yaşı da oldukça düşmektedir. Eroin bağımlılığı ve arkasından uyku verici ve sakinleştirici ilaçlara düşkünlüğün geldiği görülmektedir. Bu ve buna benzer maddelerin gençlik kesiminde ve diğer kesimlerde kullanılmasını mazur görmemeliyiz. Bunları, yorgunluk giderici, gerginliği azaltıcı, arkadaşlık ve beraberlik işareti olarak görmek son derece yanlıştır. Çoğu kere bunlar kendini kabul ettirebilme aşamasında da kullanılmaktadır. Gençler  genellikle merak ettikleri için uyuşturucu kullanmaya başlamaktadırlar. Bu sebeple, uyuşturucuya karşı özendirici davranışlardan kaçınmak gerekmektedir. Ayrıca, arkadaş ve çevre baskısı ile de gençler uyuşturucu kullanımına yönelebilmekte ve yapılan telkin ve ısrarlara çoğunlukla arkadaş gurubu dışında kalabilirim korkusuyla uyulmaktadır.

Uyuşturucu madde kullanımının birey üzerinde yapmış olduğu tahribata bakacak olursak; gece uykusu bozuluyor, unutkanlıklar başlıyor, sinirlilik ve tahammülsüzlükler baş gösteriyor, gözlerde kızarıklıklar oluşuyor ve böylece uyuşturucu kullanımı yaşama kalitesini düşürerek onları adeta yaşayan bir ölü haline getiriyor.

Çocuklarına yeteri kadar zaman ayırıp gerekli ilgiyi, sevgiyi ve şefkati göstermeyen ana ve babalar  suçludur. Bu konuda aile içi eğitim ön plana çıkıyor. Anne ve babaların çoğu uyuşturucu maddeler hakkında bilgi sahibi bile değildir. Bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

Alınacak kanuni ve sosyal tedbirler ile bu tür maddelere ilgi azaltılabilir. Bunların başında gençliği spor yapmaya yönlendirmek gelmelidir. Muhtevasında uyuşturucu madde bulunan ilaçların insan bünyesine göre verilmek suretiyle bağımlılık azaltılabilir. Alkol ve uyuşturucu telkini yapan her türlü film, dizi ve reklamlar yasaklanmalı veya ihtisas sahibi kişilerce denetlenmelidir. Ayrıca ana ve babalar, çocukları ile kuvvetli sevgi bağı kurmaları, onlara doğru ve yanlışı öğretmeleri, çocuklarını dinleyerek onların sorunlarına yardımcı olmaları, onların uygun bir aile ortamında yetişmelerini sağlamaları gerekmektedir.  Ancak bu şekilde sağlıklı nesiller yetişririlebilir.

 

May 17

Müziğin Gücü

Ruhittin SÖNMEZ

En az üç şarkıyı usulünce söyleyebilir misiniz? Veya bir müzik aletini çalabilen bir kişi misiniz?

Hiç değilse kaliteli bir müzik eserini hissederek, duygusal iletişim kurarak dinleyebilenlerden misiniz?

O halde şanslısınız.

Bu özellikleri taşımayan insanlardan çok farklısınız.

Ritim ve melodinin etkilemediği canlı yok. Hele müzik kulağı ve bilgisi gelişmiş musikişinasların iyi bir müzik eserinden aldığı deruni hazzı görüp de fark etmemek mümkün değildir.

“Beste havaya düğüm atmak gibidir” derdi Merhum Hocam Kemal Batanay. O düğümler hayatımızı zindana çeviren, bizi boğacak gibi olan sıkıntıların düğümlerini çözen panzehirlerdir.

Şarkılar bizi söyler. Kültürümüzü, dünya görüşümüzü, hayata bakışımızı nesilden nesile aktarırlar.

Şarkılar, en sevdiklerimize açamadığımız duyguların tercümesini yaparlar. Yalnız başımıza mırıldandığımız bir şarkı içimizin bilmediğiniz bir tarafını gösteren bir ayna olur adeta.

***************************************

TÜRK MÜZİĞİNİN HAYATIMDAKİ YERİ

Ben şarkıların özelliklerini lise çağımda fark ettim. Ailemde hiç müzikle ilgilenen yoktu. Üniversite öğrencisi olduğumda bir Musiki Derneğinin çalışmalarına katılma kararı verdim.

Öğrenci olaylarının önce “anarşi”, sonra “terör” diye adlandırılan aşamaya geldiği kara günlerdi. Can güvenliği riski yaşadığımız, eğitimin sık sık kesintiye uğradığı sıkıntılı bir öğrencilik dönemiydi.

Müzik çalışmaları bu atmosferi dışarıda bıraktığımız, temiz hava soluyabildiğimiz bir vaha gibiydi.

Kubbealtı Musiki Cemiyetindeki hocalarımdan Tamburi Kemal Batanay Türk Müziğinin klasik tavır bestekârlarının son temsilcilerindendi. 82 yaşında bizlere bir şeyler öğretebilmek için iki dolmuş, bir vapur yolculuğuyla derse gelirdi.

Yusuf Ömürlü Üsküdar Musiki Cemiyetinde yetişmişti. Çok güzel sesi ve tavrı vardı. 40 yaş civarında kısmi felç geçirdi. Hayata müzik ile tutundu. Musiki sevdası olmasa kahrından ölebilirdi. Biraz toparlanınca koro yönetimine ve nota neşriyatına devam etti. Kızı Elif Ömürlü Uyar klasik tavrı devam ettiren iyi bir solist olarak yetişti.

Bu koroda ilk gördüğümde dikkatimi çeken tıbbiyeli kız ile başlayan arkadaşlığımız birkaç yıl sonra evlilikle sonuçlandı. Şükürler olsun ki, ortak müzik zevkimizin beslediği, şarkılar kadar güzel bir hayatı birlikte besteledik, birlikte icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir yandan Kubbealtı Cemiyetine devam ederken, bir yandan da Üniversite Korosu’na katıldık. İstanbul Üniversitesi Korosu köklü bir koro idi. Dr. Nevzat Atlığ’dan sonra şefliği devralan Süheyla Atmışdört ve yardımcısı Ender Ergün çok sayıda sanatçı yetiştirdi.

O yıllarda Dr. Nevzat Atlığ ilk Devlet Korosu’nu kurmaya başlamıştı. Koronun yarısını teşkil eden, bize nazaran eskileri olan arkadaşlarımız Devlet Korosu sınavlarında başarılı olarak sanatçılığa adım attılar. Nevzat Atlığ’dan sonra Devlet Korosu şefi olan Ender Ergün ve Fatih Salgar ile Münip Utandı, Adnan Mungan, Mithat Özyılmazel gibi çok sayıda sanatçı Üniversite Korosundan yetişmişti.

Dört yıldan fazla süren bu musiki çalışmalarım bana müzik aşkını ve zevkini aşıladı. Profesyonel müzisyen olmayı hiç hedeflemedim. İyi eserleri dinlemek ve bir kısmını söyleyebilmek benim için yeterliydi.

İş hayatına başladıktan sonra uzun yıllar müzik çalışmalarından uzak kaldım.

Ta ki emekliliğime yakın bir tarihte, 2005 yılında, TÜPRAŞ Türk Müziği Korosu kurulunca, yıllar sonra yeniden koro çalışmalarına başladım. TÜPRAŞ sonrası ikinci iş hayatımı devam ettirirken koro çalışmalarını aksatmamaya gayret ediyorum.

2006 yılında TÜPRAŞ’ın Koç Holding bünyesine katılmasından sonra da koro çalışmalarımız devam etti. Koç Holding’in sanata olan saygısını zaten biliyorsunuz. Bu kapsamda çalışanlarının ve emekli personelinin Türk Müziği alanındaki çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

TÜPRAŞ İzmit Korosunun ilk senesinde ses sanatçısı ve İÜ Devlet Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti Şefi Gürsel Koçak’ın şefliğinde yapılan çalışmalarımız, ikinci seneden beri Coşkun Açıkgöz ile devam etmekte. Coşkun Açıkgöz’ün mazereti sebebiyle arada bir sene de Türkiye’nin en iyi kadın solistlerinden Çiğdem Yarkın şefimiz oldu.

Türk Sanat Müziği dalında TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Korosu, Kırıkkale Rafinerisi Korosu ve İstanbul’da Aygaz-Opet Korosu Coşkun Açıkgöz yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Coşkun Açıkgöz çok özel bir şef, özel bir insan. O’nun hakkında Salı günü yayımlanacak yazımda bilgi vermeye çalışacağım.

***************************************

KONSERE DAVET

Şef Coşkun Açıkgöz yönetimindeki TÜPRAŞ İzmit Türk Müziği Korosu 16 Mayıs Salı, saat 20’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Fasl-ı Bahar” isimli bir konser verecek.

Türk Müziğini seven herkesin davetli olduğu konserimizde Kocaelili hemşerilerimizle birlikte olmaktan mutlu olacağız.

May 04

3 Mayıs Türkçüler Günümüz Kutlu Olsun

3 Mayıs 1944, Türk milliyetçilerinin, büyük Türkçü Nihal Atsız’ın önderliğinde, Türk milletinin kaderinde ve geleceğinde Türklerin ve kendini Türk hissedenlerin söz sahibi olması gerektiğini haykırdıkları gündür. Bu olaydan sonra Nihal Atsız ve onunla görüşen ve yazışan bütün Türk milliyetçileri toplanarak Tabutluk adı verilen hücrelere ve hapishanelere atılmışlar, çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır. Yapılan duruşmalar sonucunda Türk milliyetçilerinin fikir ve ideallerinde haklı oldukları mahkeme kararıyla tescil edilmiş ve hepsi beraat etmişlerdir. 73. Yılında başta büyük Türkçü Nihal Atsız olmak üzere, bugün tamamı ebediyete göçmüş olan 3 Mayıs Kahramanlarının ruhu şad, mekanları cennet olsun. 
Bütün Türk Dünyasının ve kendini Türk hissedenlerin gurur günü 3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ KUTLU OLSUN.

TANRI TÜRK’Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN. NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

 

                                                                                                                                                       AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZİ

Eski yazılar «

» Yeni yazılar