x

KASIM AYINDAKİ ACI KAYIPLARIMIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Dairesi Başkanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı yaparak Türk milli eğitimine uzun yıllar başarılı hizmetler yapan, ayrıca geçmişte Adana Türk Ocağı, Ülkü-Bir Başkanlığı yapan büyük Türk milliyetçisi Necdet Özkaya 03.11.2017 Çarşamba günü vefat etmiş ve 05.11.2017 Pazar günü Adana’da Asri Mezarlık’a defnedilmiştir.

Aydınlar Ocağı Kurucu Üyelerinden Türk milliyetçiliğine büyük hizmetler yapmış olan Necati Bozkurt büyüğümüz 10.11.2017 Cuma günü vefat etmiş ve 11.11.2017 Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camiinde kılınan cenaze namazından sonra defnedilmiştir.

Her iki Türk milliyetçisi büyüğümüze Allahtan rahmet diler, mekanlarının cennet olmasınI niyaz ederiz. Ailelerine ve Türk milliyetçisi camiaya sabır ve başsağlığı dileriz.

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZİ

  

Amacımız

AYDINLAR OCAĞI DERNEĞİ’NİN AMACI


  Dernek, amacını gerçekleştirmek için:

 • Milli ve manevi değerlerimizi yıkıcı ve bozucu akımlara karşı, Türk Ahlâk ve geleneklerini, Türk dilini ve san’atını müdafaa eder.
 • Memleket meselelerine ve millî davâlara Türk Milliyetçiliği açısından bakarak millî menfaatlerimize en uygun çözüm yollarını araştırıp bulur ve yayar.
 • Fikirde ve davranışta milli ideale bağlı nesiller yeliştirmeye çalışır.
 • Üyeleri ile amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışma kurar.
 • Konferanslar, seminerler, açık oturumlar ve benzeri faaliyetler yapar ve bunları temin için lokal açar.
 • Konserler ve temsiller verdirir, sergiler açar ve bunlara benzer sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
 • İlmî çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu gibi çalışmalara yardım eder.
 • Neşriyat ve dağıtım yapar.
 • Kabiliyetli gençlerin yetişmesini temin için muhtelif fonlar, vakıflar ve tesisler kurar.(Aydınlar Ocağı Ana Tüzüğü, 2. Madde)

AYDINLAR OCAĞI

 • Partiler üstü ve merkezi dışarıda olmayan, dolayısıyla dışarıya bağlı olarak faaliyet göstermeyen yerli, milli bir sivil toplum kuruluşudur.
 • Gayesi, bizi biz yapan değerleri korumak, yaymak ve geliştirmektir.
 • Demokrasiyi alternatifsiz bir rejim olarak görür. Askeri ve sivil darbelere karşıdır.
 • Milli meselelerde unvanlı unvansız hassas aydınların meydana getirdiği bir menfaat birliği değil; bir gönül ve ideal birliğidir.
 • Ocağımız halka tepeden bakmayan Türk Milletiyle bütünleşmiş kendi milli kimliği konusunda kendisini özürlü hissetmeyen aydınların ocağıdır.
 • Milli tarihimize bir bütün olarak bakar ve milli tarihe saygılıdır.
 • Her türlü taassubu reddeder.
 • Ülkemizde milli mutabakatların geliştirilmesini şart koşar ve milli davaları kucaklar. Bu uğurda çalışır.
 • Milli bağımsızlık ve egemenlik konularında hassas olup her türlü teslimiyetçiliği reddeder.
 • Küresel rüzgarlarla beraber önü açılan milli devletlerin ufalanmak istendiğinin farkındadır. İktisadi değer ve kaynaklarımıza doğrudan veya dolaylı el konulmaya çalışıldığı görüşündedir.
 • Soğuk harbin ortadan kalkmasından sonra; asıl mücadelenin önü açılan milli devletlerle küresel güç ve bloklar arasında olduğuna inanır.
 • Ocağımız Türkiye’nin önüne çıkarılan laik-anti-laik, mezhep ve etnik tuzakların farkındadır.
 • Büyük Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” şeklindeki veciz ifadesine yürekten inanır.
 • Türk’e düşman olunarak İslam’a dost olunamayacağı inancındadır.
 • Batı’nın Doğu’yu kuşatma ve şekillendirme akımı olan oryantalist görüşlere karşı hassastır.
 • Milli ve üniter devlet anlayışına yürekten bağlıdır ve etnik ırkçılığa hiçbir tavizi kabul etmez.
 • Milliyet ve milli kimlik ile etnikliğin birbirine rakip olamayacağı düşüncesindedir.
 • Etnik ırkçılığı, taassubu ve farklılıkları kutsallaştırmayı demokrasi ile ters görür.