x

AYDINLAR OCAKLARI 47. BÜYÜK ŞURASI 26-28 EKİMDE MALATYA'DA YAPILACAK 

                Haziran ayında yapılacakken seçimler nedeniyle ertelenen Aydınlar Ocakları 47. Büyük Şurası 26-28 Ekim tarihleri arasında Malatya'da yapılacak. 
                Şura 26 Ekim Cuma günü saat 14.30'da Malatya Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Korkmaz'ın açılış konuşması ile başlayacak. Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal'ın genel değerlendirme konuşmasından sonra "Dünya Siyasetinde Yeni Dini Hareketler" konulu açık oturum yapılacak. Akşam yemeğinden sonra saat 20.00'de Ocak Başkanları İstişare Toplantısı yapılacak. 
                27 Ekim Cumartesi günü saat 09.30-12.00 arasında yapılacak 1. Oturumda Türkiye ve dünya gündemindeki konularla ilgili tebliğler sunulacak. Öğle yemeğinden sonra Battalgazi gezisi ve Şehitlik ziyareti yapılacak. Saat 16.00-18.30 arasında yapılacak 2. Oturumda tebliğlerin sunumuna devam edilecek. Akşam da bir konser verilecek. 
                Şura 28 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Şura Sonuç Bildirisinin okunması ile sona erecek.
Şurada sunulacak tebliğler Malatya Aydınlar Ocağı Prof. Dr. Abdullah Korkmaz'a gönderilecektir. Tebliğlerin sunumunun 15'er dakikayı geçmemesi gerekmektedir.

Amacımız

AYDINLAR OCAĞI DERNEĞİ’NİN AMACI


  Dernek, amacını gerçekleştirmek için:

 • Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk Ahlâk ve geleneklerini, Türk dilini ve san’atını müdafaa eder.
 • Memleket meselelerine ve millî davâlara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak millî menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bulur ve yayar.
 • Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yeliştirmeye çalışır.
 • Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurar.
 • Konferanslar, seminerler, açık oturumlar ve benzeri faaliyetler yapar ve bunları temin için lokal açar.
 • Konserler ve temsiller verdirir, sergiler açar ve bunlara benzer sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
 • İlmî çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu gibi çalışmalara yardım eder.
 • Neşriyat ve dağıtım yapar.
 • Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar, vakıflar ve tesisler kurar.(Aydınlar Ocağı Ana Tüzüğü, 2. Madde)

AYDINLAR OCAĞI

 • Partiler üstü ve merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen yerli, milli bir sivil toplum kuruluşudur.
 • Gayesi, bizi biz yapan değerleri korumak, yaymak ve geliştirmektir.
 • Demokrasiyi alternatifsiz bir rejim olarak görür. Askeri ve sivil darbelere karşıdır.
 • Milli meselelerde unvanlı unvansız hassas aydınların meydana getirdiği bir menfaat birliği değil; bir gönül ve ideal birliğidir.
 • Ocağımız halka tepeden bakmayan Türk Milletiyle bütünleşmiş kendi milli kimliği konusunda kendisini özürlü hissetmeyen aydınların ocağıdır.
 • Milli tarihimize bir bütün olarak bakar ve milli tarihe saygılıdır.
 • Her türlü taassubu reddeder.
 • Ülkemizde milli mutabakatların geliştirilmesini şart koşar ve milli davaları kucaklar. Bu uğurda çalışır.
 • Milli bağımsızlık ve egemenlik konularında hassas olup her türlü teslimiyetçiliği reddeder.
 • Küresel rüzgarlarla beraber önü açılan milli devletlerin ufalanmak istendiğinin farkındadır. İktisadi değer ve kaynaklarımıza doğrudan veya dolaylı el konulmaya çalışıldığı görüşündedir.
 • Soğuk harbin ortadan kalkmasından sonra; asıl mücadelenin önü açılan milli devletlerle küresel güç ve bloklar arasında olduğuna inanır.
 • Ocağımız Türkiye’nin önüne çıkarılan laik-anti-laik, mezhep ve etnik tuzakların farkındadır.
 • Büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” şeklindeki veciz ifadesine yürekten inanır.
 • Türk’e düşman olunarak İslam’a dost olunamayacağı inancındadır.
 • Batı’nın Doğu’yu kuşatma ve şekillendirme akımı olan oryantalist görüşlere karşı hassastır.
 • Milli ve üniter devlet anlayışına yürekten bağlıdır ve etnik ırkçılığa hiçbir tavizi kabul etmez.
 • Milliyet ve milli kimlik ile etnikliğin birbirine rakip olamayacağı düşüncesindedir.
 • Etnik ırkçılığı, taassubu ve farklılıkları kutsallaştırmayı demokrasi ile ters görür.