x

Ozan Arif'i Kaybettik. Türk Milletinin Başı Sağolsun


Türk milliyetçiliği davasının yılmaz takipçisi, ömür boyu düşüncelerinin çilesini çeken, haksızlıklar karşısında yılmadan Hakk'ın ve hakikatin yanında duran yiğit insan, eğitimci OZAN ARİF ŞİRİN 13.02.2019 tarihinde Hakk’a yürüdü. Türklük ülküsüne gönül veren OZAN ARİF, şiirlerinde milli ve manevi duyguları terennüm etmiş, milli ve manevi kimliğimize yapılan haksızlıklara ve düşmanlıklara şiirleriyle kahramanca karşı durmuştur. Son dönemdeki rahatsızlığı sürecinde bile inandıklarını savunmaktan geri durmamıştır.


Yeri doldurulamayacak milli şairimiz OZAN ARİF’in kaybından dolayı ailesinin, yakınlarının, Türk milliyetçilerinin, kısacası Türk milletininin başı sağolsun, Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin, ruhu şad, mekanı cennet olsun.Aydınlar Ocağı Genel Merkezi Yönetim Kurulu

Amacımız

AYDINLAR OCAĞI DERNEĞİ’NİN AMACI


  Dernek, amacını gerçekleştirmek için:

 • Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk Ahlâk ve geleneklerini, Türk dilini ve san’atını müdafaa eder.
 • Memleket meselelerine ve millî davâlara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak millî menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bulur ve yayar.
 • Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yeliştirmeye çalışır.
 • Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurar.
 • Konferanslar, seminerler, açık oturumlar ve benzeri faaliyetler yapar ve bunları temin için lokal açar.
 • Konserler ve temsiller verdirir, sergiler açar ve bunlara benzer sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
 • İlmî çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu gibi çalışmalara yardım eder.
 • Neşriyat ve dağıtım yapar.
 • Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar, vakıflar ve tesisler kurar.(Aydınlar Ocağı Ana Tüzüğü, 2. Madde)

AYDINLAR OCAĞI

 • Partiler üstü ve merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen yerli, milli bir sivil toplum kuruluşudur.
 • Gayesi, bizi biz yapan değerleri korumak, yaymak ve geliştirmektir.
 • Demokrasiyi alternatifsiz bir rejim olarak görür. Askeri ve sivil darbelere karşıdır.
 • Milli meselelerde unvanlı unvansız hassas aydınların meydana getirdiği bir menfaat birliği değil; bir gönül ve ideal birliğidir.
 • Ocağımız halka tepeden bakmayan Türk Milletiyle bütünleşmiş kendi milli kimliği konusunda kendisini özürlü hissetmeyen aydınların ocağıdır.
 • Milli tarihimize bir bütün olarak bakar ve milli tarihe saygılıdır.
 • Her türlü taassubu reddeder.
 • Ülkemizde milli mutabakatların geliştirilmesini şart koşar ve milli davaları kucaklar. Bu uğurda çalışır.
 • Milli bağımsızlık ve egemenlik konularında hassas olup her türlü teslimiyetçiliği reddeder.
 • Küresel rüzgarlarla beraber önü açılan milli devletlerin ufalanmak istendiğinin farkındadır. İktisadi değer ve kaynaklarımıza doğrudan veya dolaylı el konulmaya çalışıldığı görüşündedir.
 • Soğuk harbin ortadan kalkmasından sonra; asıl mücadelenin önü açılan milli devletlerle küresel güç ve bloklar arasında olduğuna inanır.
 • Ocağımız Türkiye’nin önüne çıkarılan laik-anti-laik, mezhep ve etnik tuzakların farkındadır.
 • Büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” şeklindeki veciz ifadesine yürekten inanır.
 • Türk’e düşman olunarak İslam’a dost olunamayacağı inancındadır.
 • Batı’nın Doğu’yu kuşatma ve şekillendirme akımı olan oryantalist görüşlere karşı hassastır.
 • Milli ve üniter devlet anlayışına yürekten bağlıdır ve etnik ırkçılığa hiçbir tavizi kabul etmez.
 • Milliyet ve milli kimlik ile etnikliğin birbirine rakip olamayacağı düşüncesindedir.
 • Etnik ırkçılığı, taassubu ve farklılıkları kutsallaştırmayı demokrasi ile ters görür.